Střípky ze zasedání 15.9.2015

Plním resty a vkládám střípky z předchozích zasedání, které jsem nestihl sepsat dříve (tedy 15.9. a 3.9.)

Zasedání začalo chvíli před půl osmou a za účasti šesti zastupitelů vzhledem k nemocem. Zahájeno bylo tradičně diskuzí s občany.
 
Pan Baťcha připomenul, že náves má ve spárách dlažby prorostlou trávu. Jaromír Jech odpověděl, že bude odstraněno.
Současně zazněla připomínka, že hasiči mají služební byt a bylo by vhodné navýšit nájem. Starosta obce Jaromír Jech odpověděl, že byt je obecním majetkem a nejen byt resp. výše nájmu, ale i další z věci jsou v obci na cestě ke zlepšování, nicméně v současné době jsou priority kanalizace, školka a obchod.
 
Občanka Halbichová připomněla, že u hřbitova (a i u Menčic) je nutné prořezat výhony u lip. Jaromír Jech odpověděl, že zadal panu Procházkovi starost o obecní zeleň. Zítra půjde i do Hůry zkontrolovat staré dřeviny. Během příštího týdne by měl zkontrolovat hřbitov a výhony budou odstraněny.
 
Jaromír Jech dále informoval, že na základě podnětu z minulého zasedání prověřil udržování obecních cest. Pokud cesta není v majetku obce nebo její část není v majetku obce, nemá obec povinnost se o ní starat. Což neznamená, že se o ní starat nebude, avšak sporné jsou cesty například v Menčicích. Prostě když to půjde, obec udělá základní údržbu, v zimním období pak zřejmě bude vhodnější cestu opatřit zákazovou značkou.
Metr čtvereční asfaltu včetně dvou podkladových vrstev stojí cca 1.070 Kč od Metrostavu. Obec na pokládku nových povrchů nemá finance, tedy čeká nás doba nelogických věcí! Situace v obci je díky nařízení EU a předpisu jak čerpat dotaci tak trochu jako v Kocourkově, ale musíme to vydržet. Jde o asfaltování silnic, používání recyklátu atd. 
 
Dále krátce informoval o tom, že operátoři O2 a T-mobile do konce roku posílí relativně slabý mobilní signál v naší obci a jejím okolí. Na závěr diskuze starosta jen připomenul, že výpověď současného nájemce z bistra od Hastrmana byla podaná a akceptovaná. Nájemní smlouva bude ukončena k 31.10.2015. 
 
1. Výběr zhotovitele stavby “rekonstrukce místních komunikací, I. etapa
Z celkem oslovených 12 firem se do výběrového řízení přihlásily dvě. Zastupitelé schválili nabídku uchazeče PB SCOM s nejnižší cenou (cca 7,1 mil CZK) a pověřili starostu v případě realizace akce podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
 
2. Současně s výběrem zhotovitele zastupitelé schválili výběr Technického dozoru investora, nejlepší nabídkou byla nabídka firmy Roman Brtna v částce cca 30.000 CZK.
 
3. Realizace akce rekonstrukce místních komunikací, etapa I.
Starosta a místostarosta upřesnili celou situaci ohledně možné dotace na opravu místních komunikací. Jedná se o peníze, které ČR nestíhá čerpat. Některé projekty se ve Středočeském kraji nestihnou zrealizovat a tím pádem by zbyly nevyčerpané finance. Předpoklad byl cca 100 mil. czk, proto ROP vypsal dotaci. O ní se přihlásilo okolo 40 obcí a měst s tím, že se budou finance proplácet v pořadí přihlášených. Všestary jsou na předposledním místě v seznamu a proto zastupitelé rozhodli nevstupovat do rizika, že budeme muset komunikace krýt ze svého (tedy prakticky jít do mínusu) a na dotaci nedosáhneme. V tuto chvíli máme projekty v šuplíku a počkáme na dotaci, která bude smysluplnější.
 
4. Finanční podíl obce na páteřní cyklotrase Kolovraty - Mnichovice
Zastupitelé schválili zapojení Všestar do projektu cyklotrasy, která povede Všestary a propojí Mnichovice s Říčany a Prahou. V tuto chvíli je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kde je výše Všestarského podílu 186 tis. z celkové částky cca 1. milionu. Náklady “všestarské” části stezky se pak budou pohybovat okolo částky 2,4 mil Kč.
 
5. Pronájem bistra u Hastrmana
Vzhledem k ukončení pronájmu se současným provozovatelem Bistra u Hastrmana, zastupitelé pověřili starostu vyvěšením podmínek pro výběr nového uchazeče. Rozhodovat bude nejen nabídnutá cena nájmu, ale také jeho podnikatelský záměr.
 
6. Financování víceprací stavebních prací v obci
V současné době vrcholí stavební práce na kanalizaci a s nimi se začínají sčítata i vícepráce, na nichž se obec podílí do výše 20%. Přibližně vychází součet víceprací na 7. mil CZK. Momentálně se nedá říci, jak to dopadne.
Filozofie současného zastupitelstva je mít v hotovosti peníze na případné neočekávané události či údržbu a mít výhodný úvěr, než jít s penězi na nulu a nemít. Banka chce při poskytování úvěru navíc vždy vědět jeho účel a ten je v této chvíli zcela pochopitelný. Zastupitelstvo vyslechlo informaci a rozhodlo nejdříve dokončit co je rozdělané a pak se uvidí, jak to bude.
 
Na závěr vznesla dotaz paní Halbichová - co se škarpami. Starosta odpověděl, že je nutné nejdříve jejich zaměření, pak se můžou škarpy vytvářet. Musíme vědět, kde je obecní, ta pak se budou dělat. Celá cesta je nějak udělaná, ale nikdo přesně neví, kudy skutečně vedou hranice pozemků. Příští rok by se měla dělat stoka v Menčicích a vést povrchovou vodu do kanálu.
 
Jaromír Jech upozornil, že obyvatelé č.p. 83 mají již předvolání do Říčan kvůli vypouštění jímky a apeloval na občany, že vypouštění jímek do dešťovky nebude jakkoliv tolerováno. 
 
Pan Baťcha vznesl ještě dotaz na cenu za stočné. Starosta odpověděl, že koncesní řízení probíhá, provozovatel kanalizace bude známý do konce roku. Mnichovice účtují 27 Kč/ kubík k tomu náklady provozovatele, cena se bude teprve sestavovat, odhad bude někde kolem 40-50 kč. Lidi se budou moci napojovat až se domluví Všestary s Mnichovicemi. Předávací místo není zatím vystrojené dle požadavku Mnichovic. Nyní se jedná, do jaké míry se to musí ještě upravit.

 

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.37.
jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.