Střípky ze zasedání 28.7.2016

Zasedání začalo chvíli po 19. hodině. Účastnilo se jej 6 zastupitelů a několik občanů Všestar. Na pořadu dne bylo 7 bodů, jimž předcházela jako vždy diskuze s občany. Zahájil Matin Vycpálek s tím, že na hřbitově je pobouraný záchod. V pondělí, jak upřesnil starosta, nastoupil pro obec pracovník na veřejno-prospěšné práce a bude postupně postupovat vsí. Dojde tedy v brzké době, úměrně rychlosti práce daného pracovníka, k úpravě i okolí hřbitova.

Dana Hnyková tlumočila stížnost pana Sládka na to, že nemohl odhodit plechovku do kontejneru, který náleží obchodu. Zastupitelé odpověděli, že každý občan ať již trvale žijící nebo chatičkář je povinen nejen platit za svoz odpadu, ale mít současně zakoupenou popelnici a do ní směsný odpad vyhazovat. Starosta prověří aktuální stav, zda je platičem či neplatičem a podle toho nastaví další kroky.

Starosta Japomír Jech navázal dalšími informacemi. Od pondělí bude pan Hůrka realizovat opravu škarp. Dnes udělali Klikatou, Borovou, je to radost vidět jak to odsejpá.
Kanalizace - výměna poklopů je zřejmé, které musí být odvětrávané, ostatní se zalepí.
Lidi se postupně napojují na kanalizaci. Úřad začal konečně také vypouštět do kanalizace do Mnichovic. Třeba se v brzké době dočkáme i čisté nádrže na návsi.
Hasiči budou prořezávat za 14 dní o víkendu větve kolem silnic. Nyní pracují na zahradě u školky. Udělala se i generálka motoru na trambusu v hodnotě cca 70 tis. Kč. Hasiči dostali na závěr diskuze současně i poděkování z řad občanů, rádi jej tímto vyřizujeme.

Pokračovalo se jednotlivými body zasedání:

1) Informace ze setkání starostů DSO Ladův kraj dne 21. 6. 2016.
V rámci krátkého setkání se schválily stanovy svazku, díky kterým nebude možné svoji neaktivitou blokovat ostatní aktivní obce. Zvýšila se i kompetence rady svazku. Dále se znovu probíral návrh, jakým způsobem čerpat prostředky na spoluúčast na projektech, které sice realizuje určitá obec na svém území, ale které mají dopad i na obce ostatní, např. páteřní cyklotrasa. Definitivní podoba pravidel bude předložena zastupitelstvům ke schválení do konce roku 2016.

2) Výběr zhotovitele rekonstrukce komunikace V Zahradách.
Obec Všestary, jménem starosty oslovila dne 10. 6. 2016  devět firem s výzvou k podání nabídek na rekonstrukce části místní komunikace V Zahradách“, který je financován ze Středočeského fondu. Osloveno bylo 9 firem, 5 firem se zúčastnilo, jedna nesplnila kritéria. Realizaci bude mít na starosti firma BES s.r.o. a ta za cenu 449.325 Kč bez DPH. Jen pro informaci nejvyšší nabídka byla v úrovni o cca 200.000 Kč vyšší. Starosta vyjádřil svoji radost nad tím, že se firmy zúčastnily a současně že i cena šla níže než byl odhad. Mělo se udělat cca 81 délkových metrů v šířce 3m, nakonec se udělá celý kus od pana Javůrka na křižovatku (240 m) a to bez nutnosti doplácet z obecního. Pravděpodobně se i podaří udělat nějaké problémové kusy v obci.
Mirek Hofman navíc uvedl, že v Poříčí nad Sázavou právě tento dodavatel, mimochodem dceřinná společnost Metrostavu, výborně odvedl svoji práci, kterou místostarosta dozoroval. Zastupitelé pověřili starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. Výhledově to vypadá i do příštího roku, že pokud si našetříme, dokážeme postupně za rozumné peníze postupně opravovat obecní cesty bez nutnosti komplikovaných žádostí o dotace.

3) Prodej pozemku par. č. 1125.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 1125 o výměře 56m2 v k.ú. Všestary u Říčan, část Menčice, z vlastnictví Obce do vlastnictví Marcele Zelenkové, bytem Mezi rybníky 225, 149 00 Praha 4 za kupní cenu 1.500,- Kč za 1 m2.
Jedná se o celou zahradu k domu, která byla v minulosti před cca 20 lety vědomě chybně oplocena. S ohledem i na to, že se jedná o pozemek, bez nějž by dům, který jde do prodeje, měl výrazně nižší cenu, zastupitelstvo zvolilo kompromis mezi nabízenou cenou a tržní cenou prázdného zasíťovaného pozemku.

4) Výběr zhotovitele rekonstrukce místní komunikace v Menčicích.
Dotace z Ministerstva dopravy platí do konce roku 2016 a bylo by škoda ji nevyužít, proto byla akce obnovena. Jedná se o celou komunikace od "Bažiny" do zatáčky. Dostali jsme 3 nabídky do výběrového řízení. Díky předělané dokumentaci se lépe opraví most a kolem komunikace se udělají odvodňovací zařízení a nájezdy lidem k vratům. Náklady na opravu budou kolem 2mil Kč s daní, většinu by měla pokrýt dotace. Nabídky na rekonstrukci přišly velmi podobné, realizovat to bude firma BMConstruction. Práce pravděpodobně proběhnou mezi 9. a 12. měsícem. Po dobu rekonstrukce bude most pryč, Menčice tedy budou "slepé".

5) Žádost o souhlas s výstavbou kiosku (občerstvení) na pozemku par. č. 850.
Zastupitelé vyjádřili souhlas s umístěním stavby kiosku pro účely občerstvení na pozemku č.p. 850, což je u výjezdu z Mnichovic před mostem, kousek od plánované páteřní cyklostezky Praha - Mnichovice.

6) Žádost o projednání výstavby na pozemku par. č. 911/2.
Zastupitelé zatím odložili souhlas s umístěním stavby pro bydlení a to pouze rodinného domu v nezastavěném území obce na pozemku parc.č.911/2 v k. ú. Všestary u Říčan. Zastupitelé se do příštího zasedání mají možnost na dotčený pozemek dojet podívat.

7) Žádost o projednání výstavby na pozemku par. č. 714/3. Zastupitelé odsouhlasili umístění a výstavbu stavby pro bydlení a to pouze rodinného domu v nezastavěném území obce na pozemku parc.č.714/3 v k. ú. Všestary u Říčan. Tímto se narovnává chyba v nastaveném zastavěném území obce s podmínkou, že tento souhlas je platný pouze pro jeden rodinný dům pro který je provedena elektropřípojka. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu v tomto smyslu upravit návrh územního plánu.

Na závěr se ptal pan Baťcha, jak daleko je to s územním plánem. Starosta odvětil, že v současné chvíli to nebylo prioritou, ale pověřený pan Baďura na něm pracuje, komunikuje s panem Juklem, pořizovatelem i Krajem, proškrtává se, připravuje se, aktuálně se na něm intenzivně pracuje.

Zasedání skončilo ve třičtvrtě na devět.
jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.