Průběžná zpráva z přebírání úřadu

23.11.2014 15:26

"Boj" o převedení několika milionů z dotace na kanalizaci, postupné přebírání úřadu zahlceného množstvím starého nepotřebného papíru, malování místností. To je jen pár věcí, se kterými se nový starosta a místostarosta museli hned na počátku potýkat a přinesly jim nejednou bezesnou a krátkou noc. Do úřadu tedy skočili skutečně rovnýma nohama.

Dne 20.11.2014 večer proběhlo pracovní setkání zastupitelů na úřadě v zadní místnosti, jež znatelně prokoukla. Nový starosta obce Jaromír Jech a místostarosta Miroslav Hofman informovali zastupitele o probíhajících činnostech v rámci přebírání obce od původního starosty Antonína Trojánka. Stav je takový, že postupně se přebírá samotný úřad, je přebraná kanalizace, MŠ, náves. Chybí ještě přebrat archivy, majetek a některé další věci. Zatím se ale prakticky ještě nepodařilo vylézt ze stohů papírů z úřadu ven, třídí se, ukládá do krabic i šanonů. Vtipných chvilek není prý málo, jen pro představu, bylo například Mirkem Hofmanem vyvezeno asi cca 300 kg papíru a starých časopisů, v regálech se našly staré plány na rekonstrukci návsi i obecního úřadu.

Stále se ještě přebírá, většina dokumentů je v psané formě na A4, nikoliv v počítači, místy se nachází nezařazené dokumenty z předchozích let. To nám trochu zpomaluje proces zaběhnutí obce do běžného funkčního režimu, tedy vydržte prosím i vy.

Kanalizace

Velký průšvih s kanalizací málem potkal Všestary. Na jaře fond, posytující dotaci, požádal o informaci, kolik prostavíme z dotace letošní rok. Do konce roku se mělo dle rozumného odhadu prostavět 18mil vč. DPH (Zde je důležité zmínit, že "do konce roku" znamená do 24.11., kdy musí být na fond odeslána faktura ke kontrole. Státní rozpočet se uzavírá začátkem prosince...). Na podzim státní fond ale rozhodl, že pokud vzniknou letos nějaké nevyčerpané částky, tak se narozdíl od předchozích let nebudou převádět do dalšího roku. A protože výstavba kanalizace začala víceméně před několika dny, bylo nad slunce jasné, že nám hrozí, že o podstatnou část financí přijdeme.

Starosta s místostarostou a ve spolupráci s bývalým starostou, firmou Metrostav, administrátorem dotace, firmou Allowance, a technickým dozorem investora podnikli taková opatření, aby se za krátkou dobu podařilo udělat co nejvíce prací a dodávek. Celkové prostavěné náklady budou přibližně 9 - 10 mil Kč, tzn. ca. 50% původního plánu.

Starosta se se zástupci administrátora dotace  společně vypravili na fond, kde informovali o nastalé obtížné situaci, prezentovali podniknuté kroky a osobně zažádali, aby nám zbytek převedli do dalšího roku. Dle slibu pana Kubici, náměstka fondu, který kvitoval s povděkem, že jsme se snažili, by zbylé peníze měly být převedeny do dalšího roku.

Na dotaz zastupitelů ohledně čistička u Central Group byla místostarostou podána informace, že tato bude zrušena a odpady se napojí na obecní kanalizaci. Uvidíme, tím by mohlo totiž dojít i k pročištění požární nádrže na návsi.

Současně s touto bleskovou akcí proběhl kontrolní den, kdy se zjstili problémy v dokumentaci, číslech pozemků apod., celkem běžné záležitosti při tak rozsálhlé výstavbě, nicméně zastupitelé byli ujištěni, že celý projekt jde zdárně kupředu. Lidi, se kterými obec jedná (např. stavbyvedoucí) vypadají celkem vstřícní a rozumní. Od minulého týdne se začalo kopat u Mnichovic. Prvním výkopem, který se buduje od léta, je silový kabel od ČEZu, s kanalizací nemá nic společného. Metrostav resp.jejich subdodavatel, hloubí kanalizaci na poli od Mnichovic. Následně bude výkop pokračovat na Vávrov. Krajské komunikace v obci budou kopat po 31.3.2015, obecní při hezkém počasí i dříve. Hotovo by mělo být 30.9.2015.

Kanalizace, resp. příspěvek na ní, bude nulový, pouze občané mají ze zákona povinost se připojit.

Mateřská školka přístavba

Práce na školce probíhají v porovnání s kanalizací celkově jednodušeji. Jsme nyní ve fázi hotových základových pasů, část zalité základové desky. Začíná se zateplovat stávající školka a příští týden se začne zdít. To vše probíhá za provozu školky. MŠ by nás mohla přivítat tedy již na konci dubna, otázkou, co s harmonogramem provede počasí. Nyní se podává žádost na to, že v roce 2014 utratíme méně, než se plánovalo a v 2015 zase o něco více. Neočekává se žádná komplikace.

Úspěšná výstavba přístavby a rekonstrukce Mateřské školy je jednou z priorit nového vedení obce.

Spolky v obci, úkoly pro zastupitele a zimní údržba
K závěru setkání pak proběhla rychlá diskuze. Vyjímám pouze některé důležité body. Chystá se příprava a nastavení pravidel pro spolky v obcích. Dotkne se to citlivě určitě rybářů (spory o lovení v rybíce, jež je v majetku obce), fotbalistů (údržba okolí), hasiči (obecní práce), chovatelů i dalších. Obec bude podporovat tyto spolky v obci, ovšem je nutné nastavení korektního stavu a pravidel, kdy se spolky stanou skutečným a hmatatlným přínosem pro obec.

Druhým, avšak neméně důležitým bodem je žádost místostarosty Mirka Hofmana k zastupitelům, aby do konce roku připravili každý za sebe podrobněji zpracované náměty na úpravy v obci, na jejichž základě on pak poptá cenové podmínky přípravy studií a rozpočtů. Proč do konce roku? Obec Všestary musí připravit rozpočet na další rok a v souladu s programem zastupitelstva se budou připravovat tzv. projekty do šuplíku. Ty tam budou čekat na vypsání vhodných dotací a následně se zrealizují. Nicméně příprava projektů bude něco stát a je nutné s těmito částkami počítat.

Aktuální je také příprava na zimní údržbu. Tohoto úkolu se zhostil Miloš Kuba, který vybere vhodné dodavatele, projede s nimi trasy a předpřipraví starostovi obce podklady pro přípravu smluv.

Setkání skončilo v ca 22 hod.

jrk

Zpět

Novinky

Přihlaste se k odběru vybraných aktualit, termínů akcí a brigád! Zadejte vaši emailovou adresu a potvrďte na ODESLAT: