Střípky ze zasedání 11.12.2014

Zasedání se účastnilo po mém pozdním příchodu celkem 8 zastupitelů vč. starosty obce. V jeho začátku byl dán prostor občanům obce k připomínkám a dotazům. Leč občané nějak chyběli, takže se ptali zastupitelé na základě podnětů, které za uplynulé období získali od občanů. Týkaly se hlavně kanalizace a přípojek.

S výstavbou kanalizace je jasné, že čeká každého, kdo ještě nemá, výstavba domovní přípojky. Nemá význam si jí zřizovat dříve než v srpnu/září 2015, avšak je nutné mít na to připravený projekt, jež se musí schválit v Mnichovicích. Každý z občanů má dvě možnosti, buď si vyřídí územní souhlas sám anebo se zapojí do akce, kterou starosta pojmenoval vtipně “kulový blesk” a připojí se k hromadné obecní akci.

AKCE "KULOVÝ BLESK": Bude možnost hromadného podání žádosti o územní souhlas na stavební úřad v Mnichovicích. V lednu půjdou mezi občany konkrétní informace, nyní se zpracovává nabídka. Takže kdo si jej nechce vyběhávat sám, může zatím počkat, úřad obce bude včas informovat.


Tím byl odpovězen i bod zasedání týkající se informace o stavu prací na kanalizaci. Pokud má někdo jakýkoliv dotaz ke kanalizaci, může se osobně stavit v pondělí a ve středu od 17-19 na úřadě za místostarostou a projednat jej. 

 

Informace k pokračování rekonstrukce a přístavby MŠ byla krátná a výstižná. Miroslav Hofman ubezpečil, že stavba pokračuje, betonovat se budou věnce a do 18.12. se čeká i montáž vazníků.

 

Starosta a místostarosta informovali, že přebírání agendy úřadu stále probíhá a objevuje se spousta skrytých překvapení, menších i větších kostlivců ve skříních.

 

Stanovení ceny za svoz komunálního odpadu a bioodpadu na rok 2015: cena za svoz popelnic zůstává stejná jako v předchozím roce. Kdo bude chtít platit převodem, bude tato možnost k dispozici, nicméně známku si musí vyzvednout osobně na úřadě. Tento bod byl odhlasován a schválen všemi zastupiteli.
 

Roční poplatek činí (trvale obývané nemovitosti + nemovitosti s popelnicí):

Objem sběrné nádoby       Frekvence svozů Poplatek
(Kč/rok/nemovitost)
110 l / 120 l 1x týdně 2.320,- *
  Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období) 2.020,- *
  1x za 14 dnů 1.530,- *
240 l 1x týdně 3.520,- 
  Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období) 3.060,-
  1x za 14 dnů 2.420,-
Kontejner 1100 l 1x týdně 2.020,-

* cena za druhou a každou další popelnici v jednom objektu je jen reálným nákladem na její odvoz – tj. 1.985,- Kč při týdenním svozu, 1.285,- Kč při čtrnáctidenním svozu a 1.695,- Kč při kombinovaném svozu u popelnice o objemu 110/120 litrů, 3.295,- Kč při týdenním svozu, 2.200,- Kč při čtrnáctidenním svozu a 2.840,- Kč při kombinovaném svozu u popelnice o objemu 240 litrů.

 

Roční poplatek na rekreační objekty  s popelnicí (obsluha od 1.4. do 31.10. kalendářního roku) činí:

Objem sběrné nádoby       Frekvence svozů Poplatek
(Kč/rok/nemovitost)
110 l / 120 l Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období) 1.200,- 
 


Roční poplatek na rekreační objekty bez popelnice – odkládání odpadů do společných kontejnerů 1100 l činí: 

600,- Kč

 

Místostarosta Mirek Hofman informoval, že proběhlo v rámci připravované rekonstrukce místní komunikace v Menčicích místní šetření společně se zástupcem povodí a ten potvrdil, že budou čistit potok v celé délce před započetím celé akce. Tedy zejména prohloubení koryta, vysekání, vyčištění od nánosů. Obec totiž konečně napotřetí získala dotaci na “popovodňové škody” tedy rekonstrukci komunikace, opravu mostku u “Bažiny”. Velkou zásluhu na tom má právě Mirek Hofman, který zajišťoval přípravu projektové dokumentace a Jaromír Jech, který tuto přípravu “do šuplíku” v prosinci 2013 inicioval. Celková dotace je ve výši cca 1,4 mil CZK a není bez zajímavosti, že o přidělení dotace byla obec informována již v září tohoto roku, avšak od ex-starosty se tato informace k zastupitelům ani občanům nedostala.

Abychom mohli dotaci nadále čerpat, musíme mít prováděcí projekt a vyřízené stavební povolení na odboru v Říčanech s cca 18 vyjadřovačkami. Na zhotovení dokumentace byli poptáni 3 architekti. Podmínkou bylo, abychom v dubnu mohli mít stavební povolení v rukách a v létě se dalo začít rekonstruovat. Zastupitelé jednomyslně pověřili starostu a místostarostu uzevřením smlouvy s firmou Ing. arch. Jan Vohlídal. V příštím roce by tedy v Menčice mohli mít vyřešenou komunikaci, úpravu krajnic, odvodnění apod.

 

S přicházející zimou nás čeká opět údržba komunikací a chodníků. Miloš Kuba kontaktoval několik společností, smlouva na úpravu silnic a chodníků je finálně připravena s panem Hůrkou. Zatím nebyl ještě důvod prohrnovat či štěrkovat. Hůrka bude fungovat na základě pokynu k údržbě oprávněnými osobami, tedy starostou, místostarostou, Martinem Vycpálkem a paní Kubovou v Menčicích. Na základě podnětu Miloše Kuby se řešit ještě budou barely se štěrkem na posyp v místech, kde např. autobusy mohou mít komplikace.
Pokud někdo z občanů nebude spokojený s údržbou nebo bude mít návrh na zlepšení, pište prosím přímo na email úřadu starostovi, údržba se podle toho upraví.


jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.