Starosta bude o dotaci žádat sám

Zastupitelstvo obce na svém minulém zasedání rozhodlo o podání žádosti o dotaci na opravu a rekonstrukci komunikace v Menčicích. Vyčlenilo z rozpočtu obce částku 15.000,-, kterou bychom zaplatili společnosti Sigmin za zpracování žádosti. Byť se jedná o "pouhé" vyplnění, jsme toho názoru, že je lepší toto svěřit odborníkům. Poslední datum zadání objednávky resp. zaplacení bylo 9.12.2013.

Starosta obce si myslí, že částka 15.000,- za pouhé vyplnění /podklady včetně např. listu vlastnictví atp. musí dodat žadatel, tj. obec/ je hodně, proto službu neobjednal. Neznamená to, že žádost nepodáme, ani podání přes společnost Sigmin by v žádném případě nezaručovalo úspěch, ale vzhledem k termínu podání žádosti /20.12./ se domníváme, že je opravdu lepší využívat služeb lidí, kteří se danou problematikou zabývají.

Držme starostovi palce, ať vše zvládne!

Jaromír Jech

Výňatek z emailu od zpracovatele žádostí /10.12. 2013, 15:14/:

"bohužel, tak jak jsem již níže ve svém dopisu avizoval nejsme v současnosti již schopni nabídnout a zabezpečit zpracování žádosti do programu SFROM. (termín do 20.12 ).

Pan starosta mi včera telefonoval s tím že se ještě bude rozhodovat, ale vyjádření jsem doposud neobdržel a v této chvíli mi již naše projektové oddělení oznámilo kapacitní naplnění.

Nejsme bohužel schopni již v takto krátkém termínu, který zbývá do ukončení příjmu žádostí garantovat a poskytnout potřebný servis spojený s přípravou a zpracováním žádosti. 

Děkuji Vám za dosavadní komunikaci v dané věci"

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.