Rekontrukce MŠ dokončena

20.10.2015 10:14

Rekonstrukce mateřské školky ve Všestarech, kterou objekt procházel posledního půl roku, je dokončena! Děti do školky nastoupily zase 1. září a užívají si nejen více prostoru, nové barevné prostředí a nové hračky, ale i vylepšení výuky a zázemí pro odpočinek.
„Mateřské školce jsme díky rekonstrukci navýšili kapacitu o 31 míst a od září jsme tak mohli přijmout i další zaměstnance,“ říká Jaromír Jech, starosta obce Všestary. Zlepší se tím dlouhodobý problém rodin s dětmi, jelikož kapacita školky byla doposud nedostatečná.
Celý projekt rekonstrukce a dostavby budovy byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Původně plánované náklady ve výši 15,1 mil. Kč se podařilo výběrovým řízením snížit na 10,6 mil.,“ chválí si starosta. Dotace z Evropské unie pokrývá 80% nákladů, a zbývajících 20% je hrazeno z rozpočtu obce.
K budově stávající školky byl přistavěn nový objekt, kam se přesunula kuchyň, která dostala nové vybavení. Původní objekt prošel komplexní rekonstrukcí. Dosud používané vytápění kotlem na pevná paliva bylo přebudováno na plyn a školka byla vybavena novým nábytkem, didaktickými pomůckami, interaktivními tabulemi a novými hracími prvky na zahradu. Díky tomu bude i pestřejší výukový plán a výšila se bezpečnost dětí.
Projekt „Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Všestary“ byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Zpět

Novinky

Přihlaste se k odběru vybraných aktualit, termínů akcí a brigád! Zadejte vaši emailovou adresu a potvrďte na ODESLAT: