Střípky ze zasedání 17.10.2019

Obec hospodaří bez chyb. Cyklostezka bude v prosinci. Místní musí jezdit prostě pomaleji. Region jih se stal jediným vlastníkem vodovodu. Všestary nabídly chytré řešení s ukládáním zeminy z cyklostezky a získají tak finance navíc. Ladův kraj vymýšlí kličky s odpady. Podzemní vody mizí.

Kontrola obce na výbornou.

20. září proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2019 a dle výroku kontrolora je zcela bez chyb a nedostatků. Kontroloři upozornili na to, aby se obec zaměřila v příštím roce na to, že má nezaplacené poplatky obesílat občany hned první den po uplynutí lhůty k zaplacení poplatků. Starosta doplnil, že za letošní rok nám chybí zaplacené pouze 3 popelnice. 

Narovnal se rozpočet obce.

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření 5/2019. Rozpočet byl upraven tak, aby odpovídal aktuální situaci. Tedy o něco narostly příjmy, naopak na straně výdajů se doplnil například příspěvek na pracovní místo pro Enapo, díky kterému je otevřeno v prodloužené pracovní době. Starosta uvedl, že na účtech obce je aktuálně cca 6 mil Kč. 

V rámci papírování vzalo zastupitelstvo také na vědomí závěrečný účet DSO Ladův kraj za rok 2018. 

Zpomalení vozidel v obci zůstává jak je.

Při diskuzi s občany ohledně příspěvků na radary bylo upřesněno, že v rámci projektu oprav komunikací bude řešeno i zpomalení rychlosti vozidel na návsi formou vyvýšení pojezdové plochy. "Údolí raků" chce umístit na místní komunikaci omezení na 30 km v hodině, protože místní tam jezdí sedmdesátkou. Stejná situace je v Zahradní. Odbor dopravy to zatím nechce povolit, protože je to v místech, kde stejně nikdo radarem měřit nebude. A cedule samotná jen těžko donutí místní, aby sundali z nohu plynu. Ať si tedy každý sáhnet do vlastního svědomí.

Zdražilo projednávání přestupků.

Zastupitelstvo schválilo úpravu smlouvy o řešení přestupků s městem Říčany. Tu máme proto, abychom případné posudky nemuseli řašit sami, na což nám chybí administrativní síla. Dochází k navýšení ceny za projednání jednoho přestupku na 4.000 Kč a za jeden posudek na 91 Kč. Z loňský rok jsme nedali žádný podnět. 

Zprávy z Regionu jih.

Starosta informoval o výsledku valné hromady. Schválilo se odkoupení 50 % podílu od druhého vlastníka vodovodu firmy Energie stavební a báňská za cenu 11 mil. CZK. To je o několik milionů méně, než byl odhad. Region Jih, tedy svazek okolních obcí, se tak stal 100 % vlastníkem. Servisní organizací vodovodu je I.T.V. Probíhala jednání obcí Kunovice resp. s firmou Bonavita, aby se mohli napojit na vodovod. Babicím bylo zamítnuto připojení na vodovod s ohledem na malou kapacitu vodovodní trubky. 

Cyklostezka až v prosinci.

Na části cyklostezky mimo k.ú. Všestary bylo odhaleno nekvalitní podloží, prodlužuje se termín dokončení cyklostezky v našem úseku na 3.12.2019. Rozpočet pro obec Všestary zůstává beze změn. 

Při stavbě cyklostezky dochází na základě s majiteli pozemků k ukládání zeminy z cyklostezky na jejich pozemky. Zastupitelé schválili náhrady majitelům dotčených pozemků za tuto uložení zeminy (100 Kč za metr čtvereční zasažené plochy resp. vysazení lesa na pozemku 234/2). Díky aktivnímu přístupu vedení naší obce, uložením zeminy namísto jejího odvozu do deponie na pozemky šetří naše obec cca 1 mil. Kč, ostatní obce také. Po dokončení stavby budou Říčany přispívat Všestarům polovinu toho, kolik ušetří oni. Podle předběžných propočtů bychom tak měli získat do obecního rozpočtu cca 2 mil czk. Palec nahoru.

Ladův kraj vymýšlí kličky s odpady.

27. září se konala volná hromada svazku Ladův kraj. Svazek má novou tajemnici paní Jurtíkovou. Výběr firmy pro svozové hospodářství. Nás vozí Benešov, tříděný Marius Pedersen. Oproti ostatním obcím máme nízké ceny a funguje to již několik let. Zbytek obcí vozí ASA. Část obcí ve svazku proto přišla s nápadem vybrat jednu firmu pro všechny obce. Nastavili si však podmínky, které jsou pro svozové firmy těžké akceptovat. Uvidíme, kam se to vyvine, zatím jen s otevřenými ústy zíráme. 

Uvolnili jsme místostarostu.

Místostarosta v podstatě vykonává současně s výkonem své funkce také práci referenta stavebního úřadu. Vyjadřovačky, návrhy, výkresy, kolaudace. Práce, které by musela obec jinak platit jinde. Místostarosta uvedl, že agenda je rozsáhlá a chce tomu věnovat sám více času. Požádal tedy zastupitelstvo, aby souhlasilo se změnou výkonu funkce místostarosty, a to z neuvolněného na uvolněného. Od 1.11.2019 tedy pracuje na plný úvazek pro obec. Touto změnou dojde i k rozšíření hodin pro občany. 

Studna na hřbitově je minulostí.

Na závěr vznesl pan Baťcha dotaz na studnu na hřbitově. Aktuálně tam dováží vodu hasiči v nádrži, protože hladina je pod úrovní čerpadla. Starosta uvedl, že na jaře bude realizováno napojení přímo na vodovod. Zalévání zahrad vrtem je nejhorší variantou, podzemní vody natékají stovky let. Z tohoto pohledu se situace řeší na úrovni vlády ČR. Posledních 300 let se dělala opatření, aby se voda z krajiny odvedla. Teď se začínají dělat opatření, aby zpět natekla - ale je to běh na stovky let. 

Menčický lom a Czechpoint.

Starosta odpověděl, že byl schválený plán likvidace s tím, že dojde k částečnému zasypání čistou výkopovou zeminou, aby došlo k prodloužení a zarovnání zásypky. 

Czechpoint má v obci jen velmi omezené možnosti. Starosta prověří, co se může dělat nad rámec klasické administrativy a dá nám na vědomí.

jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.