Střípky ze zasedání zastupitelstva dne 4.9.2014

Třicáté zasedání Zastupitelstva obce Všestary proběhlo dne 4. září 2014 od 19.15 hodin. Zasedání se tradičně zúčastnil jeden všestarský občan, a nezúčastnili se zastupitelé V. Nesvorný, J. Macháček, omluvena byla D. Hnyková.

1) Zpráva hodnotící komise v podlimitní veřejné zakázce v projektu Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Všestary a schválení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky /název bodu zkrácen/.

Do výběrového řízení se přihlásilo šest uchazečů. Nejnižší nabídková cena byla necelých 12,5 mil Kč. 18.9. vyprší lhůta na odvolání. Pokud vše proběhne v pořádku, podepíše starosta někdy v týdnu po 22.9. smlouvu s vítěznou firmou. Rekonstruovat/stavět by se mělo začít koncem září, resp. spíše začátkem října. Celá stavba musí být hotova do 30.4.2015.

Komentář: Obec získala dotaci ve výši 80% nákladů, 20% + přibližně 300.000 (vybavení) musí hradit z vlastních prostředků. Předpokládaný podíl vlastních prostředků je v tento okamžik ca. 2,8 mil Kč.

2) Výkon činností technického dozoru investora u rekonstrukce MŠ /název bodu zkrácen/.

Přihlásili se tři zájemci, o pořadí rozhodla nejnižší cena. Ta je necelých půl milionu Kč vč. DPH.

3) Projednání žádosti provozovatele a nájemce Bistra Menčice o prominutí platby nájemného.

Z důvodu rekonstrukce mostu na silnici III. třídy č. 1012 v k.ú. Všestary u Říčany a uzavírky této silnice došlo od počátku červnce 2014 k úpravě dopravního značení na místní komunikaci v ulici Hlavní v Menčicích. Vjezd do Menčic je povolen jen pro dopravní obsluhu. Tento stav bude trvat do 31.10.2014. Z tohoto důvodu rapidně klesla návštěvnost bistra v Menčicích. Provozovatel, pan Matějček, požádal zastupitelstvo obce o prominutí platby nájemného z důvodu nedostupnosti provozovny pro zákazníky. Ze znění nájemní smlouvy vyplývá, že nájemné prominout nelze, lze jej ale upravit. Zastupitelstvo obce po důkladném zvážení rozhodlo o snížení nájemného za čtyři měsíce o 10.000,- Kč, tj. o 2.500,- Kč měsíčně.

4) Rozpočtové opatření č. 1/2014.

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, které reflektuje na financování akcí, o jejichž uskutečnění rozhodlo zastupitelstvo obce po schválení rozpočtu obce a provozní výdaje obce, jež v rozpočtu nebyly zahrnuty a byly vydány. Příjmy upraveného rozpočtu činí 9.418.271,16- Kč, výdaje po úpravě činí 8.339.154,16- Kč. Splátka jistiny zákaznického úvěru na vodovod činí 639.920,- Kč. Přebytek rozpočtu činí 439.197,- Kč.

5) Žádost o poskytnutí příspěvku na drakiádu ve Všestarech.

Od roku 2012 spolupořádá o.s. NOE „Festival řemesel a jablečné slavnosti“, jehož součástí je i drakiáda na poli mezi obcemi Všestary a Strančice. Zde jehlavním organizátorem o.s. Volba pro Všestary a SDH Všestary. Za účast na festivalu ani za účast na drakiádě není vybíráno vstupné, děti ale dostávají odměny, nejnákladnější jsou balonky plněné heliem, ty se musí přímo platit. Poskytnutý dar by byl použit právě na tyto balonky. Paní Michaela Hupcejová za o.s. NOE požádala obec Všestary o příspěvek na drakiádu. Zastupitelstvo obce příspěvek ve výši 4.000,- Kč schválilo, a to s podmínkou, že obec Všestary bude uvedena na plakátech k akci (logo obce).

JJ

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.