Střípky ze zasedání 21.9.2017

S lehkým zpoždění začalo 35. zasedání za účasti 8 zastupitelů obce a čtyř občanů. Jaromír Jech zahájil ustanovením zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů. Na programu byly celkem 4 body, nikdo další položky doplnit nechtěl, tedy program byl odhlasován v tomto znění:

1) Kupní smlouva - koupě cisternové automobilové stříkačky.
2) Dohoda o spolupráci dvou provozně souvisejících subjektů.
3) Nájemní smlouva se Státním pozemkovým úřadem – „Cyklostezka Do Prahy na kole“
4) Smlouva o společném postupu a o spolupráci veřejných zadavatelů – „Cyklostezka Do Prahy na kole“

Přesně v 19:42 byl dán prostor občanům k podnětům. Jako první začal sám starosta Jaromír Jech se základním přehledem.

Informoval přítomné o tom, že jsme díky pečlivé a včasné přípravě získali dotaci na opravu kaple na hřbitově. Částka se bude pohybovat kolem 990.000,-, z toho bychom měli dostat 70% celkové částky. Práce budou provedeny v příštím roce, letos se pravděpodobně stihne zajistit střecha proti protékání.

Dále se podařilko, že SUS (Správa a údržna silnic) souhlasí s rekonstrukcí krajských silnic ve Všestarech, tedy jedná se o komunikaci Mnichovickou a Strančickou. S Krajem nás v nyní čeká podepisování smlouvy. Kraj bude opravovat silnice po celé délce, obec bude dělat chodníky a jejich okolí. Obec dále zaplatí projektové práce. Vedení obce se tímto zřejmě podařil vskutku úžasný kousek, původně jsme jako obec měli hradit kompletně nové povrchy, jak vyplývalo ze smlouvy uzavřené při plánování kanalizace.

Na to by pak mělo navázat dotažení chodníků, nad kterými tak nějak všichni pláčeme. Starosta upřesnil, že zvládnout by se mělo vše do tří let, pokud půjde vše dle plánu, máme v roce 2018 projekt a vyřízené žádosti o dotace, 2019 práce, 2020 jsme cca hotovi. Tedy i našim komunikacím se začíná po dobách temna blýskat na lepší časy.

Krátce pak podal zprávu k běh úřadu; připravují se volby; velkoobjemové kontejnery byly postupně umístěny po obci, nicméně se nenaplnily; proběhlo očkování psů.

Co se týká autobusů, byly trochu zmatky, protože se Arivě rozbily 3 vozy, tedy v přechozím týdnu nabíraly zpoždění. Dlouhý autobus si navíc utrhl nárazník. Jedná se o souhru náhod, úřad situaci řeší. Starosta ještě doplnil, že nový jízdní řád by měl být vyvěšen v první polovině prosince.

Dále se pak v obci postupně prořezávají větve tak, aby nepřekážely dopravě. Pravděpodobně se budou muset pokácet některé stromy (např. jeřabiny u Zvoničky), které jsou dle odborníků historicky vysázeny a ošetřované chybně. Tyto práce potrvají až do jara.

Pan Baťcha vznesl dotaz na nesvítící lampu. Starosta upřesnil, že epokud někde nesvítí, mohou občané rovnou informovat úřad a ten sjedná nápravu. Starosta přislíbil panu Baťchovi, že předá informaci panu Hejdovi.

Druhým dotazem zjsme zamířili na hřbitov, kde se u hnojiště odklání část zdi u kontejneru směrem k Tehovu. Starosta upřesnil, že zeď je úplně špatně postavená a musí se opravit zřejmě v rámci rekonstrukce kapličky. Starosta doplnil, že v rámci těchto prací řešil také to, že obec má platit věcné břemeno arcibiskupství ve výši necelých 300.000 kč. Proto byl u nich osobně s prosíkem, zda by nám to odpustili, nebo tím přispěli na opravu kapličky. To však možné není, nicméně alespoň dosáhl slevy v celkové výši cca 20 tis. Děkujeme, každá koruna se hodí.

Starosta dále informoval, že do poloviny října bude opravená ulice Sluneční a Klikatá. V tuto chvíli je již k dispozici kvalitní obrus a pan Hůrka se tedy může věnovat jejich opravě.

Martin Vycpálek vznesl dotaz, zda se bude upravovat silnice na Vávrov. Starosta odvětil, že se zatím ne, předpokládá s ohledem na cenu a stav majetkových práv, že by se to mohlo zrealizovat příští rok.

Miloš Kuba se zeptal na opravu silnice v Menčicích. Silnice je opravená recyklátem, ale je na ní cca 30 míst, kde recyklát nebyl dobře zfézován a vyčnívají z něj kusy, které by při zimním úklidu překážely. Starosta přislíbil, že zajistí úpravu. S tím se současně opraví díry na návsi a další problematické úseky.

Protože nebylo již dalších dotazů, přistoupili zastupitelé k jednání o jednotlivých bodech.

1. Zastupitelé rozhodli o rozšíření vybavení hasičské jednotky a schválili kupní smlouvu na koupi vozu Liaz M 630 vč. vybavení za cenu 300.000 Kč od městysu Mlázovice. Součástí jsou např. dýcháky s revizí do roku 2020.

2. Zastupitelé Všestar dále schválili Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací se Strančicemi. Prakticky to znamená, že my se můžeme s domy na kopci napojovat do Strančic a naopak Strančice se mohou napojovat k nám. Snad jen perlička, že starosta obce nechal smlouvu přepracovat, aby vyhovovala současným právním předpisům. Deset let se totiž podepisoval původní vzor, avšak neplatný.

3. Třetí bod se týkal cyklostezky. Jedná se o historickou cestu mezi hnojištěm šikmo k chatám přes pole. Aby mohla být stezka naprojektována, resp. následně postavena, musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy. Tyto pozemky jsou v současné době ve vlastnictví státu, stát nám je zatím pronajme do začátku stavby jako zemědělskou půdu, tj. za 865 Kč ročně, po zahájení výstavby do doby převodu do vlastnictví obce za 39.384 Kč ročně. Byť se jeví cena za nájem po zahájení výstavby vysoká, je nutné zmínit, že toto nájemné bude zaplaceno pravděpodobně jedenkrát, protože do 30 dnů od kolaudace stavby se obec zavazuje požádat o převod pozemků do svého vlastnictví. Výkup pozemků již v tuto chvíli není bohužel možný, informaval Jech na dotaz, protože nemáme jako obec žádný restituční nárok. A doplnil, že obec o pozemky historicky obec žádala několikrát, avšak dle zákona to stát udělat nemůže. Od minulého listopadu, kdy jsme napsali, že tam plánujeme veřejnoprospěšnou stavbu, tak to alespoň nepůjde do návrhů o restituce.

Pan Baťcha se zeptal, kudy přesně povede stezka. Starosta upřesnil, že půjde od chat ve Světicích, k hnojišti, obnovovat se bude původní cesta pro koně, bude nový asfalt.

20:20 - 20:22 Mirek Hofman mimo jednací místnost

4. V rámci přípravy projektu „Cyklostezky Do Prahy na kole úsek Kolovraty – Mnichovice“ podepsaly zúčastněné obce v roce 2015 smlouvu o společném postupu. Dnes byly známy přesnější čísla, financování, které vychází již z projektu, tedy zastupitelé schválili aktualizovanou smlouvu.

Ve 20:24 bylo zasedání ukončeno.
jrk

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.