Aktuality sdružení

Střípky ze zasedání 21.6.2018

22.06.2018 15:44
Na pořadu 42. zasedání bylo 6 bodů. Účastnilo se 6 zastupitelů, zapisovatelka paní Kolofíková a 2 občané. Pan starosta Jaromír Jech poděkoval paní Kolofíkové, že vytřídila knihovnu, staré a nepotřebné knihy byly odvezeny a vše bylo uvedeno do pořádku. Od 23.7.2018 tedy bude obnovena činnost obecní...

Střípky ze zasedání 19.4.2018

19.04.2018 21:24
Na začátek 40. zasedání zastupitelstva byl nechán, jak bývá dobrým zvykem, prostor pro informace starosty a diskuzi. Té se účastnili dva občané a 7 zastupitelů.  Připojování na kanalizaci - Advokátní kancelář poslala návrh včetně sankcí tak, aby to bylo v souladu se zákonem a občané se...

Úklid Ladova kraje 21.4.

06.04.2018 12:30
Tradiční akce „Čistý Láďův kraj“ proběhne ve Všestarech v sobotu 21. 4. od 8.00 do 12.00. Zároveň 21. 4. se bude vyklízet nepořádek z budovy úřadu, resp. možná i něco z plechárny. S cílem zbavit se zbytečných věcí (vyřazených z majetku) a udělat místo pro archiv – šanony „stavebního úřadu“,...

Střípky ze zasedání 22.3.2018

02.04.2018 19:06
39. zasedání se účastnilo šest zastupitelů. Z původního programu o délce šesti bodů se projednaly nakonec jen čtyři, podmínky výstavby na pozemku par. č. 569 a projednání možnosti výstavby na pozemku 852/6 byly odloženy na další zasedání. Místostarosta pro ně musí ještě připravit podklady. Na...

Střípky ze zasedání 14.12.2017

27.12.2017 11:27
V plném složení a za přítomnosti pěti občanů se konalo poslední letošní zasedání zastupitelstva. Po schválení devítibodového programu informoval starosta krátce o úsekovém měření. Na ulici Mnichovická by se mělo začít budovat v příštím roce. Jako obec máme v současné chvíli schválené jednosměrné...

Střípky ze zasedání 23.11.2017

27.12.2017 11:20
Program zasedání měl po drobných změnách celkem 15 bodů a s připomínkami občanů to bylo jedno z nejdelších zastupitelstev vůbec. Zkusím to tedy co nejvíce zkrátit. Diskuze byla zahájena nejdříve starostou, který shrnul aktuální dění v obci a na úřadě za uplynulé období. Starosta připomněl, že je...

Střípky ze zasedání 21.9.2017

28.09.2017 09:07
S lehkým zpoždění začalo 35. zasedání za účasti 8 zastupitelů obce a čtyř občanů. Jaromír Jech zahájil ustanovením zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů. Na programu byly celkem 4 body, nikdo další položky doplnit nechtěl, tedy program byl odhlasován v tomto znění: 1) Kupní smlouva - koupě...

Střípky ze zasedání 29.6.2017

07.07.2017 09:29
Tentokrát ze zasedání zastupitelstva jen velmi krátce, neboť se neúčastnili žádní občané a agenda k projednání byla pouze tříbodová. Starosta měl v termínu dovolenou a tak zasedání vedl místostarosta Mirek Hofman. Žádné dotazy na začátku nebylyl vzneseny a tak se přistoupilo přímo k...

Střípky ze zasedání 25.5.2017

29.05.2017 16:36
Zastupitelstvo tentokrát začalo ve slabším, byť usnášenímschopném počtu pěti zastupitelů a jednoho občana. Na začátku byla v rámci diskuze probrána tato témata: Zítra bude opravený traktůrek, opět zase fungovat pro obec. Pracovník již pomalu začal chápat svoji činnost, jak uvedl starosta, tedy...

Střípky ze zasedání 20.4.2017

22.04.2017 12:23
Další zasedání začalo již tři týdny od minulého. Tentokrát byla důvodem zejména dotace pro hasičskou jednotku, nicméně nakonec se několik dalších bodů ještě objevilo. V počáteční krátké diskuze se pořešily následující body: Pan Baťcha vznesl dotaz, kdy začne rekonstrukce hřbitova. "Je požádáno,"...

Novinky

Přihlaste se k odběru vybraných aktualit, termínů akcí a brigád! Zadejte vaši emailovou adresu a potvrďte na ODESLAT: