Střípky ze zasedání 19.11.

Desetibodový program projednávalo celkem 6 zastupitelů. Chyběl Milan Šafránek, bez překvapení byla již tradiční absence Pavla Vydry, a stejně tak i pana Škvora. Jejich účast v zastupitelstvu se tak za více než posledního půlroku stala víceméně formální záležitostí.

Nemusíme si říkat dvakrát, že ačkoliv v místnosti hořelo v kamnech, sedět v ní bez zimní bundy bylo opravdu pro otužilé. Na začátku zasedání vznesl pan Baťcha dotaz na situaci okolo kanalizace. Pana starosta odpověděl, že si myslí, že kanalizace bude (což je také celkem tradiční informace), nicméně společnost, která by měla zorganizovat výběrové řízení a vybrat dodavatele, tak zatím mnoho nepokročila. Práce by mohly započít na začátku dubna když pánbůh dopustí a motika spustí, jak by řekl klasik.

Drobným zádrhelem rýsujícím se však na obzoru by mohla být žádost Mnichovic o podíl na rekonstrukci čističky, ke které se schyluje. To v původních dohodách nebylo.  Mnichovice se také rozhodují, jestli z finančních důvodů neupřednostnit přístavbu školy před rekonstrukcí čističky, nicméně toto rozhodnutí, které by přivedlo Všestary do svízelné situace, by zřejmě vystavilo Mnichovice sankcím. 

 

Územní plán, celkem evergreenová otázka z řad občanů obce, tak na něm se dle starosty střídavě pracuje a střídavě čeká. No nebudeme zabíhat do detailů, ale něco s něčím digitálně nekomunikuje nebo nefunguje, no prostě spíš čekáme než pracujeme, tak se třeba jednou i dočkáme.

 

Jaromír Jech vznesl dotaz k bodu, který se projednával na předchozím zasedání. Ten směřoval k tomu, že údajně dle "ozvěn ze vsi" měl být pozemek, který se prodával panu Nesvornému z majetku obce a zpátky se od něj část pozemku zase vykupovala, prodáván s podmínkou, že na něm nebude umístěna žádná stavba. Přitom o povolení stavby pan Nesvorný minulé zastupitelstvo požádal.

 

Starosta uvedl, že tam určitě žádná taková podmínka nebyla. Nicméně přerušil zasedání na 5 minut a šel dohledat dotyčné zápisy z 29.6. a 26.9. 2006. Následně je přečetl a ze zápisu nevyplynula jakákoliv podmínka tehdejšího zastupitelstva, že by na pozemku nemohl stát objekt. Tím byla situace kolem dotazu uzavřena.

...

 

Prodej pozemku z majetku obce

V návaznosti na předchozí zasedání starosta obce informoval, že k záměru prodat pozemky naproti benzínové stanici u Světic obdržel pouze nabídku pana Jonáka. Celkem se jedná o 2.707m čtverečních s trvalým travním porostem s tím, že pan Jonák nabídl cenu 812.000 Kč což je cca 300 Kč/m

Zájemce uvedl v žádosti společně s nabídkou i argumenty, že obec je na pozemcích mimo jiné zatížena údržbou meliorací, pravidelnou údržbou vzrostlých travin a ani tam není plánovaná výstavba pro další rozvoj obce.

 

Starosta obce předložil zastupitelstvu svoji představu prodejní ceny v úrovni 450 Kč/m. Zastupitelé si jsou vědomi, že je to jeden z mála pozemků, který má pro obec hodnotu a v minulosti nebyla a aktuálně ani není akutní potřeba pozemky prodávat. Získaná částka by mohla pomoci obci při dalších investicích. Zastupitelé současně vědí, že zájemce chce tyto parcely k podnikání. I to jim dává silné argumenty proč požadovat vyšší, než nabízenou cenu. Proto návrh odsouhlasili.

 

Prodej pozemku z majetku obce podruhé

Tentokrát se jedná o pozemek č. 381 o výměře 24m2 a č. 721/36 o který vyjádřil zájem pan Rytíř ze Strančic a to za cenu 119tis Kč. Kupující je vlastníkem chaty stojící na zmíněném pozemku. Pan Rytíř písemně odmítl odkoupit pozemek za zastupiteli požadovanou cenu 500 Kč/m2. Zdůvodnil to tím, že pozemek je nezastavěný, není v okolí sociální vybavenost, nejsou klíčové přípojky a je užitelný pouze k sezónnímu užití a navrhnul cenu 330 Kč/m. Starosta konzultoval ceny s realitní kanceláří, jaké jsou obvyklé ceny v oblasti a případech. Dle RK je ale cena 500 Kč/m přijatelná. 

 

Snížením ceny by se obec vystavila nerovným podmínkám pro další případné zájemce, musí tedy zrušit v celém rozsahu předchozí bod a vyhlásit záměr na prodej pozemku se sníženou cenou, se kterou nakonec zastupitelé souhlasili a to 415 Kč/m .

 

Volba členů finančního výboru

Finanční výbor má mít 5 členů, jeden stále chybí. Jaromír Jech informoval zastupitele, že pan architekt Hofman vyjádřil zájem stát se jeho členem a zastupitelé návrh schválili.

 

Financování vánočních akcí v obci

Zastupitelé VPV podali na obec návrh o na pořízení nových vánočních světel ze spořivých LED žárovek do majetku obce a současně o příspěvek 5.000 Kč na pořádání Mikulášské nadílky, kterou připravují hasiči. Doposud používané osvětlení vánočního stromu je majetkem Jiřího Macháčka, který je zakoupil a zdarma obci pronajímá již několikátým rokem, nicméně se již blíží do poslední třetiny životnosti.

 

Starosta k návrhu na pořádání světelné výzdoby oznámil, že v archivu leží staré žárovky a světelní hadi s tím, že si myslí, že by je možná stačilo oprášit. Ti, kteří si pamatují, jak tato již téměř historická vánoční výzdoba esteticky působila, jistě odsouhlasí, že by bylo pak lepší zůstat bez světel. Staré žárovky praskaly, stávaly se terčem krádeží a spotřeba či spíše žravost elektřiny byla ve zcela jiné úrovni než moderní LEDky.

 

Zastupitelé po krátké diskuzi novou vánoční výzdobu odsouhlasili a současně potvrdili, že se obec bude podílet příspěvkem na Mikulášské s tím, že budou dodány ze strany hasičů doklady k proplacení.

 

Informace o vypsaných výzvách

Jaromír Jech informoval o aktuálních výzvách, které sleduje a kde se objevila i výzva z FROMu, která by nám umožnila získat finance na opravu silnice u Menčic a to se spoluúčastí obce ve výši 5% celkových nákladů + náklady na projekt. Podařilo by se tak vyřešit rekonstrukci cesty v úseku od č.p.10 až k hospodě (č.p.15) za minimální obecní výdaje. Proč Menčice? V Menčicích se neplánuje výstavba kanalizace a tak dává smysl investovat alespoň do rekonstrukce komunikace. Zastupitelé záměr k podání žádosti o dotaci odsouhlasili. 

 

Dle informací, které zazněly, není nutná projektová dokumentace, požadavkem je pouze technická zpráva a položkový rozpočet. Dle odhadu starosty bude oprava a obnova škarp stát cca 700tis. Otázkou zůstává, zda žádost o dotaci podá obec sama nebo přes společnost Sigmin, což by mohlo ušetřit čas i zvýšit pravděpodobnost, že bude vše předloženo bez chyb a řádně. Nicméně tato administrativa by stála cca 15tis. Kč. To, zda těchto služeb obec využije nebo ne se ukáže až podle toho, jak rychle se zastupitelům bude dařit dát podklady dohromady. V každém případě jim i sobě držme palce, naše komunikace to opravdu potřebují.

 

Starosta informoval zastupitele, že obec přijala nevyžádaný dar - dotaci ve výši 66 tis. Kč od Středočeského kraje na financování jednotek SDH, které se podíleli na likvidaci popovodňových škod. Dotace je určená výhradně na dovybavení jednotky. Možná by bylo lepší, kdyby kraj reps. stát věnoval peníze na opravu silnic, které to potřebují více, nicméně starosta částku přijal (a dle jeho slov zatím nevrátil) a tak se asi alespoň rozroste maketek hasičů o nové ošacení a hadice.

 

Zimní údržba komunikací

Jaromír Jech, mimochodem na dnešním zasedání opět mile překvapil svou produktivitou a výkonností,  jako další bod naservíroval zastupitelům problematiku zimní údžby. Šlo o změny v procesu a to tak, aby se dala údržba zahájit bez povolení starosty či pověřené osoby a zrychlila se tak nutná administrativa. Pokud totiž dotyční nejsou na telefonu k zastižení, tak se údržba dostává do časového skluzu a pokulhává. Jedná se především o to, aby chodníky byly udržovány, když to potřebují, tedy ihned když napadne sníh a ne aby údržbáři čekali na zavolání, ke kterému kolikrát docházelo s výrazným zpožděním a tak k uježdění sněhu či neprůchodnosti komunikací.

 

Chodníky udržuje pan Procházka čtyřkolkou (což ale nefunguje, pokud je sníh nahrnutý Správou silnic na chodníky, tam mu bude nutné zapůjčit obecní frézu), silnice pak firma Hůrka. Zastupitelé návrh schválili a jako pověřenou osobu jmenovali na tento rok Jaromíra Jecha.

 

Informace k autobusové dopravě v obce

Na základě podnětu od paní Vlahovičové se podařilo Jaromíru Jechovi podat žádost na ROPID s přizpůsobením autobusových spojů a jejich doplněním tak, aby odpolední spoje z Mnichovic jely přes náves ve Všestarech. To by mělo usnadnit cestu školákům domů.

 

Změny: 

1. Spojení kolem 12:11 z Mnichovic-náměstí do Všestar je řešeno použitím linky 495 do Strančic

a následným návazným pravidelným spojem linky 494 (přímý vůz).

 

2. Spoj linky 489 kolem 12:45 je veden nově přes Všestary, zároveň je možné, že bude proveden i licenčně schválený závlek do zastávky Mnichovice, požární dům, neboť se má jednat o žáky 1. stupně.

 

3. Spojení kolem 15:30 od školy v Mnichovicích do Všestar je řešeno použitím linky 490 do Strančic

a dále ze Strančic novým spojem na lince 494 v trase Strančice, žel.st. – Všestary (přímý vůz). 

 

4. Spojení kolem 16:50 od školy v Mnichovicích do Všestar je řešeno použitím linky 490 do Strančic

a dále ze Strančic pravidelným spojem linky 494 s návazností – bude čekat na 490.

 

Náklady na dopravní obslužnost s těmito změnami, dle odhadu od starosty, vzrostou asi o 28-35tis. Kč. Nejedná se o základní dopravní obslužnost, tedy Kraj přispívat nebude. Jak bylo řečeno, pokud by těmi spoji měly jezdit jedno-dvě děti, tak se celá změna příští rok zřejmě bude muset přehodnotit.

 

Rekonstrukce návsi

V roce 2012 jsme dostali díky významné aktivitě Jaromíra Jecha přidělenou dotaci na rekonstrukci návsi. Oslovení firem, které mají rekonstrukci provést, není zatím hotové, pracuje na něm Jaromír Jech, byť přiznává, že je to časově náročné, nicméně projekt je hotový. Vzhledem k tomu, že se jedná o podlimitní zakázku, je možné oslovit napřímo stavební společnosti a od nich vyžádat kalkulace. Zastupitelé vyzvali Jaromíra Jecha a Pavla Vydru, aby nejpozději v prosinci oslovili 5 stavebních firem, práce by měly být dokončeny do konce června 2014. V létě se tak zřejmě můžeme těšit na nový pohled na náves.

 

Údržba hospody v Menčicích

Bod předložil Finanční výbor obce. Ten se domnívá, že by měl být obcí pověřen garant, osoba, která bude předkládat a sledovat práce na budově hospody tak, aby se finanční prostředky obce využívaly účelně a současně se plánovaly opravy budovy tak, aby nedocházelo k prodlením nebo k nepřiměřeným výdajům. Starosta namítnul, že by to mělo zůstat v intencích zákona a je tedy nutné, aby garant konzultoval dané aktivity se starostou obce. V tomto smyslu byl bod schválen, garantem byl jmenovám pan Hofman.  

 

Starosta obce informoval na závěr tohoto bodu, že byl obcí zaplacen odovoz velkoobjemového kontejneru, současně obec zaplatí opravy komunikace po povodni. Starosta v připravovaném dopise vyzve nájemce, aby podepsal dodatek ke smlouvě, ve kterém je uvedený majetek obce vč. jeho ocenění. Dalším dodatkem bude, že vodné bude hradit obec a přefakturovávat nájemci.

 

Smlouva o umístění zařízení na měření odpadních vod

Tomuto bodu, dodatečně doplněném starostou do programu zasedání, jsme zcela neporozuměli. Píši množné číslo, protože jsem přesvědčen, že se i někteří zastupitelé ve zprávě, kterou starosta přečetl, doslova utopili. Pomohla následná rychlá rekapitulace z úst Jaromíra Jecha, kteroužto zde zkusím reprodukovat. Strančice daly podmínku IQ Trustu, provozovateli vodovodu v obci, aby bylo umístěno měření odpadních vod. Strančice chtějí prostě měřit odpady, které k nim ze Všestar tečou. proto se musí umístit do ulice Strančická zařízení na měření odpadních vod. Jediné, co z toho asi vyplývá je, že obec bude odpovědná za jeho pozáruční opravy.

 

Zasedání skončilo po necelých 3 hodinách, s promrzlými nohami jsme se vydali chladnou nocí domů.

 

A jedna poznámka nakonec. Ty šmejde, co tu rozhazuješ otrávené maso po okolí, až tě chytneme, nezůstane na tobě jediná zdravá kost. Vy ostatní si hlídejte domácí zvířata, je z veteriny prokázáno, že ty kusy, co se našly u úpatí do Hůry a v okolí, tak byly otrávené. Bohužel to odnesla zatím jedna kočka. Mějte oči otevřené a ihned hlaste na Městskou policii jakékoliv podivné chování nevítaných návštěvníků.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.