První krok na cestě k domovu.

všestary-náves

Mohli bychom tu jen žít. Stát se jednoduše občany. My však víme, že společně dokážeme víc. Vůle chtít je totiž jiná. Silnější. Když chceme někde žít, vzniká v samotném srdci prostor, do kterého se rádi vracíme. Místo, které nás táhne. Poutá. Více než o domu je to o domově, do kterého vkládáme vášeň a touhu. Kde zlepšujeme kvalitu života. Naši i ostatních. Všestary, Menčice i Vávrov jsou tím místem, kde chceme žít. 

Proto jsme se rozhodli je začít měnit. Jak po stránce materiální (opravit silnice, obnovit cesty, postavit chodníky, renovovat obecní majetek, zástavba…), tak po stránce vztahové (umožnit komunikaci občanů s úřadem, se zastupiteli, mezi sebou…). To vše bez nadměrného zadlužení obce, na které by pak dopláceli všichni staří i noví usedlíci. Kde to jen trochu půjde, formou projektů, s využitím dotací a grantů. Díky několika úžasným lidem to vše v roce 2010 začalo. A s vámi to pokračuje. Děkujeme.

Cíle, které jsme si vytyčili.

  1. Sdružovat obyvatele obce se zájmem o zvelebení obce a ochranu jejích kulturních a přírodních památek; 
  2. hledat dostupné granty a finance pro zvelebení obce a jejího okolí organizovat pro své členy i ostatní obyvatele a příznivce obce setkání, soutěže a společenské události; 
  3. zajišťovat a podporovat výměnu informací mezi obcí, členy sdružení a obyvateli obce; podporovat vzájemné společenské a přátelské vztahy mezi členy sdružení; 
  4. podporovat a budovat přátelské vztahy mezi okolními obcemi; propagovat činnost sdružení stejně tak i obec a její hodnoty;
  5. podporovat zájem obyvatel o dění v obci; 
  6. provozovat internetové stránky s tématikou týkající činnosti sdružení.

I díky nim jsme se mohli rozloučit s některými lidmi v týmu a naopak jej rozšířit o ty, kteří je s námi sdílí.

  • Co slíbíme, plníme. 
  • Vždy hledáme co nejpříjemnější a nejefektivnější řešení. 
  • Informujeme pravdivě, přímě a pravidelně. 
  • Přikládáme ruku k dílu, podporujeme každou dobrou myšlenku vedoucí k zvelebování obce.

Přečtěte si také

Jaké byly v roce 2010 naše první myšlenky.

Kdo a proč se stal členem zakládajícího týmu.

Něco málo o tom, jak může členství ve sdružení také vypadat.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.