Střípky ze zasedání zastupitelstva obce 10.7.2014

Zasedání se účastnilo 5 zastupitelů, starosta a dva občané obce.  Nejdříve byl namísto Milana Šafránka, který změnil trvalé bydliště ze Všestar do Říčan, jmenován na zbytek volebního období novým zastupitelem Jiří Macháček.

 

Na začátku zasedání byl dán prostor pro podněty občanů i zastupitelů samotných. Starosta přednesl jako první poznámku, že pan Válka oslovil obec se zájmem o vystavění optické sítě pro obec v rámci výstavby kanalizace. Současně by se dal šířit i mnohem lépe obecní rozhlas a zřízení např. kamerového systému. Povolení a další s tím spojené věci si musí zajistit sám pan Válka případně stejně tak i další subjekty, které by o toto měli zájem.

 

1. Zpráva hodnotící komise na výstavbu kanalizace

Byla vyhlášena elektronická aukce, které se zúčastnilo 11 uchazečů, 2 z nich byli vyloučeni pro nesplnění kvalifikačních podmínek. Dnes se ještě nejmenuje vítěz soutěže, neb je starosta vázán mlčenlivostí, nicméně nejnižší nabídka byla podána na cenu 63 mil. s tím, že předpokládaná cena byla 78. mil. Tím pádem se podařilo snížit odhadované náklady díky dražbě o cca 15. mil CZK.

 

Kvalita firem, na kterou se dotazoval pan Baťcha, byly dle odpovědi Mirka Hofmana prověřené v rámci kvalifikačního kola výběrového řízení, kde museli doložit srovnatelné akce, které mají za sebou a současně i technicky-kvalifikační předpoklady. I proto byly dva subjekty vyřazeny a nezúčastnily se elektronické aukce.

 

2. Zastupitelstvo dále schválilo příspěvek pro SDH Všestary ve výši 4.000 CZK na pořádání akce dětský den “S pohádkou na prázdniny”. 

 

3. Zastupitelstvo schválilo výsledky výběrového řízení na zajištění technického dozoru investora na výstavbu kanalizace. Tím by měla být společnost Garnets Consulting. Stavební dozor bude stát cca 1,6 mil. CZK a krýt by jej měla dotace na výstavbu kanalizace. Bohužel některé soukromé subjekty, na které měla obec výborné reference, si dle starosty obce zadávací dokumentaci vůbec nevyzvedly.

 

Další zasedání se bude konat v úterý 29.7.2014 (dodatečně změněno na 31.7.).

 

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.