Střípky ze zasedání 20.2.2020

Zprávy z úřadu přijdou v aplikaci. Provoz v obci je díky radarům výrazně pomalejší. Na podzim bychom mohli mít stavební povolení na rekonstrukci chodníků a krajských silnic. První stupeň školy ve Všestarech. Díky hasičům za pomoc. Jednání s urbanisty vedla do slepé a drahé uličky. Menčický rybík odbahníme i bez dotace. Začíná předvolební agitace stran. Trochu málo kolem zpoždění školního autobusu. U hřbitova se upraví parkování, příjezd, chodník a přibude občerstvení.

Mobilní rozhlas těsně před spuštěním.

Na úřad přišly přihlašovací údaje a aplikace nám tak brzy začne fungovat. Mobilní rozhlas bude sloužit občanům, aby mohli pohodlně sledovat klíčové informace úřadu přímo v chytrých telefonech. Ještě, že je máme. 

Informace ze setkání obcí Ladův kraj. 

Řešily se přestupky u radarů hlídajících rychlost v obci. Někde jsou vymáhány až po roce, což ztrácí výchovný smysl. Starosta uvedl, že Všestary vloni doplácely cca 102 tis. Kč. Celkem bylo spácháno 560 přestupků za rok. Před osmi lety bylo dle měření až 7 tis. přestupků týdně. Provoz v obci se tedy výrazně zlepšil. 

Roh u pana Kulhavého. 

Probíhá dále jednání přes právníky. Situaci jsme se věnovali v minulých střípkách, tak jen stručně. Plot je na obecním pozemku. Aby se mohl odstranit, musíme vyčkat na soudní povolení. 

Hned vedle této "cyklo-soutěsky", která nás jistě proslaví, probíhá i příprava pro stavbu přechodu pro chodce. Ten fyzicky vznikne - tedy bude namalován - jakmile bodou mít Všestary hotový projekt a stavební povolení na úpravu silnic a chodníků. Jak uvedl místostarosta Mirek Hofman, dokumentace k územnímu řízení je dokončená. Nyní se projednává a v dubnu může být schválená. Pokud půjdou dál i všechny schvalovačky, předpoklad je, že stavební povolení na chodníky a komunikace získáme na podzim. Pokud má někdo z občanů zájem nahlédnout do detailů, tak v úředních hodinách u místostarosty. 

Školství v regionu je velkým tématem. 

Hodně okolních obcí má problémy, nárůst dětí je vysoký a školy odmítají brát další žáky. O situaci se průběžně jedná a hledá se řešení. I když Všestary mají školský obvod zajištěný, jak uvedl starosta, na 99 % to vypadá, že nás čeká výstavba nové školy s prvním stupněm. Ten by měl spadat pod Mnichovice. Kde a jak školu postavit bude řešit územní plán. Na tom se již aktivně pracuje. Školský obvod pro všestarské děti úspěšně zajistil starosta Jaromír Jech po dohodě v Mnichovicích výměnou za spolufinacování provozu. 

Pochvala hasičům za práce při vichřici. 

Jaromír Jech poděkoval všestarským hasičům za pomoc při silných větrech v minulých dnech. Celkem bylo 6 výjezdů, což znamenalo až 3 dni dobrovolné služby v kuse. 

Urbanisty zajímaly více finance než výsledek jejich činnosti. 

Jaromír Jech uvedl, že práce urbanistů nakonec vypadala tak trochu jako z blbého lidového filmu. Po několika schůzkách plných očekávání se konečně dostali k nabídkové částce, která se blížila k 240 tis. Co bylo však zásadnější, že jejich práce byla tak trochu přeslibovaná a ještě trochu více poddodaná. Obec proto s nimi ukončila kontakt a vydavá se hledat cenově přijatelnější řešení. 

Rekonstrukce rybníku v Menčicích bez dotačního bahna. 

V tomto bodě se začíná blýskat na lepší časy. Původně jsme obdrželi nabídku od firmy, co zpracovává dané práce z dotačních titulů. Cena byla stanovena na 250 tis. Kč s rizikem, že pokud rozbory sedimentů dopadnou špatně, budeme dotaci vracet. Proto slovo dalo slovo a starosta se vydal získat druhou nabídku. Ta dorazila od firmy, která realizovala rybník v Mirošovicích. Protože zní na 145 tis. a práce mají být provedeny za vyšší kvality i podmínek, je rozhodnutí nasnadě. Rovnou jsme získali i cenu na opravu hráze ve výši 600 tis, a revitalizaci rybníka na 1,5 mil. Když dopadne rozbor vody dobře, zadáme projekt na rekonstrukci a pak budeme žádat na dotaci. Zajímavá ukázka, že někdy je lepší spoléhat na vlastní síly, než na dotační tituly se záludnými podmínkami. 

Politické strany mají zájem o aktivity v obci.

Během zasedání zazněla prosba od zástupkyně ODS Senohraby. Chtěla vědět, jaké aktivity bude obec letos pořádat, na kterých by se mohl objevit pan Fiala s agitací. To je ten pán, co si ho  strana vybrala do svého čela. A že obec současně může vyjádřit své přání, s čím by potřebovala pomoci. Trochu úsměvnou diskuzi zpestřila hláška Mirka Hofmana, že by bohatě stačilo, kdyby se investovalo do krajského majetku. To se týká především silnic. Starosta pak již vážně uvedl, že v současné chvíli Kraj čeká na doprojektování ze strany Všestar. Vůle k opravám silnic tedy je. Upřesnil, že chceme, aby to byla skutečná rekonstrukce = vyhrabat a položit kompletně znovu - narozdíl od oprav, kterými to chtěli smáznout všichni předchozí agitátoři rozličných stran. Krátká diskuze byla uzavřena doporučením, že vhodnější, než se s agitačními aktivitami jakékoliv strany přilepovat k obecním akcím, by bylo vhodné organizovat si něco vlastního. 

Školní linka do Mnichovic měla poruchu. 

Občané se dotazovali na výpadky autobusů v minulém týdnu. Starosta uvedl, že se jim dle informací z aplikace rozbil motor a čekalo se tedy na výjezd náhradního busu. Sám ví, že to zahaprovalo. Prověří detaily, napíše panu Kadavému a uvedl, že vztahy jsou výborné a z firmy rychle reagují. Ve chvíli, kdy píšu tyto střípky, jsme dostali k dispozici podrobnou zprávu. Z ní vyplývá, že spoj měl od začátku roku 5 zpoždění mezi 7-12 minutami, jinak pravidelně jezdí jen o pár minut později. I proto starosta apeloval při zasedání na rodiče, aby se pokusili zajistit dětem legitku namísto lístků. Zrychlí se tak nástup do autobusu a eliminuje se tak případné nabírání zpoždění. Zejména když jich nastupuje více najednou. Krátce doplnil, že se projednává také umístění zastávky u Menčic. 

V lomu se čeká na zlom. 

Pan Dvořáček, který zdědil pozemky po zesnbulé paní Pěkné, dal odvolání proti řízení o likvidaci lomu. To je tedy přerušené, aby si mohl vše nastudovat. Po všech dlouhých peripetiích se tedy projekt opět zastavil a zahájení rekultivace se každým dnem vzdaluje.

Na cyklostezce přibude mobilní občerstvení.

V průběhu února 2020 přišly na obec dvě žádosti o pronájem pozemku par. č. 96/2 v k. ú. Všestary u Říčan se záměrem provozovat zde stánek s mobilním občerstvením. Jedná se o pozemek u křížku naproti hřbitovu, de facto v místě altánu u cyklostezky. Stavba cyklostezky probíhá bez výstavby záchytných parkovišť a tak se lokalita u hřbitova stává velmi atraktivní. Mirek Hofman uvedl, že ji řeší jako celek. Chodník bude protažen dál a vznikne přechod na hřbitov. Po ukončení stavby dojde ke zkulturnění okolí, opraví se žlaby, vyštěrkuje se povrch odstavné plochy. Bude upraven i okolí vjezdu do obce, zkrátka aby to dobře vypadalo. Součástí se stane i vyhlášení záměru na umístění mobilního občerstvení. Zastupitelé chtějí pohlídat jeho vzhled i nabídku. Kolaudace cyklostezky nás čeká v dubnu. Mimochodem si na ní má přijet ohřát svoji polívku i pan Fiala z ODS, což nás skutečně pobavilo. Pokud někdo má přesnější informace o tom, čím přesně pomohl, napište nám. 

Přístup k nemovitosti schválen. 

Zastupitelé schválili oddělení kusu obecního pozemku 51/3, aby byl vyřešen přístup na pozemky a k nemovitosti. Žádost podal zástupce vlastníka pozemků par. č. 52 a 52/1 a nemovitosti č.p. 14 v ulici Říčanská. 

Úprava fakturace vodného u Hastrmana. 

Zastupitelé schválili, aby namísto placení měsíčních záloh byla hrazena voda v hospůdce u Hastrmana na základě tříměsíčního vyúčtování. Fakturu zasílá obec nájemci objektu. Místostarosta na základě podnětu občana uvedl, že při jakékoliv výměně či manipulaci vodoměru část hradí obec. Proto je pro ni ekonomičtější, aby náklady nájemcům přefakturovávala. Zejména při jejich častých výměnách. 

Prořezání stromů svépomocí. 

Padlé stromy na cestách v lese se rozhodli odstranit společnými silami hasiči a zastupitel Jiří Macháček. Firmy nyní řeší velké polomy. Občané se ptali ještě na umístění košů podél stezek do Hůry. Starosta uvedl, že s celou výstavbou stezky ještě čekáme na vyhlášení dotace. Stezka je v současné chvíli také nově opatřena cedulemi, aby majitelé vedli koně stranou po poli. Tím se zabrání rozrývání bahnitého a podmáčeného povrchu a kočárky, děti i turisti tak možná projdou i suchou nohou.  

90 minut pro Všestary již 22.3. 

V neděli 21.6. se koná v 17.00 v knihovně na úřadu obce první z připravovaných besed s občany na aktuální témata. Besedy jsou se záměrem zejména nabídnout prostor k diskuzi a nápadům, na kteroužto činnost je během zasedání málo času.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.