STŘÍPKY ZE ZASEDÁNÍ 25.7. 2019

Hřbitov bude mít zase vodu. ZEA přiznala fatální pochybení při hospodařeních na okolních polích. Cyklostezka se již staví. Oprava komunikací a chodníků se připravuje. Na výrazné zvedání počtu obyvatel v obci nám chybí infrastruktura, proto je příprava UP v tomto ohledu skromná. Připravují se besedy s občany nad horkými tématy. Zavezením části lomu vznikne pohodlný přístup k vodě. Hastrman zase otevře. Černé stavby odmítáme.

Hřbitov bude mít vodu. 

Protože vyschla studna, bude voda zavedena z řadu. Mirek Hofman zpracuje potřebné podklady.

ZEA Světice vyvážela kaly nekale. 

Agronom ZEA Světice slíbil starostovi, že už to neudělá a že kaly z kompostáren brát nebudou. Spíš než měsíc trvající smrad linoucí se částí obce jej k tomu donutila jeho manželka, která vyvěsila ven čerstvě vyprané prádlo. Vyvezené kaly byly ze Struhařova. ZEA navíc zhoršila situaci tím, že namísto zaorání hlubokou orbou učinila jen jejich mělké podmítnutí. 

Pracovník obce je stále v řešení. 

Bohužel pracovní morálka pracovníka je slabá, má poslední výstrahu. Co bude pak? Rybník se opět pěkně zazelenal, jak do něj prosakují nebezpečné látky zespodu. Pan Skuplík, současný pracovník obce, to má vyčistit, možná přijde nový pracovník, který bude fungovat lépe. Nejsou lidi ani na údržbu běžnoéu zeleně, na údržbu obce, na odtah stromů z úvozu, v zimě na prohrabování. Řeší se na to celostátní platformě. Což prakticky znamená, že se bude hodně mluvit a málo dělat. Měli bychom se tedy začít dívat kolem sebe a pomáhat.

Cyklostezka již vzniká.

Začaly práce na cykostezce u mokřadu. 19.5. 2020 by mělo být hotovo. Jedná se o výstavbě stramů s organizací Sázíme stromy. V původním rozpočtu byla částka na výsadbu kolem stezky 2 mil. Úspora přes tento projekt by byla významná. Starosta uvedl, že Všestarský úsek je jediným z celé délky cyklostezky, který je bezproblémový a svědčí o dobré přípravě obce. 

Máme zdravý rozpočet.

Finance na účtu obce se stále drží kolem 6 mil. CZK. Nějaké investice nás ještě čekají. 

Jedeme na výlet.

Všestarští občané zdarma mohou jet s komisí pro občany. Výlet Zruč nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou. 14.9., přihlášky na Danu Hnykovou - email urad@obec-vsestary.cz. Autobus a oběd hradí obec. 

Drobnosti

Oprava světla u kontejnerů, svítí i přes den Pan Hejda to opraví. Poděkování Mirkovi Hofmanovi za zajištění úpravy zídky u zvoničky. Hledá se kronikář. Dotace má smysl používat na větší akce, na menší je lepší si ušetřit. Nyní je máme cyklostezku, kanalizaci, hřiště. Starosta uvedl, že je směřuje tam, kde to má smysl a potenciál. Rybník je bohužel na chvostu priorit. 

Cesty a silnice jdou po krůčcích k lepšímu

Chodník do Strančic je rozpracovaný, jsou zpracovány dotační projekty, vše se projektuje. Chodník na Vávrově je ve stavu získávání stavebního povolení. Až bude projekt, bude se žádat o dotaci. Stavební povolení na chodníky i na komunikace by mělo být příští rok v dubnu, když to půjde dobře. Komunikace celkově - obec připravuje projekty, jedná se s Krajem a SUS. Nechceme-li polovičaté řešení, bude to proto na dýl. Princip je ten, aby se to totálně vybagrovalo a udělal se kufr. Pak vydží silnice 30 let bez ohledu na provoz. Nyní budou provedeny opravy propady šachet. Na to budeme potřebovat peníze. Odhad 2021 je reálný nejdřívější termín, kdy zřejmě přijedou bagry. Prioritou je chodník do Strančic. Protože Strančice řekli, že nám na to nepřispějí, projektujeme i za ně - milujeme své sousedy. Starosta uvedl, že pravděpodpobně rok 2021 bude tím, kdy se konečně začne hrabat do země. Týká se to  hlavních tahů - Strančická a Mnichovická, Říčanská ulice se projekčně bere jako celek. Kolizi nám bude zřejmě dělat vodovod do Tehova. 

UP zatím v přípravách. 

Textová příloha územního plánu odešla na kontrolu. Podle Mirka Hofmana by do konce volebního období by měl být hotový. Požadavky investorů a stavebníků se snažíme vstříc a projednáváme to, pokud tam mají vůli stavět tam hned. V návrhu UP už není tolik ploch k výstavbě. Všestary mají 900 obyvatel, nevyhovující infrastrukturu, komunikací, s jedinou občanskou vybavenost, MŠ která má naplněnou kapacitu, chybí nám hospoda, i ZŠ pro nové děti. Zvedapočet obyvatel lehce nad 1000 má svoji logiku, ale zvedat počet obyvatel více na to obci chybí vybavennost. A s tím byl územní plán připomínkovaný ze strany veřejnoprávních organizací a proto byl očesán. Kdokoliv má dotaz ke stavu UP a jeho současné obrazové podobě tak jej může  prodiskutovat na úřadě každou středu v úředních hodinách. 

Besedy s občany

Zrodila se myšlenka realizace besed s občany. Na zastupitelstvu je na to máme málo času. Tam to může padat a vyříkat, co je potřeba. Prodiskutovat témata. Vyhlásit a co se probere, to se probere. 

Plán likvidace lomu Všestary

Jednalo se opět o částečném zavezení lomu, aby obci vznikl přístup k vodě. Horká diskuze. Lidé mají obavy z neoprávněného zavážení. Vytahovali se proto v dixkuzi více či méně oprávnění strašáci. Snahou Kámen Zbraslav je najít partnera, který bude zavážet čistou zeminou. Nechce tam nic toxického ani zavážet nad limit. Diskuzi lze si pročíst v zápisu a trvala téměř 90 minut. Většina se točila kolem strachu a obav. S tímto přístupem bychom se těžko posunuli něco dopředu. Rizik okolo nás je spousta. Menší riziko je schválit stav se seriozním partnerem. Garance vycházejí ze smluv. Připomínky lidí z minulých zasedání i jednání, které intenzivně probíhají již dva roky, byly zapracovány. Zastupitelstvo tedy záměr odsouhlasilo.

Hastrman má nového nájemce. 

Po krátké pauze pokračovalo zasedání výběrem nájemce Bistra u Hastrmana. Tím se stala paní Lassigová je z Mnichovic a vaří na Klokočné. Celkem se ozvali dva zájemci. Otevřeno bude úterý, středa, čtvrtek 14 - 21, pátek a sobota 11-22, neděle 11-19. Leden až březen pouze v sobotu a neděli 11-21 Otevřít by mohlo být již od srpna. 

Maringotka nebude.

Zastupitelé zamítli návrh na umístění maringotky na soukromý pozemek. Důvodem je, že pozemek je součástí lokálního biocentra a není v návrhu územního plánu obce určen jako stavební pozemek. Je bez zasíťování a protože přímo sousedí s komunikací, tak je zde potenciální nebezpečí vzniku nežádoucích dalších aktivit. 

Na Strančickém placu vyroste posledních 12 domů. 

Žadatel předložil studii zástavby, která je v souladu s návrhem územního plánu obce. Rozhodnutí bylo odloženo s tím, že starosta a místostarosta povedou další jednání se zástupcem investora o podmínkách výstavby. Předložené podmínky se zatím jeví jako málo dostatečné. Je tedy otázkou, jak se doladí. Představou zastupitelstva je, že by na tuto zástavbu měla navázat veřejnosti přístupná zeleň o rozloze cca 9ha.  

Černým stavbám v obci jasné ne.

Znovuprojednání možnosti výstavby na pozemku par. č. 852/6. Pan Kus po několikáte žádá o povolení stavby. Staví načerno, rozšiřuje komunikaci, vyrostl plot. Zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas s výstavbou stavby. Vystavování černých staveb je nežádoucí činností proto trvá na jejich odstranění. 

Ladův kraj informuje.

Obce ve svazku LK mají možnost zapůjčování výbavy na pořádání společenských akcí. Starosta uvedl, že na setkání obcí se dále řešil nákup triček, zvýšení členského příspěvek na obyvatele o 10 kč a bez překvapení je, že největší diskuze byla nad Pohárem ladova kraje v běhu i rozdělení příspěvků. 

Skončili jsme ve 23.45. jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.