Střípky ze zasedání 18.12.2014

Zasedací místnost překvapila teplem z poctivě naložených kamen, tedy tradiční svetry šly rychle dolů. Zasedání se účastnilo 7 zastupitelů obce. Původně plánovaný program se rozšířil ještě o čtyři body na celkových sedm. Na začátku byl tradičně nechaný prostor věnovaný připomínkám občanů v rámci kterého starosta a místostarosta ve zkratce informovali o probíhajících pracech na kanalizaci a přístavbě Mateřské školy.

Miroslav Hofman doplnil, že předjednal se stavebním úřadem v Mnichovicíh "hromadnou akci" se získáním povolení na výstavbu přípojek, tím se velmi usnadní administrativa i náklady občanům. Bližší informace budou občanům podány v průběhu ledna.

Miloš Kuba vznesl dotaz ohledně záležitosti pana Hausera - z Vávrova - jedná se o poslední dva domy u Mnichovic u tratě, kam se bohužel nyní stavěná kanalizace nedotáhne. Jedná se o  vzdálenost cca 100m kvůli 2 domkům, což by hodně zvedlo náklady a proto se v původní žádosti nezařadili. “Není to, že bychom nechtěli, ale nikdo to nezaplatí”, doplnil starosta a pokračoval informací, že hodně věcí bylo zamítnuto již před šesti lety, když se projekt připravoval. Nyní s tím nelze již nic dělat. Je jasné, že nejednou ještě zazní, že “Tonda slíbil, že to nějak uděláme” ale od současného starosty je nyní jasně komunikováno, co je skutečně možné a co ne. Nicméně i když dobrá vůle nechybí, tak pokud na to nejsou finance, tak to nemá kdo zaplatit. Místostarosta Hofman upřesnil, že dotační titul má své podmínky, kdy na daný počet metrů musí být daný počet přípojek a v tomto případě se na to peníze čerpat nedají. Pokud by majitelé chtěli, můžou si sami nechat zpracovat dokumentaci a napojit se.

Zastupitelé následně v rámci diskuze řešili nepořádek kolem kontejnerů, který je dlouhodobým trnem v oku všem. "Číňani" do nich vyhazují i jídlo z obchodu. Někdo (navíc na věcech nechá kompletní poštovní údaje :-) vyváží nepořádek k popelnicím, který tam nepatří navíc to pokládá mimo kontejnery. Nejlepší by bylo mít někoho na dohodu o pracovní činnosti, kdo by nepořádek průběžně likvidoval. Nicméně důležitá je prevence. Řešením je umístění kamer na sledování prostoru a cedulek. Starosta poptá společně s inovací zabezpečovačky na úřadu také zřízení kamer. Funkčnost řešení bude upřesněna.

Masopust 2015 - příprava Masopustu není nikterak jednoduchá, avšak nechceme se o toto veselí ochudit. Nicméně do roku 2015 dozná toto krásné setkání masek několik změn. Nepočítá se s chozením po vsi, ale průvod z návsi vyrazí přímo do Menčic. Miloš Kuba ve spolupráci s hospůdkou u rybníka (jakožto zatím jediným “hospodským a teplým místem” připravili návrh na menu, které společně připraví. Termín je 14.2. v sobotu. Bližší informace budou připraveny.

Starosta ještě na závěr diskuze s občany zodpověděl na otázku z minula týkající se popelnic a jejich nákupu. Na obecním úřadu jsou pro majitele nemovitostí, jejichž obyvatelé mají povinnost odkládat zbytkový odpad do popelnic, připraveny nové plastové popelnice o objemu 120 litrů. Tyto jsou vybaveny přídavnými kolečky. Popelnice jsou zapůjčovány bezplatně. Pokud máte popelnici značně poškozenou, opotřebovanou, nebo si chcete usnadnit manipulaci s ní, přihlaste se k odebrání nové.

Schválení rozpočtového provizoria
Vzhledem k tomu, že dosud nebyl schválen státní rozpočet a nejsou známy ukazatele rozpočtu kraje, které se promítají do obecních rozpočtů, nebylo možné sestavit objektivní rozpočet obce na rok 2015. Zastupitelé tedy, již tradičně, stanovili, že běžné výdaje obce budou čerpány maximálně do výše 35 % skutečných běžných výdajů roku 2014. Investiční výdaje již započatých investičních akcí (Kanalizace Všestary, Rekonstrukce a přístavba MŠ Všestary a Rekonstrukce místní komunikace v Menčicích) bude obec hradit dle závazků plynoucích z platných smluv. Starosta předloží rozpočet obce na rok 2015 k projednání do 30.4.2015.

Rozpočtové opatření
Některé výdaje se oproti plánovaným investicím přesáhly, např. výdaje na opravy techniky u hasičů, přišly dotace a tak se zahájily práce na přístavbě a kanalizaci, apod. Naopak se zatím nekonaly práce na prodejně - to nás čeká zřejmě příští rok. Celkově tedy obec po sečtení navýšených výdajů i příjmů hospodaří s o 771 tis. Kč větším rozpočtem, než kolik byl ten předpokládaný. No a protože nemůžou (papírově) existovat takovéto schodky, je nutné rozpočet tzv. narovnat, tedy zastupitelé odhlasovali toto opatření.
Je možné, že od roku 2015 přijde z vlády změna a zastupitelstvo bude muset změny dotýkající se rozpočtu schvalovat jednotlivě ještě před započetím samotných prací. Úřednický šiml tedy papíruje čím dál více.

Stanovení ceny vodného
Voda se zdražila o 1,20 Kč na kubík vody. Tím je myšleno zdražení ze strany dodavatele. Zastupitelé se shodli, že cena nájemného, které má obec, se zatím navyšovat nebude, nicméně nevylučuje, že k tomu příští rok dojde. Cena bude nově tedy pro rok 2015 35,70 Kč/m3. Starosta jen podotkl,  že paradoxně čím méně se odebírá, tím vyšší bude i cena, protože náklady na provoz řadu zůstávají stejné.

Stanovení poplatku za odvoz bioodpadu
Obec má celkem asi 30 popelnic na biodpad. Dodavatel služby svozu bioodpadu pro rok 2015 nepatrně zvýšil /ca. o 80 Kč/.

Ceny svozu na rok 2015 (celkem 36 svozů v roce):
120l nádoba 1.242 Kč vč. DPH
240l nádoba 1.484 Kč vč. DPH
Když je popelnice přimrzlá, tak technické služby nevyvezou, je nutné ji tedy případně uvolnit z ledu.

Odměny členům komisí
Zastupitelé, jako každý rok, ocenili práci některých dobrovolníků a schválili odměny pro pana Zahradníka za vedení knihovny a paní Kubové za občanské záležitosti.
Ke knihovně: V budově obecního úřadu je stálý sklad obecních knih a pravidelně se vozí z Benešova nové a po přečtení zase odvážejí. Knihovna funguje každé úterý v týdnu a u pana Zahradníka je možné si objednat jakoukoliv knížku a on jej zajistí.
Současně je možné v rámci otvíracích hodin knihovny využívat zdarma i počítač připojený na internet.

Dodatek ke smlouvě s kompostárnou
Zastupitelé schválili i nadále spolupráci s kompostárnou, v jednání s paní Zajíčkovou je starosta Jaromír Jech. Všestary mají smlouvu s kompostárnou ve Struhařově takovou, že kdokoliv přijede ze Všestar, může do ní dávat bezplatně bioodpad. Obec jej bude nazpátek odebírat /ve formě čistého kompostu NESMÍCHANÉHO se zeminou/. Jinými slovy, čím více budeme tento druh odpadu vozit, tím více může pak obec využívat nejen na veřejné plochy, ale i pro občany nazpátek.
Vyvážet lze trávu, listí, piliny, kůru, větve - nemůže se vyvážet hnůj (zatím). Viz. i info na:

https://www.struharov.cz/technicke-sluzby-obce-struharov/kompostarna-struharov.htm

Starosta doplnil, že na jaře bude opět pravidelný kompletní svoz odpadu z obce z kontejneru (nebezpečný + komunální + bioodpad), v létě a na podzim zase bioodpad.

Informace ze schůzky starostů svazku obcí Ladův kraj
Martin Vycpálek informoval o zasedání, které se konalo dnešního dne. Nic závažného se neprojednávalo, neb se ukázalo, že starostové vlastně ani nechápou, k čemu byl Ladův kraj zřízen a zejména čemu v dnešních dnech slouží. Svazek obcí Ladův kraj byl primárně byl založen na podporu turistiky v regionu. To se však daří a tak je nutné najít další cíle. Starostové se usnesli, že rada Ladova kraje  bude pokračovat ve stejném složení pod vedením starosty Říčan Kořena.

Současně se shodli na vizi jakési Meziobecní spolupráce - na příkladu projektu cyklostezek nechali vypracovat rozložení nákladů na jednotlivé obce a nechají se zpracovat nové stanovy směřující k ulehčení jednání s obcemi. Ladův kraj by tak (obdobně jako například MASka) mohl zaštít meziobecní spolupráci při získávání dotací a současně i zaštítit některé obecní žádosti o dotace. Nechá se tedy vypŕacovat studie cyklostezky Říčany - Mnichovice, což je zatím zřejmě jediný projekt, který starosty spojuje.

Všestar se týká úsek cyklostezky Všestary - Mnichovice, který je již schválen na životním prostředí v Říčanech. Nicméně má dvě úskalí, která se ještě musí dořešit - podjezd u Mnichovic a úzký průjezd ve Všestarech nad plechárnou.

Zasedání skončilo s přáním klidných svátků ve 20:40.
jrk


 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.