Zasedání VPV 22.1.

22.01.2014 21:13

Bod 1: Stanovy: 


Výbor jednomyslně schválil změnu Stanov sdružení a to tak, že se výbor volí na 4 roky (namísto původních tří) a je tříčlenný (namísto pětičlenného vzhledem k nízkému počtu členů). Stanovy i kodex budou vyvěšeny do 1.3.2014 na webových stranách sdružení www.volbaprovsestary.cz v sekci pro členy sdružení.

Bod 2: Volba výboru sdružení:


Výbor je volen na 4 roky a je tříčlenný. Do výboru sdružení bylo zvoleni tito členové: Dana Hnyková, Jaromír Jech, Jiří Macháček

Bod 3: Volba předsedy sdružení:


Výbor jednomyslně zvolil předsedu sdružení Jiřího Macháčka

Bod 4: Plán akcí na rok 2014:

Byly stanoveny termín k vybraným akcím. Termíny jsou zveřejněny na stránkách VPV.

Bod 5: Finance: 

Rok 2013 skončil v plusu s částkou cca 13.502,- Kč.

Zpět

Novinky

Přihlaste se k odběru vybraných aktualit, termínů akcí a brigád! Zadejte vaši emailovou adresu a potvrďte na ODESLAT: