Volební program a cíle

Hlavní priority obce pro další období:

1. Koncepční vedení obce a fungující úřad obce

 • Všestary jsou nyní již téměř s 800 obyvateli velkou obcí a je nutné, aby starosta o obec pečoval více, než jen pár večerů v měsíci nebo na telefonu. Potřebujeme proto uvolněného starostu.
 • Stálá pracovní síla na úřadě.
 • Výrazně vyšší a včasná cílená informovanost občanů (SMS systém, e-mailing, pošta pro starší občany, obecní časopis, uživatelsky přívětivá platba poplatků).
 • Řádná, pravidelná a smluvně podložená údržba silnic, sekání travin a křovin, obnova škarp.
 • Důsledné vybírání poplatků.
 • Koncepční podpora společenských aktivit v obci.

2. Velké investiční akce

 • Rekonstrukce školky – dozor nad rekonstrukcí a přístavbou školky, aby tato skončila řádně.
 • Výstavba kanalizace - dozor nad řádnou realizací výstavby a koncept opravy silnic po jejím ukončení.
 • Územní plán - dokončení.
 • Školní docházka dětí - zajištění dostatečného místa pro naše děti ve školách.

3. Další úkoly

 • Systematická a koncepční příprava investičních projektů, tak aby ve chvíli, kdy je vyhlášená dotace, mohl být projekt zrealizován (řešení silnice a chodníku Všestary – Strančice, cesta do Menčic, multifunkční hřiště včet- ně zázemí, oprava místních komunikací, budova obecního úřadu, budova staré školy).
 • Udržet na uzdě obecní finance.
 1. Naší prioritou je manažerské vedení obce. Její fungování nemůže stát na jednom člověku.

 2. Máme zkušený tým se společným zájmem: Zlepšení fungování a vzhledu obce.

 3. Starosta obce se musí obci věnovat naplno.

 4. Stavíme kanalizaci, rekonstruujeme školku. Přesto neustáváme a chceme obec rozvíjet dál.

Novinky

Přihlaste se k odběru vybraných aktualit, termínů akcí a brigád! Zadejte vaši emailovou adresu a potvrďte na ODESLAT: