Zasedání VPV 22.1.

Bod 1: Stanovy: 


Výbor jednomyslně schválil změnu Stanov sdružení a to tak, že se výbor volí na 4 roky (namísto původních tří) a je tříčlenný (namísto pětičlenného vzhledem k nízkému počtu členů). Stanovy i kodex budou vyvěšeny do 1.3.2014 na webových stranách sdružení www.volbaprovsestary.cz v sekci pro členy sdružení.

Bod 2: Volba výboru sdružení:


Výbor je volen na 4 roky a je tříčlenný. Do výboru sdružení bylo zvoleni tito členové: Dana Hnyková, Jaromír Jech, Jiří Macháček

Bod 3: Volba předsedy sdružení:


Výbor jednomyslně zvolil předsedu sdružení Jiřího Macháčka

Bod 4: Plán akcí na rok 2014:

Byly stanoveny termín k vybraným akcím. Termíny jsou zveřejněny na stránkách VPV.

Bod 5: Finance: 

Rok 2013 skončil v plusu s částkou cca 13.502,- Kč.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.