První dotační vlašťovka

12.07.2012 00:00

Získali jsme dotaci na rekonstrukci a obnovu návsi (obnova chodníčku, rekonstrukce parkovacích míst, nová pěkná zvonička) ve výši 345.000,- Kč!

Žádost byla podána na základě výzvy MAS Říčansko (více: www.mas.ricansko.eu). Náš projekt uspěl, koncem června byl zaregistrován na Státním zemědělském intervenční fondu. Teprve podpisem smluv /koncem léta/ bude stoprocentní jistota, že peníze obdržíme.

Pokud vše klapne, což lze předpokládat, musí obec akci zainvestovat ze svého /částka dotace je bez DPH + je nutno připočíst spoluúčast obce ca. 20%/, po dokončení prací mohou být peníze zpětně vyplaceny. Investiční horizont jsou dva roky.

Součástí prací bylo v první etapě přesunutí kontejerů na tříděný odpad. Hrazeno plně z prostředků obce.

Druhá etapa bude financována z dotace + vlastníchzdrojů obce

Třetí etapou by měla být úprava vodní nádrže, osázení prostoru novou zelení. Pokud to půjde, opět požádáme o dotaci případně část provedeme svépomocí.

Zpět

Novinky

Přihlaste se k odběru vybraných aktualit, termínů akcí a brigád! Zadejte vaši emailovou adresu a potvrďte na ODESLAT: