Střípky ze zasedání 11.12.2014

11.12.2014 22:15

Zasedání se účastnilo po mém pozdním příchodu celkem 8 zastupitelů vč. starosty obce. V jeho začátku byl dán prostor občanům obce k připomínkám a dotazům. Leč občané nějak chyběli, takže se ptali zastupitelé na základě podnětů, které za uplynulé období získali od občanů. Týkaly se hlavně kanalizace a přípojek.

S výstavbou kanalizace je jasné, že čeká každého, kdo ještě nemá, výstavba domovní přípojky. Nemá význam si jí zřizovat dříve než v srpnu/září 2015, avšak je nutné mít na to připravený projekt, jež se musí schválit v Mnichovicích. Každý z občanů má dvě možnosti, buď si vyřídí územní souhlas sám anebo se zapojí do akce, kterou starosta pojmenoval vtipně “kulový blesk” a připojí se k hromadné obecní akci.

AKCE "KULOVÝ BLESK": Bude možnost hromadného podání žádosti o územní souhlas na stavební úřad v Mnichovicích. V lednu půjdou mezi občany konkrétní informace, nyní se zpracovává nabídka. Takže kdo si jej nechce vyběhávat sám, může zatím počkat, úřad obce bude včas informovat.


Tím byl odpovězen i bod zasedání týkající se informace o stavu prací na kanalizaci. Pokud má někdo jakýkoliv dotaz ke kanalizaci, může se osobně stavit v pondělí a ve středu od 17-19 na úřadě za místostarostou a projednat jej. 

 

Informace k pokračování rekonstrukce a přístavby MŠ byla krátná a výstižná. Miroslav Hofman ubezpečil, že stavba pokračuje, betonovat se budou věnce a do 18.12. se čeká i montáž vazníků.

 

Starosta a místostarosta informovali, že přebírání agendy úřadu stále probíhá a objevuje se spousta skrytých překvapení, menších i větších kostlivců ve skříních.

 

Stanovení ceny za svoz komunálního odpadu a bioodpadu na rok 2015: cena za svoz popelnic zůstává stejná jako v předchozím roce. Kdo bude chtít platit převodem, bude tato možnost k dispozici, nicméně známku si musí vyzvednout osobně na úřadě. Tento bod byl odhlasován a schválen všemi zastupiteli.
 

Roční poplatek činí (trvale obývané nemovitosti + nemovitosti s popelnicí):

Objem sběrné nádoby       Frekvence svozů Poplatek
(Kč/rok/nemovitost)
110 l / 120 l 1x týdně 2.320,- *
  Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období) 2.020,- *
  1x za 14 dnů 1.530,- *
240 l 1x týdně 3.520,- 
  Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období) 3.060,-
  1x za 14 dnů 2.420,-
Kontejner 1100 l 1x týdně 2.020,-

* cena za druhou a každou další popelnici v jednom objektu je jen reálným nákladem na její odvoz – tj. 1.985,- Kč při týdenním svozu, 1.285,- Kč při čtrnáctidenním svozu a 1.695,- Kč při kombinovaném svozu u popelnice o objemu 110/120 litrů, 3.295,- Kč při týdenním svozu, 2.200,- Kč při čtrnáctidenním svozu a 2.840,- Kč při kombinovaném svozu u popelnice o objemu 240 litrů.

 

Roční poplatek na rekreační objekty  s popelnicí (obsluha od 1.4. do 31.10. kalendářního roku) činí:

Objem sběrné nádoby       Frekvence svozů Poplatek
(Kč/rok/nemovitost)
110 l / 120 l Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období) 1.200,- 
 


Roční poplatek na rekreační objekty bez popelnice – odkládání odpadů do společných kontejnerů 1100 l činí: 

600,- Kč

 

Místostarosta Mirek Hofman informoval, že proběhlo v rámci připravované rekonstrukce místní komunikace v Menčicích místní šetření společně se zástupcem povodí a ten potvrdil, že budou čistit potok v celé délce před započetím celé akce. Tedy zejména prohloubení koryta, vysekání, vyčištění od nánosů. Obec totiž konečně napotřetí získala dotaci na “popovodňové škody” tedy rekonstrukci komunikace, opravu mostku u “Bažiny”. Velkou zásluhu na tom má právě Mirek Hofman, který zajišťoval přípravu projektové dokumentace a Jaromír Jech, který tuto přípravu “do šuplíku” v prosinci 2013 inicioval. Celková dotace je ve výši cca 1,4 mil CZK a není bez zajímavosti, že o přidělení dotace byla obec informována již v září tohoto roku, avšak od ex-starosty se tato informace k zastupitelům ani občanům nedostala.

Abychom mohli dotaci nadále čerpat, musíme mít prováděcí projekt a vyřízené stavební povolení na odboru v Říčanech s cca 18 vyjadřovačkami. Na zhotovení dokumentace byli poptáni 3 architekti. Podmínkou bylo, abychom v dubnu mohli mít stavební povolení v rukách a v létě se dalo začít rekonstruovat. Zastupitelé jednomyslně pověřili starostu a místostarostu uzevřením smlouvy s firmou Ing. arch. Jan Vohlídal. V příštím roce by tedy v Menčice mohli mít vyřešenou komunikaci, úpravu krajnic, odvodnění apod.

 

S přicházející zimou nás čeká opět údržba komunikací a chodníků. Miloš Kuba kontaktoval několik společností, smlouva na úpravu silnic a chodníků je finálně připravena s panem Hůrkou. Zatím nebyl ještě důvod prohrnovat či štěrkovat. Hůrka bude fungovat na základě pokynu k údržbě oprávněnými osobami, tedy starostou, místostarostou, Martinem Vycpálkem a paní Kubovou v Menčicích. Na základě podnětu Miloše Kuby se řešit ještě budou barely se štěrkem na posyp v místech, kde např. autobusy mohou mít komplikace.
Pokud někdo z občanů nebude spokojený s údržbou nebo bude mít návrh na zlepšení, pište prosím přímo na email úřadu starostovi, údržba se podle toho upraví.


jrk

Zpět

Novinky

Přihlaste se k odběru vybraných aktualit, termínů akcí a brigád! Zadejte vaši emailovou adresu a potvrďte na ODESLAT: