Střípky ze zasedání 12.12.2019

Obce Ladova kraje čeká jednání s Říčanským úřadem, který odbavuje požadavky pomalu. Máme rozpočet na rok 2020. Přihlášením se k trvalému pobytu či sídla podnikání pomáhá příjmům. Vodné a stočné zůstává ve stejné výši jako vloni, za smíšený odpad připlatíme 300 Kč/rok. Svoz bio popelnic naopak zlevnil na třetinu. Nádoby na bio odpad jsou k vyzvednutí na úřadě pro trvale žijící obyvatele zdarma - a to i bez nutnosti svozů. 

Ladův potomek má výhrady k obcím. Obce mají výhrady k Říčanům. 

V krátké zprávě starosty z valné hromady Dobrovolného svazku obcí DSO Ladův kraj zaznělo, že probíhá diskuze nad cedulemi Ladův kraj k označení obcí. Obce jednají z nástupcem práv pana Lady, který požaduje, aby případné značení bylo jednotné. Někteří starostové z obcí si to chtěli dělat po svém a jsou teď překvapení. Na setkání řešili také Městský úřad v Říčanech. Obce zaznamenaly, že se chová zcela jinak vyřizuje požadavky místní a jinam od ostatních obcí. Na vyřízení tam leží záležitosti i mnoho měsíců bez reakce. Tajemník Říčan reagoval, že nestíhá svoji práci a že se jim to celkově nevyplácí. Obce tedy čeká jednání s Říčany, na kterém se bude probírat fungování celého jejich úřadu. 

Náš úsek cyklostezky je hotový. 

Zastupitelé schválili v rámci prodloužení termínu výstavby našeho úseku cyklostezky do 3.12. navýšení nákladů na technický dozor ve výši 36.300 Kč. Náš úsek je tedy kompletně hotový - a to zejména díky skvělé připravenosti veškeré administrativy. Dokončení celé stavby a slavnostní otevření nás čeká na jaře příštího roku. 

Rozpočet na další rok je schválený. 

Rozpočet, aneb vyčlenění peněz na plánované aktivity v roce 2020, připravil starosta tak, aby na straně výdajů byl nadhodnocený, tedy s rezervou. Na příjmové straně naopak počítá s tím, že přijde o něco méně. Jaromír Jech podotkl, že některé částky se dají odhadnout na základě předchozích let či existujících kalkulací přesně, u jiných je to naopak tak trochu o věštění k křišťálové koule. A tak je lepší být připraven než překvapen. Výdaje jsou odhadovány na 22 mil. Zpravidla se zvládne zrealizovat jen část aktivit i něco ušetřit. Příjmy na 20 mil. V příjmech zatím chybí náhrada na uložení zeminy z cyklostezky, což může být přilepšením o ca. 2 mil. pro obec. 

Rozpočet je k nahlédnutí zde. Nalezneme v něm např. záměr realizace projektu na rybníky, kulturák, hasičárnu, školu, halu. Starosta doplnil, že i když v rozpočtu teoreticky počítá s náklady pro každý z nich, je jasné, že se prakticky zvládnou připravit jen některé. Které přesně, to ukáží nejbližší měsíce. Na úpravy silnic je vyhrazena částka 1 mil, abychom mohli reagovat na vyhlášené dotace. Počítá se i s úředníkem, pokud jej seženeme či podporou místních spolků a aktivit v obci. V rozpočtu jsou vynechány některé akce, které čekají, jestli budou vyhlášeny dotační tituly. Pokud ano, pak zastupitelstvo stejně musí schvalovat rozpočtové opatření v průběhu roku. 

Zastupitelé také schválili rozpočtové opatření, kterým došlo k úpravě na příjmové stránce a současně výdajové straně za rok 2019. Na DPH se například vybralo o cca 800 tis. více, výdaje se navýšily o 1,3 mil. Starosta doplnil, že v současné době je na účtech obce částka ca. 5,3 mil. Rozpočty z předchozích let jsou zde

Přihlášení k trvalému pobytu činí polovinu příjmu obce. 

Starosta v diskuzi upřesnil, že obecní rozpočet trpí, když v obci žijí mnohdy více než patnáct let lidé bez trvalého přihlášení. Ačkoliv po úřadu obce požadují služby a čerpají výhody jako "trvalky", vydávají svůj dům za letní sídlo, chatu či chalupu. Obec tak přichází ročně o částku ca 10.000 na občana. To u dvou lidí v domě ve výsledku činí 300.000 Kč. Za to by se daly opravovat další silnice. Peníze z daní totiž plynou do místa trvalého přihlášení. Stejně tak, pokud občané zde podnikají a mají sídlo nahlášené jinam. I v tom případě přicházíme o příjmy, které nám chybí. Z čeho pak má obec na správu, opravy, rozvoj čerpat finanční zdroje? Přihlášení se trvalému pobytu či sídla firmy je ten nejmenší krok každého z nás, kterým můžeme pomáhat. 

Vodné a stočné zůstává jak je. 

Cena vodného i stočného pro rok 2020 zůstává ve stejné úrovni jako v roce 2019. V příštím roce by mělo dojít podle starosty ke snížení sazby DPH, což by pomohlo obci dorovnat finančně ztrátu, kterou dle propočtů hradí ve výši cca 50 tis Kč. Místostarosta Mirek Hofman doplnil, že na rok 2020 jsou plánována další opatření  k dalšímu snížení nátoku balastních vod - osazení lapačů písku, drobných nečistot i opravy místních komunikací. 

Obecní vyhláška dostala nový kabát. 

Na základě změny zákona o místních poplatcích zadal starosta zpracování nové obecně závazné vyhlášky. Dochází k drobnému navýšení poplatku za druhého psa, ruší se některé poplatky za dlouhodobé ubytování, upravuje se cena za tzv. vzdušné na 10 Kč/den a zřizuje se poplatek za vyhrazené parkovací místo. Vyhláška je vyvěšena zde

Mění se ceny za svoz odpadu. 

Částka, kterou obec dotuje svozy odpadu, by měla díky zdražení svozu poskočit v příštím roce na cca 350 tis. Z diskuze na poradě zastupitelů vyplynulo, že systém na svoz odpadu funguje v naší obci velmi dobře, plníme daná kritéria a obec udržovala ceny za svoz odpadu bez navyšování už od roku 2011. Zastupitelé proto schválili navýšení částky za odpad o 300 Kč/rok. Platby probíhají za číslo popisné resp. evidenční. 

Dobrou zprávou je, že cena za svoz bio popelnice klesne na třetinu na 900 Kč / rok. Hnědé nádoby na bio pro trvale žijící obyvatele jsou zdarma. Ostatní ji hradí částkou 1.000 Kč/nádoba. Samotnou bio popelnici si můžou občané vyzvednout na úřadě i bez toho, aby platili svozy, pokud si jí chtějí vyvážet sami. Snížením ceny za bio došlo změnou svozové firmy. 

Z celkového finančního pohledu, jak uvedl starosta Jaromír Jech, obec bude i nadále dotovat odpady částkou v úrovni ca. 300 tis. a současně nabídne pro občany levnější nakládání s bio odpady. Záměrem je udržet funkční systém tak, aby občané měli určitý komfort, a byla stále rozumná cena za svoz. Starosta doplnil, že náklad na občana ve Strančicích činí 2.100 Kč, u nás je to 1.000 Kč. Oficiální text vyhlášky je zde. Na stránce Poplatky je aktualizovaný formulář pro výpočet poplatku.

Web obce i aplikace přispějí k lepší informovanosti. 

Trochu protažená diskuze s občany i mezi zastupiteli nad tím, že hnědé popelnice lze mít i bez nutnosti svozu, vedla k podnětu směřujícímu k lepší informovanosti. To, jak moc je přehledný web obce, ví každý, kdo se tam snažil kdy něco najít. Starosta odpověděl, že dojde v dohledné době k zadání prací na jeho redesign a těšit se můžeme i na zprovoznění aplikace s infomacemi z úřadu. Na našich stranách současně vzniká sekce s tématickým řazením pro snazší vyhledávání. Dáme vědět, jak bude hotová.

Na závěr starosta Jaromír Jech poděkoval za mnohdy trefné a podnětné připomínky občanů, i za to, že si najdou čas přijít na zasedání. Popřál nám všem klidné svátky a vše nejlepší do nového roku

Konec 21.15. jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.