Střípky ze zasedání 14.12.2017

V plném složení a za přítomnosti pěti občanů se konalo poslední letošní zasedání zastupitelstva. Po schválení devítibodového programu informoval starosta krátce o úsekovém měření. Na ulici Mnichovická by se mělo začít budovat v příštím roce. Jako obec máme v současné chvíli schválené jednosměrné měření, možná se změní v obousměrné. To by se odrazí v navýšení o cca 200 tis. Kč po dobu 5 let. Pokud by se tam stalo 20 přestupků více, tak je to podle starosty obce zaplacené.

Pan Tůma vznesl dotaz k lomu, zda je možné navážet do lomu i kámen. Podle jeho vyjádření to není schválené stavebním úřadem v Mnichovicích. Místostarosta slíbil, že navážení kamene prověří.

Starosta doplnil o běžné informace. Upravila se škarpa na Stránčické ulici a osadily se patníky. Chodník je zčásti dokončen, bude se pokračovat nahoře.

Obec převzala bedny na posypový materiál, budou rozmístěny po obci.

ČEZ dělal prořezávky pod vedením v úvozu, zůstalo hodně štěpků a spadlých větví, které lezou do cesty. Stromy a dříví zmizelo, zjevně jej odvezla firma, co prořezávku pro ČEZ dělala. Starosta prověří, kdo má povinnost nepořádek odklidit a zajistí nápravu.

Všestary mají přislíbeny dotaci na fitness okruh Hurá do Hůry, který povede oběma úvozy. Příští rok se tedy začne budovat.

1) Rozpočet obce na rok 2018. Zastupitelé projednali a schválili rozpočet obce na rok 2018. Rozpočtové příjmy se očekávají ve výši 13,9 mil Kč, výdaje 12,1 mil Kč. Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků jsou ve výši 1,25 mil Kč. Obec by tedy hospodařila v přebytku, a to zejména díky vyúčtování vodovodu, kde máme výrazně předplaceno. Peníze, které již nyní leží na účtu, nebudou dle slov starosty utraceny za blbosti, ale záměrem je v blízkém výhledu investovat do rekonstrukcí obecních budov. Zastupitelé odsouhlasili, že např. na opravy místních komunikací vyčlení kolem 1,5 mil. Kč, 1,0 mil na opravy chodníků. Už letos se díky tomu takto opravily cesty v Menčicích.

2) Cena za svoz odpadů v roce 2018. Svozová firma Marius Pedersen oznámila, že nebudou změněny poplatky za svoz komunálního odpadu. Proto i zastupitelé udrží poplatky ve stejné výši, jako již několik předchozích let. Bohužel co se týče bio odpadu, tak ceny byly svozovou firmou téměř zdvojnásobeny. Starosta proto poptal svoz BIO nádob i od jiných společností a čeká na nacenění, resp. informaci, zda by byla firmy byly schopné svozy provádět.

Nad návrhem řešení pro občany budou tedy zastupitelé jednat na dalším zasedání, jakmile bude mít starosta všechny potřebné podklady.

Občanka vznesla dotaz, jak je možné, že všude kolem jsou lacinější svozy. Starosta námitku vyvrátil, poukázal například, že Říčany jsou jednou tak drahé. (Upřímně, za mě osobně, zkuste si nejdřívě informace prověřit, než je přednesete. Vypadá to fakt hloupě).

Občanka se proto následně ptala po jiných variantách jak ušetřit na svozu odpadu. Starosta nabídnul, že lze dvěma sousedícím nemovitostem, které nemají více než 6 lidí, přidělit jednu popelnici společnou. Samozřejmě je nutné odpady třídit. 

3) Stočné na rok 2018. Cena stočného, tedy vod do kanalizace, nám opět trochu podraží. S ohledem na kalkulaci od provozovatele kanalizace se mění regulovaná cena 45,89 Kč vč. DPH za jeden kubík. V roce 2016 a 2017 byla cena stočného 41,11 Kč vč. DPH. V roce 2018 budou prováděny kouřové zkoušky, které odhalí načerno připojené nemovitosti, za které obec doplácí.

4) Pravidla poskytování příspěvku místním sdružením. Starosta informoval zastupitele, že jeho názor na fungování příspěvků je mít právo vědět, komu a na co peníze dává. Tedy spolky by měly nejdříve předložit písemnou žádost s uvedením - celkový počet členů sdružení,

 • z toho počet dětí a mládeže do 18 let,
 • počet členů s trvalým bydlištěm v obci,
 • stručný popis činnosti spolku a akcí pořádaných spolkem v obci,
 • účel použití prostředků, zdůvodnění,
 • stručný, minimálně předpokládaný rozpočet
 • výši požadované částky.

Nejde dle jeho slov ani tak o byrokratizaci procesu, jako spíš o kontrolu nad tím komu a na co podpora obce půjde. Příjemce vždy doloží přijatou částku daňovými doklady.

Do diskuze nad tématem přispěl Milan Šafránek, velitel hasičů, s návrhem iniciativy, aby se uskutečnilo setkání místních sdružení za účelem sladění a rozdělení jednotlivých obecních aktivit. 

5) Kynologické cvičiště. Za obcí směrem na Tehov u fotbalového hřiště je v současné chvíli neudržovaný prostor. V předchozích dnech se na obec obrátil pan Fagoš s dotazem, zda by bylo možné zde zřídit „kynologické“ cvičiště pro o Boxerklub CZ. Místo, kde by přibližně 3x týdně trénoval klub s 20 letou tradicí. Spolek by se dle starosty o doposud de facto neudržované místo staral, zkultivoval je.

S ohledem na to, že plocha je ve výhledu pro podobné aktivity určena, zastupitelé pověřili starostu obce zveřejněním záměru pronájmu tohoto pozemku, par. č. 556/31.

6) Projednání záměru výstavby na par. č. 1114/4. Na Vávrově v zatáčce u podjezdu tratě požádal majitel pan Hůla o povolení výstavby. Vzhledem k tomu, že obec nemá zatím ještě vydaný územní plán, lze vybrané stavby umísťovat na jejím území v režimu §188 stavebního zákona. Na místě není hotová žádná přípojka, není ani přesně znám konkrétní záměr jakou výstavbu plánuje. Současného zastavěného území obce se pozemek dotýká pouze rohem. Zastupitelstvo přijalo žádost pouze jako informaci a požádalo konkretizovat stavební záměr. V současné chvíli existuje představa, že by se prostor využil pro občanskou vybavenost, park, kiosek, klubovna apod.

7 a 8) Z informací starosty vybíráme nejzajímavější.

Sdružení Ladův kraj

 • posunula se zase o trošku akce cyklostezka
 • diskutovalo se o případném zvýšení příspěvku obcí do svazku o cca 10.000 Kč
 • svazek by rád zkoordinoval společné oslavy všech obcí, zatím se to bude jednat

DSO Region Jih

 • realizuje se rozšíření vodovodu do dalších obcí
 • Tehov, Světice nemají vodu, potřebují navýšit kapacitu. Tehov by měl jít levým úvozem, jestli to bude možné. Obnovila by se současně stará historická cesta do Tehova. Vše se ale musí řádně propočítat, abychom nepřišli o vodu. Při dobře vedených jednáních by Všestary mohly tímto získat za připojení i příspěvek od Tehova na rozvoj naší obce.
 • Obce uvažují také o možnosti založit vlastní společnost na provoz vodovodu. 

9) Na závěr zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 4/2017, ve kterém se navýšili výše zmíněné příjmy z vodovodu ve výši cca 800 tis. kč. Finance půjdou do rezerv pro rok 2018.

Konec 21:43.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.