STŘÍPKY ZE ZASEDÁNÍ 21.2. 2019

Čtyřicítka v obci zůstane historií, připravuje se víceúčelový areál, cyklostezka bude do konce roku, Vávrov čeká nový chodník.

4. zasedání zastupitelstva se účastnilo sedm zastupitelů. Telegraficky starosta Jaromír Jech informoval o vybraných aktivitách úřadu. 

Čtyřicítka v obci.

Někdo z občanů žádal zase o vrácení 40 km/hod. Starosta uvedl, že abychom mohli posoudit pocity versus čísla, bylo potřeba se vrátit ke studii Gemosu provedené v zimních měsících 2011. Již tehdy projelo obcí 22.600 aut, 28 % z nich jelo víc než 60 km/hod. Dnes máme 2 přestupky denně. Bezpečnost byla tedy prokazatelně snížena. Za druhé pokud máme mít umístěné měření, které funguje, tak ceduli 40 km/hod nám policie tak jako tak zamítla.

Chystá se víceúčelový areál.

Zatím se rodí nápad, aby u hřiště, které má ve výhledu využití pro občanskou vybavenost, vznikla by hasičárna, krytá hala s podiem. Sportovní areál, víceúčelové hřiště, které je zadané pro projektování. Současně by vznikl prostor i pro nové obyvatele, kteří se nahlašují. Vznikne také zde detašované pracoviště Mnichovické školy, s ohledem na to, že čísla obyvatel v okolních obcích rostou dramatičtěji, než jaké jsou prognózy. Vznikly by zde i byty pro učitelky. Vše je ve fázi úvah, zastupitelé jej však chtějí co nejdříve posouvat směrem k realizaci. 

Bude se bourat část plechárny. 

Zůstane zadní část. V sobotu hasiči začínají vyklízet. 

Tehov si napojí vodu ze Všestar.

Na valné hromadě Regionu Jih se řeší provozní věci, výstavba vodovodu i nadále pokračuje. Probíhá posílení vodojemu Bartošky v Kunicích. Záměr napojení Tehova ze Všestar byl již prověřen. Nyní se vybírá projektant. V rámci krátké diskuze zastupitelé diskutovali možnosti, že by u cesty mohla vzniknout i pítka cestou. Mirek Hofman současně informoval, že zahájil práce na převedení staré trafačky do majetku obce. Výhledově by mohla být využita jako turistický cíl, rozhledna nebo občerstvovací místo pro turisty. 

Občanskou komisi povede Alena Šafránková.

K 31. 12. 2018 složila funkci po dlouholeté obětavé práci předsedkyně komise pro občanské záležitosti paní Helena Kubová. Jako nástupkyni po dohodě s ní schválili zastupitelé Alenu Šafránkovou s měsíční odměnou 1.000 Kč/měsíc. 

V obci vznikne malá farma i sáňkovací kopec.

Zastupitelé projednávali možnost umístění malé farmy na pozemku 1037/1. Farma by měla sloužit jako důchod pro starší sportovní koně. Zemědělská stavba může být umístěna v severní části pozemku, s podmínkou, že bude jednopodlažní s maximálně jednou bytovou jednotkou. Současně vznikne sáňkovací kopec. Investor dále uhradí rozšíření cyklostezky. Oplocení pastviny bude dřevěnými kůly s ohradníky. Vznikne tak přirozený konec intravilánu. 

Cyklostezka bude do konce roku.

Ukončení výstavby cykostezky se prodloužila o dva měsíce s novým termínem dokončení 31.10.2019, čímž došlo k navýšení částky na výkon technického dozoru o 36 tis. Důvodem prodloužení je složitá příprava a jednání o zlevnění ceny pro Všestary. To se nakonec podařilo. 8.11.2018 byla podepsána smlouva o stavbu cyklostezky, kde se Všestary podílejí ze svých financí. Celkový náklad na výstavbu činí je 140 mil. Probíhala dále intenzivní jednání starosty která vedla ke snížení částky spoluúčasti z 11 mil na 5,7 mil. K tomu ještě přibude úspora za uskladnění zeminy, čímž sníží Všestary náklad o další cca 2,0 mil Kč. To jsou částky, se kterými se již počítalo. 

Vávrov proti výstavbě provozovny spediční firmy.

Zastupitelé na závěr znovuprojednali možnosti výstavby na pozemku par. č. 1114/4. Původně měl majitel pan Hůla záměr postavit pro svého syna provozovnu. Zastupitelé po dlouhých jednáních stanovili podmínky. Během měsíce se stavba objevila na realitách k prodeji. Nyní majitel znovu žádá o výstavbu rodinného domu pro nového majitele. V mezičase dorazila na úřad i petice občanů lokality Vávrov proti výstavbě provozovny spediční firmy. S tím, že by souhlasili s výstavbou rodinného domku. Zastupitelé odložili záměr, aby všichni občané si jej měli možnost prohlédnout. Tak jako tak, případný souhlas i s podmínkami je jen prvním krokem, aby pozemek mohl být nabízen k prodeji. K situaci se budou vyjadřovat ještě policie, Říčany a další dotčené orgány a může se stát, že ty budou proti záměru. 

Současně starosta v rámci diskuze informoval, že na Vávrově obec bude dělat chodník. 

Skončili jsme ve 21.30.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.