Placení poplatku za svoz odpadu /popelnici/, za svoz bioodpadu a za psy

10.01.2015 18:43

POPLATEK ZA SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU /za popelnici/

Ve středu 14.1.2015 začne výdej známek na popelnice pro rok 2015. Známky budou vydány až PO ZAPLACENÍ POPLATKU. Ten musí být uhrazen do poloviny února. Do konce února vyváží svozová firma popelnice se známkou na rok 2014. Jsou dvě možnosti platby:

1) Zaplatit bezhotovostně převodem na číslo účtu obce: 420566369/0800

variabilní symbol je kód poplatku /1337/ + číslo popisné. Příklad VS: 1337141 je poplatek za popelnici obecního úřadu /č.p. 141/.

2) Zaplatit hotově na obecním úřadu.

Ceny se již čtvrtým rokem nemění a jsou následující:

Objem sběrné nádoby

Frekvence svozů

Poplatek

(Kč/rok/nemovitost)

110 l/120 l

1x týdně

2320,- *

 

Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období)

2020,- *

 

1x za 14 dnů

1530,- *

240 l

1x týdně

3520,-

 

Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období)

3060,-

 

1x za 14 dnů

2420,-

Kontejner

1100 l

1x týdně

2020,-

* cena za druhou a každou další popelnici v jednom objektu je jen reálným nákladem na její odvoz – tj. 1985,- Kč při týdenním svozu, 1285,- Kč při čtrnáctidenním svozu a 1695,- Kč při kombinovaném svozu u popelnice o objemu 110/120 litrů, 3295,- Kč při týdenním svozu, 2200,- Kč při čtrnáctidenním svozu a 2840,- Kč při kombinovaném svozu u popelnice o objemu 240 litrů.

Roční poplatek na rekreační objekty  s popelnicí (obsluha od 1.4. do 31.10. kalendářního roku) činí:

Objem sběrné nádoby

Frekvence svozů

Poplatek

(Kč/rok/nemovitost)

110/120 l

Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období)

1200,- 

Roční poplatek na rekreační objekty bez popelnice – odkládání odpadů do společných kontejnerů 1100 l činí:                                                                         600,- Kč

CENA ZA SVOZ BIOODPADU /popelnice/

Zde je cena navýšena oproti roku 2014 ca. o 80 Kč (navýšení ceny svozovou firmou, 36 svozů, harmonogram obdržíme do konce ledna).

I zde platí dva způsoby platby, kód poplatku je stejný jako u odpadu domovního.

120l nádoba 1.242 Kč

240l nádoba 1.484 Kč

POPLATEK ZA PSA

Platba může být provedena též dvěma způsoby /viz. výše/. Variabilní symbol je opět kód poplatku /1341/ + číslo popisné.

Poplatek za psy se nemění několik let:

Jeden pes: 100 Kč

Druhý a další pes: á 150 Kč

Příklad: 3 psi = 400 Kč

Důchodci platí polovinu:

Jeden pes: 50 Kč

Druhý a další: á 75

Příklad: 3 psi = 200 Kč

TÉŽ LZE ZAPLATIT NAJEDNOU POPELNICI I PSA /případně i svoz bioodpadu/, PAK STAČÍ ZADAT JEN JEDEN KÓD POPLATKU, a to 1337 + číslo popisné a poslat součet všech částek.

JJ

Zpět

Novinky

Přihlaste se k odběru vybraných aktualit, termínů akcí a brigád! Zadejte vaši emailovou adresu a potvrďte na ODESLAT: