Cíle sdružení

Cíle a činnost sdružení

 • sdružovat obyvatele obce se zájmem o zvelebení obce a ochranu jejích kulturních a přírodních památek;
 • hledat dostupné granty a finance pro zvelebení obce a jejího okolí
 • organizovat pro své členy i ostatní obyvatele a příznivce obce setkání, soutěže a společenské události;
 • zajišťovat a podporovat výměnu informací mezi obcí, členy sdružení a obyvateli obce;
 • podporovat vzájemné společenské a přátelské vztahy mezi členy sdružení;
 • podporovat a budovat přátelské vztahy mezi okolními obcemi;
 • propagovat činnost sdružení stejně tak i obec a její hodnoty;
 • podporovat zájem obyvatel o dění v obci;
 • provozovat internetové stránky s tématikou týkající činnosti sdružení.
 

Novinky

Přihlaste se k odběru vybraných aktualit, termínů akcí a brigád! Zadejte vaši emailovou adresu a potvrďte na ODESLAT:

 Závazek sdružení: 

 • Co slíbíme, splníme .
 • Vždy budeme hledat co nejpříjemnější a nejefektivnější řešení.
 • Budeme pravdivě, přímě a pravidelně informovat.
 • Přiložíme ruku k dílu, podpoříme každou dobrou myšlenku vedoucí k zvelebování obce.