Střípky ze zasedání 22.3.2018

39. zasedání se účastnilo šest zastupitelů. Z původního programu o délce šesti bodů se projednaly nakonec jen čtyři, podmínky výstavby na pozemku par. č. 569 a projednání možnosti výstavby na pozemku 852/6 byly odloženy na další zasedání. Místostarosta pro ně musí ještě připravit podklady. Na začátku informoval starosta o vybraných aktivitách obce.
 
Úprava stezek do Hůry
5. března bylo převzato "staveniště", tím se rozumí oba úvozy. Do konce června by měla být stezka hotova. Budou se upravovat stezky, montovat prvky, prořezávat větve a odstraňovat staré, nemocné stromy. 
 
Máme vytíženého právníka obce
Starosta upozornil, že cílem obce je, aby lidé přestali dělat věci, které nemají, nikoliv vybírat pokuty. V některých případech je proto nutné stanovit jasná pravidla. Momentálně řeší u č. p. 153 – Jiří Juppa neschválené vypouštění. Dále pak auta na návsi, objevující se dlouhodobé parkování je proti záměru obce umožnit zastavení pro návštěvníky obchodu. A současně je v přípravách zákonný postup, jak přimět doposud nepřipojené RD ke kanalizaci, aby se připojili.
 
Výluka autobusů
Do 20. 4. je výluka autobusové dopravy mezi Strančicemi a Všestary z důvodu budování kanalizace u vlakového nádraží.
 
Údržba obce
Pracovník obce se ozval, že by opět rád pracoval. Nastoupit by měl v pondělí. Dlouhodobě má obec problém sehnat pracovníka obce, který by i na celý úvazek pro obec odváděl údržbářské práce. 
 
Hospoda U Hastrmana 
Rekonstrukční práce pokryly cca loňský rok, od nového roku měly nabíhat nájemné, ale majitelka zatím neplatí. Bohužel se zatím s obcí hledá společná řeč.
 
Cyklostezka je ve fázi posuzování záměru. K dnešnímu dni přišly žádosti na doplnění informací. Pokud budou peníze, realizace proběhne do jednoho roka. Pokud finance schváleny nebudou, stezka se nám vzdálí i o roky. 
 
Obnovení knihovny
Vypadá to, že by si paní Kolofíková vzala na starosti obnovu knihovny. Její provoz skončil s odchodem pana Zahradníka. Vyžaduje to přesun šanovnů a jarní úklid, jakmile bude knihovna připravena, půjde informace k občanům obce.
 
A nyní stručně k bodům:
1-2) Zastupitelé schválili rozpočet Mateřské školy na rok 2018 s výdaji ve výši 917 tis. a rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020. Po odečtení příjmů od rodičů dělá příspěvek obce cca 660 tis. Kč.
 
3) Zastupitelé upravili směrnici pro zadávání veřejných zakázek. Nadefinovaný přísný limit pro oslovování firem a zveřejňování na tzv. profilu zadavatele po úpravě provedl právník obce. Byly provedeny tyto změny: od 300.000 se budou poptávat tři dodavatelé místo původních pěti. A zvedá se limit pro poptávání pěti dodavatelů z 500 tis. na 1 mil CZK. 
 
4) Vyúčtování provozu kanalizace v roce 2017.
Dne 9. 3. 2018 obdržela obec jako vlastník kanalizačního řadu od provozovatele „Vyúčtování provozu kanalizace Všestary za rok 2017“, kde vyčísluje ztrátu z provozování a uvádí její příčiny. Ztrátu, která je o cca 60 tis. nižší než vloni, stále způsobuje nátok tzv. balastních vod do řadu. Z tohoto důvodu obec v minulém roce zazátkovala cca 220 poklopů. Pravděpodobně jsou ještě nedotěsněné šachty kanalizačního řadu v areálu Central Group. Též je možné, že má několik nemovitostí svedeny do řadu dešťové svody. Začátkem dubna proto proběhne zkouška těsnosti tzv. vykuřováním, zároveň jsou objednané kamerové zkoušky na původní (v rámci dotace nestavěné) problémové úseky. Byl také aktualizován seznam doposud nepřipojených nemovitostí. 
 
Zasedání bylo ukončeno chvíli po půl deváté.
39. zasedání se účastnilo šest zastupitelů. Z původního programu o délce šesti bodů se projednaly nakonec jen čtyři, podmínky výstavby na pozemku par. č. 569 a projednání možnosti výstavby na pozemku 852/6 byly odloženy na další zasedání. Místostarosta pro ně musí ještě připravit podklady. Na začátku informoval starosta o vybraných aktivitách obce.
 
Úprava stezek do Hůry
5. března bylo převzato "staveniště", tím se rozumí oba úvozy. Do konce června by měla být stezka hotova. Budou se upravovat stezky, montovat prvky, prořezávat větve a odstraňovat staré, nemocné stromy. 
 
Máme vytíženého právníka obce
Starosta upozornil, že cílem obce je, aby lidé přestali dělat věci, které nemají, nikoliv vybírat pokuty. V některých případech je proto nutné stanovit jasná pravidla. Momentálně řeší u č. p. 153 – Jiří Juppa neschválené vypouštění. Dále pak auta na návsi, objevující se dlouhodobé parkování je proti záměru obce umožnit zastavení pro návštěvníky obchodu. A současně je v přípravách zákonný postup, jak přimět doposud nepřipojené RD ke kanalizaci, aby se připojili.
 
Výluka autobusů
Do 20. 4. je výluka autobusové dopravy mezi Strančicemi a Všestary z důvodu budování kanalizace u vlakového nádraží.
 
Údržba obce
Pracovník obce se ozval, že by opět rád pracoval. Nastoupit by měl v pondělí. Dlouhodobě má obec problém sehnat pracovníka obce, který by i na celý úvazek pro obec odváděl údržbářské práce. 
 
Hospoda U Hastrmana 
Rekonstrukční práce pokryly cca loňský rok, od nového roku měly nabíhat nájemné, ale majitelka zatím neplatí. Bohužel se zatím s obcí hledá společná řeč.
 
Cyklostezka je ve fázi posuzování záměru. K dnešnímu dni přišly žádosti na doplnění informací. Pokud budou peníze, realizace proběhne do jednoho roka. Pokud finance schváleny nebudou, stezka se nám vzdálí i o roky. 
 
Obnovení knihovny
Vypadá to, že by si paní Kolofíková vzala na starosti obnovu knihovny. Její provoz skončil s odchodem pana Zahradníka. Vyžaduje to přesun šanovnů a jarní úklid, jakmile bude knihovna připravena, půjde informace k občanům obce.
 
A nyní stručně k bodům:
1-2) Zastupitelé schválili rozpočet Mateřské školy na rok 2018 s výdaji ve výši 917 tis. a rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020. Po odečtení příjmů od rodičů dělá příspěvek obce cca 660 tis. Kč.
 
3) Zastupitelé upravili směrnici pro zadávání veřejných zakázek. Nadefinovaný přísný limit pro oslovování firem a zveřejňování na tzv. profilu zadavatele po úpravě provedl právník obce. Byly provedeny tyto změny: od 300.000 se budou poptávat tři dodavatelé místo původních pěti. A zvedá se limit pro poptávání pěti dodavatelů z 500 tis. na 1 mil CZK. 
 
4) Vyúčtování provozu kanalizace v roce 2017.
Dne 9. 3. 2018 obdržela obec jako vlastník kanalizačního řadu od provozovatele „Vyúčtování provozu kanalizace Všestary za rok 2017“, kde vyčísluje ztrátu z provozování a uvádí její příčiny. Ztrátu, která je o cca 60 tis. nižší než vloni, stále způsobuje nátok tzv. balastních vod do řadu. Z tohoto důvodu obec v minulém roce zazátkovala cca 220 poklopů. Pravděpodobně jsou ještě nedotěsněné šachty kanalizačního řadu v areálu Central Group. Též je možné, že má několik nemovitostí svedeny do řadu dešťové svody. Začátkem dubna proto proběhne zkouška těsnosti tzv. vykuřováním, zároveň jsou objednané kamerové zkoušky na původní (v rámci dotace nestavěné) problémové úseky. Byl také aktualizován seznam doposud nepřipojených nemovitostí. 
 
Zasedání bylo ukončeno chvíli po půl deváté.
 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.