Střípky ze zasedání 6.5.2015

Mimořádné zasedání, započaté v 19:20 hod, mělo krátký program, z nichž stěžejním bodem byl pronájem obchodu na návsi. Účastnilo se celkem 7 zastupitelů, omluveni byli Milan Jánský a Jana Cibulková.

Na začátku vznesl přítomný občan pan Tomáš Severín dotaz s tím, že den předtím zasílal žádost na odsouhlasení výstavby RD na Strančickém placu. Tato však bude vzhledem k pozdnímu dodání na úřad projednána až na dalším zasedání. Majitelé pozemek nakoupili od společnosti I.Q.Trustu, avšak čekají na územní plán.
Starosta žádost doplnil o informaci ke stavu vymezení zastavěného území. 30. dubna proběhlo místní šetření. Dotčené orgány státní správy se jednání nezúčastnily. Místní šetření se individuálně zúžastní odbor životního prostředí. Nicméně pokud nyní do 30 dnů nikdo nebude mít závažnou připomínku, vejde nově vymezené území v platnost během tří měsíců.

Náměty do diskuze přinesli i zastupitelé, zde jsou nejdůležitější postřehy:
Sekání travin - Martin Vycpálek projde s panem Procházkou úseky v obci, které vyžadují údržbu travin sekáním. Během následujících dní bychom se tak mohli dočkat posekání návsi a jejího okolí. Zastupitel Vycpálek dále informoval, že prořezali vspolečně s kroužkem Zálesák druhý úvoz.

V sobotu 23.5. přineste velkoobjemový a nebezpečný odpad - kontejnery budou přistaveny na Vávrov, do Všestar za starou školu a k chatám do Údolí raků. Akce se dělá s Tehovem najednou. Přineste i nebezpečný odpad, ten se do jednotlivých kontejnerů roztřídí.

Rekonstrukce komunikace, resp. mostu v Menčicích proběhne nejdříve v srpnu, protože nemůžeme současně zavřít Mnichovickou (z důvodu výstavby kanalizace) a v Menčicích most. Práce jsou koordinovány i s Povodím Vltavy, které vyčistí koryto potoka.

Pronájem obchodu na návsi
Zastupitelé vybrali jako nájemce místního obchodu společnost ROSA market. Ti nejenže vybaví prostory novým vybavením, ale budou se podílet i na rekonstrukci obchodu v částce cca 280.000 Kč. Zejména je nutná oprava podlahy a výloh. Nájemné bude činit 8.000 Kč + DPH, po dobu 3 let bude nájemné odpuštěno výměnou za provedenou investici do rekonstrukce prostor.
Výběrovým kritériem nebyla jen cena, ale současně i investice do vybavení, šíře sortimentu a reference. Obec navíc podpoří rekontrukci obchodu do výše 200.000 Kč z vlastních zdrojů. Během několika pár týdnů se tedy můžeme těšit na příjemné změny a víme, že obchod nezavřeme. Na starostovi obce i zastupitelích bylo znát velké nadšení z celé situace. A určitě nás čeká i slavnostní otevření renovované prodejny.

Společnost ROSA market, která vznikla v roce 1997 a je českou firmou, provozuje přes 200 prodejen po celé republice. V současné chvíli rozšiřuje síť maloobchodních prodejen s potravinářským sortimentem, doplňkovým drogistickým zbožím, tiskovinami, ovocem a zeleninou, uzeninami.
Se stávajícím nájemcem došlo k výpovědi smlouvy dohodou k 30. 4. 2015.
Paní Kubová doplnila, že obchod byl v minulosti velmi výnosný, sama v prodejně pracovala.
Mirek Hofman bod uzavřel pravdivým konstatováním, že “kdyby se do toho nestrčilo těch X peněz na začátku, tak by o to nikdo zájem neměl a spadlo by nám to (rozuměj budova prodejny) na hlavu”.


Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva
Na základě nařízení vlády se měnily výše maximálních možných odměn pro neuvolněného starostu a místostarostu obce. Zastupitelé odměny, resp. jejich navýšení, schválili. V rámci diskuze, kterou vyvolala Dana Hnyková, se řešily úřední hodiny a bylo také řečeno, že se podařilo úspěšně rozdělit agendu úřadu mezi starostu, místostarostu a paní Mikolášovou. Současně funguje telefon a email na dotyčné osoby. Starosta diskuzi o vytíženosti úřadu doplnil zajímavostí, že v rámci kanalizace bylo podepsáno 180 smluv, třetina v úředních hodinách, ostatní na základě individuálních časových dohod.


Dotace na rekonstrukci místních komunikací
Jak jsme již informovali v předchozích střípkách, na ROP Středočeského kraje byla vypsána dotace na rekonstrukci místních komunikací. Je to o tom, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Strop je 100 mil Kč, maximální částka, kterou obec může získat je 10 mil. Kč.  Musí se tedy zpracovat projekt na rekonstruované komunikace. Starosta a místostarosta oslovili několik projektantů, avšak jediný, který se ozval zpět, byla MD Projektová kancelář pana Dvořana. Zastupitelé tedy pověřili starostu podpisem smlouvy s tímto projektantem  a uzavřením smlouvy na kompletní projektové práce v částce cca 430 tis. Kč.

Do projektu budou zahrnuty všechny místní komunikace, které jsou v majektu obce,  v celkové délce 4,5 km. Je sestavena priorita podle stávajícího stavu i vztahu k probíhající výstavbě kanalizace. Odhadovaná cena na kompletní rekonstruukci všech obecních komunikací je 30 mil. Kč, tedy bude nutné následně na základě projektu vybrat zhruba třetinu z nich a na tyto komunikace či jejich části/úseky o dotaci zažádat.
Bylo také řečeno, že si občané si budou moci přispět na úpravu nájezdů z komunikací na pozemek.

Mirek Hofman doplnil, že může to dopadnout i tak, že to celé nevyjde, ale i tak, budeme mít aspoň projekt na rekonstrukci připravený. Nakonec stejným způsobem se získala dotace i na školku. Jaromír Jech potěšeně podotkl, že toto je systémové řešení, o které VPV při správě obce jde.


Rezignace a předsedy kontrolního výboru a volba nového předsedy.
Ve funkci předsedy Kontrolního výboru vystřídá ze zdravotních důvodů Danu Hnykovou Martin Vycpálek. Kontrolní výbor kontroluje chod úřadu a sleduje plnění bodů zasedání.

Zastupitelé skončili ve 20:50. Příští zasedání se posouvá na čtvrtek 28.5.2015.

jrk 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.