Střípky ze zasedání 22.1.2015

  1. Podněty občanů - kanalizace a oprava cest, nepořádek u popelnic, změna přípojky
  2. Smlouva na projektové práce domovních kanalizačních přípojek.
  3. Smlouva o zajištění právní podpory obce.
  4. Informace k fungování úřadu.
  5. Poptání zpracovatele organizace koncesního řízení na provozovatele kanalizace
  6. Územní plán, Mateřská škola přístavba 
Zasedání začalo s mírným zpožděním v 19:15 zvolením návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelů. Program měl celkem čtyři body. Starosta potěšeně konstatoval, že dorazilo i poměrně zajímavé množství občanů, celkem osm.

První dotaz směřoval ke kanalizaci, zda budou po ukončení výstavby uvedeny cesty do původního stavu. Starosta vtipně podotkl, že ačkoliv má Metrostav ve smlouvě toto zaneseno, aktuální stav se místy v naší obci v tomto počasí rovná silně blátivému a téměř neprůjezdnému povrchu a že doufá, že do tohoto stavu se to nevrátí.  I proto bude i o tomto bodu starosta s místostarostou příští týden blíže jednat s Metrostavem, kdy bude kontrolní den.

Nicméně bylo přislíbeno, že na všech komunikacích bude po výstavbě povrch tzv. zpevněn - tedy štěrk nebo recyklát. Před započetím prací na každém úseku se zhotovuje fotodokumentace, aby Metrostav uvedl silnice skutečně do původního stavu. Asfalt nemáme téměr nikde, na ten zatím obec nemá, výhledově se budou připravovat žádosti o dotace.

Příští týden by měl být znám přesný harmonogram prací, pokud tedy nebude mrznout. Metrostav jede nyní na dvou etapách najednou. Určitě nás čekají i drobné uzavírky hlavních silnic, ale ne dříve než v dubnu. Snahou je udělat celou akci co nejkomfortněji, ale je jasné, že určité nepohodlí nás čeká.

Zazněl dotaz k platbě revizní šachty. Starosta odpověděl, že v drtivém počtu případů platí pravidlo, co je k hranici pozemku, platí obec, co je na pozemku, hradí majitel pozemku.

Nelíbí se vám, kde máte v dokumentaci naplánovanou přípojku? Chcete jiné místo?  V pondělí mezi 17-19h. se stavte na úřadu za místostarostou Hofmanem, ten s vámi změnu probere. Všechny změny totiž musí obec popsat a odůvodnit (tzv. odůvodnitelná nepředvídatelnost, abychom nepřišli o část financí z dotace), proto je rozhodně lepší osobní jednání.

Občanka v rámci podnětů upozornila (na nepořádek kolem kontejneru se směsným odpadem před prodejnou. Starosta Jech uvedl, že je tam binec, jak kdyby jej z popelnice vyházela obrovská kočka, neb medvědi tu nežijí a následně ujistil, že nadále bude pana Kulhavého, aby osobní kontejner a jeho okolí, uklidil.  Starosta následně přislíbil, že smluvně zajistí pracovníka, který bude po nepořádných občanech uklízet.

 

Zastupitelé dále jednali o bodech programu:

Smlouva na projektové práce domovních kanalizačních přípojek
Zastupitlé rozhodli, že obec zorganizuje, jak již bylo avizováno, tzv. akci “Kulový blesk”, tedy společné podání žádosti o zřízení domovní přípojky na odpad v Mnichovicích. Bude dána jednotná cena, občan ji může zaplatit a nemusí se pak již o nic starat.
Na podnět občana místostarosta Mirek Hofman upřesnil, že tam, kde se již nyní kope, tak je možné si sice už připravovat přípojku, ale je to zbytečné, protože k napojení přípojky je možné až od 1.10.2015. Proto zastupitelstvo obce doporučuje začít kopat na svém pozemku nejdříve v srpnu/září.

Varianta hromadného podání žádosti je výhodná pro občany nejen z hlediska časové úspory ale i rozdělením správního poplatku. V Mnichovicích také nebudou zavaleni 250 žádostmi od jednotlivých občanů, ale pouze jednotně podanou žádostí Všestar.

Cena se bude pohybovat kolem 7 tis. Kč dle vybraného projektanta (rozhodovat bude i to, jaké podklady musí obec zajistit, dodat příp. zaplatit). Vznikne tak smlouva, kterou pouze občan podepíše a nemusí se již o více starat. Smlouva bude připravena, jak vyplynulo z jednání, do poloviny února, to bude jasná i přesná cena dle vybraného zhotovitele.

 

Druhou možností je samozřejmě verze “Vyběhávám si povolení sám”, tedy vás čeká výběr projektanta, projekt, vyjadřovačky (inženýring) souhlas obce, souhlas vlastníka pozemku, vyplnění žádosti, zaplacení správního platku 500 Kč zaměření pozemku, dojití do Mnichovic, získání povolení a to celé nejpozději během jara. Volba je již na každém občanovi. Jakmile bude podepsána smlouva a známa přesná cena, bude starosta obce občany informovat.

 

Smlouva o zajištění právní podpory obce
Starosta konstatoval, že na úřad se valí poměrně hodně různých papírových záležitostí, není tu zatím účetní, pracovník úřadu. Je již předběžná dohoda s paní Mikolášovou, která, jak to vypadá, by mohla na úřadě pracovat. Současně se podařilo starostovi domluvit účetního, který se o obec bude starat. A protože zastupitelé mají vysokou odpovědnost za schválené dokumenty, je tedy nutné mít kvalitně připravené právní podklady, tak aby byla jistota, že vše je připraveno řádně a se zárukou.

Jak starosta obce tedy informoval, nemáme doposud zajištěnou žádnou právní podporu, tzn. kontrolu a sepisování smluv, posudky apod. Vzhledem k probíhajícícm investičním akcím i zmíněné odpovědnosti byla zastupiteli schválena spolupráce s advokátní kanceláří AKKVB, která se v této obecní problematice výborně orientuje, rychle reaguje a jsou s ní pozitivní zkušenosti z okolních obcí.
Zastupitelé odsouhlasili spolupráci v rámci měsíčního balíčku hodin do výše maximálně 8.000 CZK s případným posunutím nevyčerpaných hodin do dalšího období. Konečně se tak úřad pomalu ale jistě dostává do běžných a v dnešní době skoro samozřejmých kolejí fungování a starostovi i místostarostovi se tak postupně uvolňují ruce na skutečně důležitou práci.

 

Informace k fungování úřadu a poptání zpracovatele organizace koncesního řízení na provozovatele kanalizace
Starosta o tomto informoval zčásti již v předchozím bodu zasedání a tak tedy informaci pouze doplnil, že úřad byl k 30.12.2014 konečně bývalým starostou Trojánkem předán, ovšem s tím, že některé věci se doposud i tak hledají, jako například smlouvy na provozování internetových stran apod. Každý, kdo nyní na úřad přijde si ihned všimne, že úspěšně zmizely stohy šanonů a papírů a celkově na úřadě začíná vládnout pořádek a přehled. Současně starosta Jech požádal občany o trpělivost s některými položkami, protože např. obecní stránky apod. jsou zatím na chvostu priorit.

Můžou za to nejen velké investiční akce, shánění úředníků a postupné uvádění úřadu v přehledně fungující stroj, ale také kostlivci, kteří postupně ze skříní vylézají. Tím posledním je opravdu velký přehmat původního starosty Trojánka a ten se týká provozovatale kanalizace. Na toho se narazilo zcela náhodou díky dotazu občanky na obec. Minulý starosta totiž řekl, že si kanalizaci bude obec provozovat sama. To však nelze, je nutné do konce července mít podepsanou smlouvu na provozovatele kanalizace. Na to musí být koncesní řízení, což je složitější než výběrové řízení. Celé toto řízení bude obec stát 190.000 CZK. Starosta s místostarostou tedy poptají zpracovatele koncesního řízení na provozovatele kanalizace.


Na závěr Jaromír Jech informoval krátce o následujích aktivitách:

Územní plán - z Kraje přišlo vyjádření, že v územním plánu je stále příliš ploch určených pro zástavbu a že s tím takto nesouhlasí. Současně zamítavé stanovisko přišlo z “kanalizací”, protože kapacitně na to Všestary nejsou prostě připraveny. Je tedy jasné, že už tak jednou řádně seškrtaný plán musíme seškrtat znovu a to nejméně o 2/3 plánovaných zástaveb, jinak schválením neprojde. V úterý má tedy starosta + místostarosta schůzku s projektantem a pořizovatelem p. Juklem a budou tyto námitky řešit, prakticky to však znamená hlavní výkres překreslit. Je tedy jasné, že tyto podstatné požadavky zaberou další čas a výhledově plán bude nejdříve až v roce 2016.

Proč k tomu protahování vlastně dochází? Protože první návrh předchozích zastupitelstev byl megalomanský a naprosto nesmyslný, druhý taky a neustále se v upravených verzích neplnily podmínky Kraje a šlo se hlavou proti zdi. Dotčené orgány plán prostě neschválí, pokud nejsou jejich připomínky reflektovány. Navíc se předchozí starosta sám zamotal do různých slibů, které všude kdekomu rozdal a neuvědomil si, že vyhovět všem prostě nejlze. Proto se to vleče. Nehlídal se tu v obci nikdy rozvoj v rozumných mezích.
Vše je ovlivněno demografickými studiemi, je nutný tzv. udržitelný rozvoj, a to vše se musí do plánu zapasovat a předchozí zastupitelstva od roku 1993 toto ignorovala. Je to dobrá zpráva pro obec, která se tak může skutečně stát hezkou obcí a ne satelitním nesmyslem za Prahou.

Mateřská škola - během února bude jasná a konkrétní informace o tom, jak přesně proběhne a zejména s jakými omezeními propojení staré a nové školky, aby se daly napojit topení, elektřina apod.

 

Zasedání skončilo kolem 21:30 s tím, že zastupitelé na závěr ještě projednali detaily blížícího se Masopustního setkání.

jrk

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.