Kdo to udělal, ať si to uklidí

"Kdo to udělal, ať si to uklidí", asi tak by se dal shrnout chabý zájem občanů Všestar o každoroční úklidovou akci. Zatímco při průjezdu okolními obcemi jste potkávali skupinky obyvatel usilovně čistících okolí příjezdových cest, škarpy a chodníky od odpadu, ve Všestarech by se účast dala bez problému spočítat na prstech jedné ruky. O to více patří poděkování těm několika málo dobrovolníkům, kteří vyměnili pohodlí domova za pár hodin prací věnovaných obci, ve které žijeme, a vyrazili v devět ráno vybaveni rukavicemi a pytli. Posbíralo se několik pytlů, které Ladův kraj v úterý sveze. 

Je nutné si uvědomit, že bez společného úsilí, bez pomoci, se obec prostě neobejde. Spoléhání na to, že to udělá někdo za mě a že stačí dojít si vyprázdnit žaludek plný zloby jednou za půl roku na úřad, není řešením. Dokud si neuvědomíme, že život a prostředí v obci ovlivňuje svými činy každý z nás a že funkční komunita v ní žijící musí na těchto akcích fungovat, zůstaneme daleko za vyspělejšími částmi našeho kraje. 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.