STŘÍPKY ZE ZASEDÁNÍ 21.11.2019

Plánuje se inteligentní osvětlení. Boj s krysami bude zbytečný, pokud budeme i nadále vypouštět žumpy do kanalizace. Kolem cyklostezky jsou již stromy. Velkoobjemový odpad v pátek 29.11. Pokládají se nové asfalty. Obecní web dostane nový kabát. Další kostlivec s černou stavbou vymeten. I když odpady významně podraží, ti kdo mají trvalé bydliště můžou zůstat v klidu. Žádáme o dotaci na projektování opravy rybníku a nádrže.

Blýská se na lepší osvětlení.

Starosta informoval o probíhajících jednáních týkajících se vhodnějšího veřejného osvětlení. Řeší se možnost inteligentního změny intenzity svícení dle času i zhasínání přes noc na vybraných lokalitách. Bude se vybírat vhodné místo pro otestování příští rok. 

Urbanisté začnou studií.

Připravují se první kroky vedoucí k urbanistické studii, která má řešit využití obecních budov i vybudování nových prostor. 

Probíhá deratizace.

Proběhla deratizace v obci vč. obecních budov. Na jaře čeká krysy i další hlodavce další kolo. Dokud budou někteří občané i nadále splachovat splašky ze žumpy do kanalizace, je to marný boj. 

Cyklostezka je v našem úseku již téměř hotová.

A s ní bude současně zprovozněn první přechod v obci na návsi. Kolem stezky jsou již zasazené stromy. Na jaře dojde k zarovnání svahů, lokálnímu dokrášlení i dovysazení dalších 130 stromů. Dvě budky na návsi jsou pro krytá stání kol v rámci základního záměru cyklostezky 'do práce, do školy na kole'. 

Na zimu uklizeno.

Pan Havlíček dosekal vybrané travnaté úseky v obci. Starosta je s ním předběžně domluven i na další rok, bohužel vše se řídí počtem lidí, kterých je na tyto práce čím dál méně. 

Velkoobjemový odpad 29.11.

V pátek, kdy se mimochodem koná valná hromada hasičů, tak budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery. 

Modernizace webu a rozhlasu. 

Webové strany obce čeká modernizace. Starosta doplnil, že jedná i o spuštění aplikace pro občany, ve které se po registraci zobrazí oznámení úřadu. Klasický rozhlas bude zprovozněn panem Válkou v blízké době. 

Pokládáme další asfalty.

Místostarosta informoval, že probíhají opravy a položení asfaltů v ulicích Borová (z dotace), Březová, Na kopci a V jedlovci, také se připraví asfalt v místech, kde vede přes obec cyklostezka. I příští rok nás čeká postupné vylepšování našich komunikací. 

Přípojka na hřbitov, autobusová zastávka i hřiště už v procesu.

Aktuálně se projektuje voda na hřbitov. Přípojka povede až do kaple. Je zadaná projektová dokumentace na trvalou autobusovou zastávku u odbočky do Menčic. Dostali jsme stavební povolení na víceúčelové hřiště u kurtu. Začínáme se tedy ohlížet po  dotacích. 

Žádost o pronájem pozemku par. č. 1051/3. 

Na obec se obrátilo několik lidí se žádostí o umístění kiosků na občerstvení podél cyklostezky. Zastupitelstvo si vyžádalo podrobnější specifikaci záměru, způsob investice a sortiment. 

Žádost o změnu usnesení stavby na pozemku par. č. 932/4. 

Zastupitelé doplnili své usnesení ze dne 19.9.2019 a souhlasili s dodatečným povolením stavby rodinného domu na tomto pozemku. Jedná se o formální stránku věci, díky které se schvaluje černá stavba existující již 18 let. Místostarosta uvedl, že obec čeká práce na tom, aby se celý areál dal do pořádku. Pan Procházka to vystavěl načerno a bývalé zastupitelstvo pod vedením ex starosty pana Trojánka to nechalo bez povšimnutí ležet. Teď tak vymetáme dalšího kostlivce. Místostarosta ještě upřesnil, že stavba vznikla ještě v platnosti starého stavebního zákona, v místě je legální studna i přípojky. Tedy stavba by byla za současného stavu úřady tak jako tak ve výsledku zjevně povolena. 

Ceny odpadů v roce 2020 – obecně závazná vyhláška. 

Za účasti zástupce firmy Marius Pedersen, která vozí tříděný odpad, se včera konala porada zastupitelů. Ta pomohla definovat nový přístup k cenotvorbě za svoz dopadů. Ten již jasně bude reflektovat snahu zastupitelstva, aby byly zvýhodňovány jen ty nemovitosti, kde žije alespoň jeden člověk s trvalým pobytem v obci. 

Místostarosta na základě dotazů občanů upřesnil, že je v obci několik desítek nemovitostí (nejvíce č.p. v rozmezí 210 až 280) u kterých jsou všichni jejich obyvatelé hlášeni někde jinde. Příspěvek z daní vychází cca 11 tis Kč/přihlášený člověk/rok. Obec tak přichází ve výsledku o stovky tisíc korun, které chybí např. na opravu povrchů místních silnic. 

Dle dat Marius Pedersen je obec Všestary na skvělém první místě v třídění odpadů a bez problémů plní normy EU. Díky za to všem. 

Zadání projektu na rybníky Menčice, Všestary. 

Zastupitelé odsouhlasili podání žádosti o dotaci na přípravu studie renovace Menčického rybníku, opravu hráze a opravu nádrže na návsi v obci. Studie vyjde na 1,2 mil, obec by se měla podílet částkou 400 tis. Jakmile budeme mít projekt, začneme vyhlížet dotace na realizaci. 

Koupě pozemku par. č. 880/21. 

Zastupitelé předběžně souhlasili s tím, že obec přebere tuto slepou cestu na Vávrově v případě, že tato splní parametry místní komunikace, tj. pevné podloží, vyspádovaná a zpevněná minimálně asfaltovým obrusem prolitým asfaltovou emulzí. 

Stanovy DSO Region Jih. 

Zastupitelstvo zvedlo ruce pro aktualizované stanovy. Potřetí. Snad je již okolní obce také přijmou, jinak se z toho stane pěkný evergreen. 

Rozpočtové opatření.

Zastupitelé udělili starostovi zmocnění provádět - v případě obdržení příjmové dotace - rozpočtová opatření na příjmové straně rozpočtu v jakékoli výši, a to do konce roku 2019. Starosta tak bude moci pružně do konce roku reagovat na změny a udržet rozpočet v pořádku dle předpisu, aniž by bylo nutné svolávat mezi svátky zastupitelstvo. 

Konec 21.05. jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.