Zajištění školní docházky - pokračování

27.03.2013 17:34

Informace ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 25.3.2012

Vážení rodiče, dovolte mi, abych vás, jménem školské komise, informovala o závěrech včerejšího jednání Zastupitelstva města Mnichovice. Schváleno bylo následující:

1. Zastupitelstvo města Mnichovice schválilo koupi budovy staré školy Mnich na náměstí. Schválení bylo jednomyslné 9 přítomnými členy zastupitelstva.

2. Zastupitelstvo města Mnichovice rovněž jednomyslně schválilo výpověď Dohod o společném školském obvodu všem dosud spádovým obcím a jejich opětovné uzavření pro ty obce, které splní níže deklarované podmínky. Výpověď nedostaly Mirošovice, které předložily usnesení svého zastupitelstva již v pátek. Přikládám text znění: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s výpovědí všech „Dohod o vytvoření společného školského obvodu“ (dále jen Dohod), uzavřených s obcemi Hrusice, Všestary a Struhařov pro 1.-9. ročník základní školy a s obcemi Mirošovice a Senohraby pro 6.-9. ročník základní školy k datu 31.8.2013 dle znění „Dohod o vytvoření společného školského obvodu“ a „Obecně závazné vyhlášky Města Mnichovice č.5/2007, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy“.

Zastupitelstvo města Mnichovice si je vědomo kritické situace týkající se nedostatečných kapacit základních škol v regionu a komplikací se zajištěním dostupnosti povinné školní docházky pro žáky z obcí dosavadního společného školského obvodu a je ochotno tento problém řešit za podmínky finanční spoluúčasti obcí dosavadního školského obvodu při navyšování kapacit základní školy pro žáky z těchto obcí.

Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí uzavře na svém dalším zasedání, nejpozději však do 15.5. 2013 „Dohodu o vytvoření společného školského obvodu“ s těmi obcemi, které do data konání dalšího zastupitelstva města Mnichovice předloží zápis z usnesení zastupitelstev jednotlivých obcí o finanční spoluúčastí na vybudování potřebných kapacit za těchto podmínek:

Obce Hrusice a Všestary uhradí náklady na opravu ve výši 2 mil Kč, procentuálním podílem 57% Hrusice (1 140 000,- Kč) a 43% Všestary (860 000,- Kč) s tím, že tyto částky je možno uhradit ve dvou splátkách rozložených do roku 2013 a 2014. Předložen tedy musí být i odsouhlasený závazek pro příští rok.

Obec Struhařov uhradí částku 300 000,- Kč, kterou je možno uhradit ve dvou splátkách rozložených do roku 2013 a 2014. Předložen tedy musí být i odsouhlasený závazek pro příští rok.

Obec Mirošovice, jejíž školský obvod je pro 6.-9. stupeň zaplatí částku 300 000,- splatnou ve dvou splátkách rozložených do roku 2013 a 2014. Předložen tedy musí být i odsouhlasený závazek pro příští rok.

Obec Senohraby částku 100 000,- Kč. Částka poskytnutá jednotlivými obcemi na opravu budovy je v součtu 2 700 000,- Kč.

Město Mnichovice zbytek financí na opravu budovy a vybavení tříd poskytne ze svého rozpočtu. Zastupitelstvo města nevypoví Dohodu těm obcím, které do data konání zasedání Zastupitelstva města dne 25.3.2013 předloží písemné usnesení zastupitelstva své obce se závazkem podle stanovených podmínek. Ze strany města Mnichovice tedy byly podmínky dohodnuté na jednáních se starosty a zastupiteli spádových obcí splněny. Teď dotáhneme koupi, vklad do katastru, zadáme projektovou dokumentaci, vysoutěžíme firmu a jdeme do rekonstrukce. Současně se pokusíme získat dotaci na vybavení tříd. Vše tak, aby se děti mohly od září učit v milém a odpovídajícím prostředí.

Očekáváme, že podmínky budou splněny také ze strany jednotlivých obcí a bude předložen závazek s finančním přispěním na opravu nemovitosti. Proto prosíme, aby všichni z vás, kteří jsou z okolních obcí, apelovali na členy svých zastupitelstev, aktivně se zajímali o postoj k tomuto problému ve vašich obcích a byli účastni zasedání zastupitelstva, kde se bude věc projednávat. V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte na nás obrátit např.mailovým dotazem.

Za školskou komisi (Pecková, Kučera, Knetl) Petra Pecková - místostarostka města

Zpět

Novinky

Přihlaste se k odběru vybraných aktualit, termínů akcí a brigád! Zadejte vaši emailovou adresu a potvrďte na ODESLAT: