Střípky ze zasedání 28.5.2015

Na programu dnešního zasedání byly celkem 3 body, nicméně během počáteční diskuze se probralo několik dalších důležitých aktivit v obci.
Sekání travin - po neděli začne pan Procházka sekat od Menčic, pokud nebude odvedená práce splňovat představy zastupitelů, mají již k dispozici i jiné nabídky.

Zazněl dotaz k parcele Strančická / Sluneční, resp. co na ní bude, neb obcí se šíří různé fámy. Co na ní bude. Mirek Hofman upřesnil, že na parcele bude stát běžný rodinný domek.

Miloš Kuba se ptal na svoz železa. Ten obec zatím nepřipravuje, ale je možné se domluvit s hasiči, ti si staré železo vyzvednou.

Smlouva na obchod - po předložených připomínkách zastupitelů se schyluje k finalizaci smlouvy na pronájem. Nájemce ještě společně s obcí uvažuje, že by zaplatil kompletní rekonstrukci výměnou za prodloužení termínu nájmu. Obec by tak výrazně ušetřila finance z vlastních zdrojů pro tento rok.
V prostorách mezitím probíhá rekonstrukce. Tvoří se nové příčky, prostor je kompletně vybouraný a začíná se postupně dávat do nového kabátu. Tím se však odkrývají i skryté vady, například se musí dělat totálně nová elektrika.

Mateřská škola - Mirek Hfman informoval, že probíhají práce dle harmonogramu a stavebníci tvrdí, že vše stíhají. Co se týká stěhování, nakonce přišla nabídka na 21.000 Kč. Částka je poměrně velká na jednodenní stěhování, proto starosta Jaromír Jech požádal hasiče, aby pomohli při přesunutí věcí do plechárny nebo do hasičárny.

Žádost o dotace na nový povrch obecních silnic se stihla podat včas. Velkou zýsluhu na tom má Mirek Hofman, který nechal udělat dokumentaci na kompletní zaměření silnic. Na všechny komunikace vychází rekonstrukce na 25 mil. CZK bez daně, dotační titul je omezen na 10. mil.
Proto se zažádalo na klíčové komunikace, tedy V Zahradách, Borová, Na Vávrově a na Vávrově II. Hodně silnic vypadlo protože až 2/3 z nich jsou zčásti soukromé, mají tam občané soukromé kousky, které třeba nechtěli majitelé převést a podobně. A tyto vlstnicky nedořešené úseky by nám stejně ze žádosti vyřadili. Projekty jsou připraveny i na další komunikace, na ty se bude žádat při dalších vyhlášených dotacích. Námi podaná žádost byla jako 30. v pořadí, celkem bylo podáno 35 žádostí.

Rozpočet - bude se schvalovat na dalším zasedání. Tento rok se zatím nechává zčásti jak byl, na další rok se budou připravovat podmínky pro jednotlivé spolky a pod. aby příspěvky, které dostávají, měli také adekvátní odezvu v odvedené práci pro obec.
Strosta obce Jaromír Jech informoval, že se jedná o zcela netypický rok a teprveaž  v srpnu/září budeme přesně vědět, jak jsme dopadli a získáme reálný přehled, kolik obec bude mít peněz navíc nebo jí bude chybět. Mají na to vliv zejména očekávané vícepráce apod.

Kanalizace - Uzavírky silnic jsou v lehkém skluzu, očekává se, že ulice Strančická bude zrpovozněna o týden později, tedy od 6.6.

Následovaly body zasedání:

Stanovisko k výstavbě domu na Strančickém placu 160/76
Tento bod navazuje na minulé zastupitelstvo, kdy toto nebylo zařazeno, protože žádost byla podána až v den zasedání. Jedná se o povolení stavby na jednom z pozemků na území Strančického placu. Na pozemcích se bude díky již historicky daným schvalovačkám předchozích zastupitelstev tako jako tak stavět. Proto stejně jako u předchozích žádostí zastupitelstvo schválilo výstavbu RD.

Ostatní stavebníci vydržte, nemusíte takto jednotlivě žádat. Mirek Hofman totiž doplnil, že proběhly všechy připomínky vč. odboru životního prostředí k Vymezení zastavěného území. Po těchto připomínkách se území ještě trochu omezilo (zejména o pozemky, kde nebyly vydány stavební povolení) a tedy vejde do cca měsíce v platnost. Pak bude možné na schváleném území začít stavět.

Pronájem ploch pro skladování v plechové hale obce
V obecní plechárně se skladuje materiál a věci několika občanů doposud zdarma. Zastupitelé se dohodli, že zveřejní záměr na pronájem plechárny za úplatu, tedy standardní měsíční nájem. Hala by tak mohla sloužit pro všechny občany Všestar. Kdokoliv si tam tedy bude moci skladovat, možnost by měl mít každý. Výše měsíčního nájmu byla schválena ve výši 50 Kč/m2/měsíc a bude se jednat o dlouhodobé uskladnění. Plechárna se bude muset vyklidit, předpokládaný začátek pronájmu bude po dokončení výstavby kanalizace.


Souhlas se změnou stavby před dokončením
Tento bod byl trochu komplikovanější, tedy pokusím se jej nastínit co nejstručněji. Jedná se o to, že I.Q.Trust získal stavební povolení s tím, že kanalizaci jedné z ulic budou přečerpávat přes přečerpávací stanici.

Místostarosta Mirek Hofman byl na jednání se starostou Strančic kde řešili celkově vztahy našich dvou obcí. Dohodli se že se domy, jejichž vývod kanalizace se logicky svažuje do Strančic, tak se tam gravitačně pustí a Všestary naopak pustí do naší kanalizace Strančické domy. No prostě aby se nečerpalo přes kopeček. Narovnaly se tak vztahy mezi obcemi a toto je víceméně vysledek.

Tím pádem I.Q. Trust potřebuje schválit změnu před dokončením stavby. Současně s tím se po konzultaci I Q. Trustu s Mirkem Hofmanem navrhuje vypustit “větev” na konci komunikace a upravit jí tak, aby dávala smysl vůči razantně zredukovanému plánu výstavby. K tomuto očesání došlo po připomínkách kraje a životního prostředí. Tím dojde k přeparcelování z 3 parcel na 4.

I.Q. Trust tak významně šetří, nejen navýšením o jednu parcelu, ale také na tom, že nemusí dělat přečerpávací šachtu a současně nebudou muset stavět tolik komunikace. Je tedy předpokladem, že obec bude požadovat finanční příspěvek. Zastupitelé vzali informaci na vědomí a pověřili starostu uzavřením dohody se Strančicemi o vzájemném vedení kanalizace. Zastupitelé odsouhlasili změnu stavby komunikace před dokončením.

Zasedání skončilo v příjemných 21:00 hod.
Další zasedání nás čeká 11.6.
jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.