Střípky ze zasedání 19.2.2015

Tentokrát patřilo zasedání k těm hojně navštíveným. Zájem občanů nebyl jen o kanalizaci, ale o celý průběh a bylo to příjemné. Starosta nechal prostor k připomínkám v průběhu celého jednání, nicméně ty nejdůležitější dotazy zazněly již na začátku.

Úklid Ladova kraje
Hromadná brigáda všech obcí a jejich obyvatel zaměřená na vyčištění svého okolí se bude konat 11.4. od 8:30, obec rozdá igelitové pytle. Sraz na návsi, čistit se budou příkopy a okolí cest směrem do Strančic, Mnichovic, Světic a Tehova. S sebou pracovní rukavice.

 

Kdy přesně se bude kopat v naší ulici?

Jediný harmonogram je dostupný na těchto stránkách, nicméně vše se řídí nejen počasím, ale i případnými technickými problémy, které Metrostav v průběhu prací mohou potkat a potkávají. Starosta tedy upřesnil, že přesný den či hodinu dopředu vědět nebudeme a že začnou kopat až začnou kopat. Snaha je mít to konkrétně, ale není to  technicky vždy možné a je zbytečné volat na úřad, ten to neví. Sledujte schránky, až stavbyvedoucí  pan Zahradníček vhodí leták do schránky, tak pak je to ta nejpřesnější informace.

Každý ať si zkontroluje přípojky v nákresech jak jsou, než se začne kopat! Po zahájení prací již bude pozdě.


Do kdy se přihlásit k akci Kulový blesk alá hromadné podání žádostí o povolení přípojky na kanalizaci?
Termín byl do 18.2., nicméně do konce února, kdy bude známa i přesná cena za projekt, tak je možné se ještě přihlašovat.

Mám svého projektanta, do kdy projekt dodat?
Každý si může vyřídit vše sám. Časově je nutné to odevzdat co nejdříve, nejzazší termín by měl být s do konce dubna, kdy mám mít občan získaný projekt od svého projektanta. Proč? Aby byl čas na získání vyjadřovaček i potvrzení dotčených úřadů. Nicméně platí jako u všeho, čím dříve, tím lépe. Pokud bude váš projektant potřebovat nějaké bližší informace, ať se obrátí na místostarostu Mirka Hofmana.

Běží výstavba MŠ podle plánu?
V současné době je již jasné, že musí být podána žádost o posunutí konečného ternínu na konec června, zejména z toho důvodu, aby přestěhování, připojování a zařizování padlo do volnějšího režimu školky. Termín do dubna byl podmínkou dotačního titulu. Protože kdyby se to skutečně muselo dodělat do konce dubna, byla by školka zavřená 1,5 měsíce, tedy modleme se, aby nám prodloužení schválili. Do té doby se dělá normálně tak, aby se to stihlo do konce dubna. Žádost bude obec podávat v pondělí.

 

Po dotazech následoval schválený program zasedání.
Smlouva na projektové práce na zhotovování kanalizačních přípojek
Obec oslovila 3 projektanty, předvybrán byl na minulém zasedání pan Eliáš, ale po schůzce s ním starosta a místostarosta byli informováni, že pan projektant (údajně) špatně pochopil zadání. Tím jsme bohužel ztratili nějaký čas, a na základě nového zadání projektant upřesnil cenu. Celkově se nabídky od sebe lišili celkem o cca 400 CZK a pohybují se okolo 2.700 Kč bez DPH.

K ceně budou ještě musí být připočítány náklady na poplatky za hromadné vyřízení, technický dozor, tedy konečná cena se bude pohybovat maximálně do 7.000 CZK, přesněji bude známo na počátku března (k dnešnímu dni již víme, že cena bude činit 4.900 Kč, poznámka redakce). Zastupitelé vybrali většinou hlasů za zhotovitele společnost resp. projektanta Davida Loučku na základě nejnižší cenové nabídky, aby se vyšlo vstříc starším občanům obce.


Územní plán
Velmi zajímavá situace, o které jsme již lehce infromavali s předstihem, po letech předělávání územního plánu vyskočila ze skříně na nové vedení obce. Původní podoba územního plánu počítala s navýšením obyvatel obce až na 1.800. V současné chvíli má obec trvale hlášených ca. 840 obyvatel. Právě stavěná kanalizace má kapacitu ca. 860 tzv. ekvivalentních obyvatel /EO/, a to bez Menčic, se kterými se původně při výstavbě kanalizace též počítalo. S Mnichovicemi je z října 2014 podepsána smlouva o připojení max. 900 EO. Mnichovice souběžně s výstavbou naší kanalizace provádějí navýšení kapacity své čistírny odpadních vod (kde máme už po navýšení "zarezervovaných" právě oněch 900 EO). Stavíme tedy kanalizaci, na kterou se může připojit nad stávající počet obyvatel (plánovaný v projektové dokumentaci) dalších pouhých ca. 40 EO, což odpovídá ca. 13 novým rodinným domům v nových rozvojových plochách (kde není projektovaná kanalizace, resp. přípojky; tzn. na některých rozvojových územích, kde teď nestojí RD, se v projektu kanalizace s přípojkami počítá; těch dalších ca. 13 RD je počet domů, pro které si můžeme v územním plánu dovolit "vyhradit" zastavitelné území).
Proběhlo jednání s panem Juklem (ten má ÚP na starosti), jak připomínky Kraje a čerstvě provedené propočty ke kanalizace zaimplementovat apod. Jak uvedl starosta obce Jaromír Jech: “Současný územní plán je úplná chiméra zcela mimo mísu. My se vlastně nemůžeme vůbec rozšiřovat, protože kanalizačně se prostě nevejdeme a Mnichovice nám již další přípojky nevezmou. Tedy je jasné, že v územním plánu se budou plochy pro novou ýstavbu velmi výrazně škrtat. Kde není odbočka kanalizace, tam nebude barák. A i tam, kde je nyní v návrhu ÚP počítáno s výstavbou, bude muset developer/investor řešit odkanalizování území (nad rámec kapacity kanalizace) jiným způsobem (pravděpodobně vybudovat pro nově zastavitelná území čističku)”. Je zřejmé, že schválení územního plánu se tedy znovu odložilo (o rok?) a z plánu musí zmizet většina pro výstavbu plánovaného území. Výše uvedené je důsledkem nekoncepčního plánování, resp. úplná absence základního matematického propočtu v minulosti.


Informace ke svozu bioodpadu
Svazek obcí vymyslel, jestli by nevyšlo levněji nakoupit si vlastní auta a svážet si bioodpad sami. Starosta o tomto informoval jako o jediném zajímavějším podnětu ze setkání starostů obcí a současně doplnil, že je jeho zájmem zůstat u stávajícího řešení vzhledem k tomu, že starost o nakoupenou techniku, opravy a pod. jsou náklady, které obce výhledově zatíží. Svazek obcí nechá vše propočítat. Občan Všestar může nyní zdarma odvážet bioodpad do Struhařova, poplatek za něj platí obec.


Informace ze setkání starostů Ladova Kraje
Projednávalo se mimojiné řešení cyklostezek Ladova kraje. Nic se nerozhodovalo, ale projektant, který se setkání účastnil,  bude kontaktovat jednotlivé obce s nabídkou. Jako Všestary máme zájem na vybudování cyklotras a vzhledem k tomu, že mají být budovány pro účely sjízdnosti také do zaměstnání či škol, mohli bychom se k nim výhledově “doškrábat”. V naší obci na tomto již několik let pracuje pan Suchánek. “Udělat to chceme, za jak dlouho se to podaří zatím není jasné, ale do několika let bychom mohli stezky mít vedené i k nám”, upřesnil starosta obce. V zájmu je totiž zprovoznění staré cesty do Mnichovic mimo silnice v rámci celkové uvažované trasy Mnichovice - Říčany. Ladův kraj zpracuje koncepci, která by mezi obcemi dávala smysl.

Zasedání skončilo okolo půl deváté večerní.

jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.