OBEC | Vedení a komise.

Víte kdo vede obec, na koho se obracet ohledně údržby chodníků, na povolování drobných staveb, na sekání travin atd.? Níže naleznete zastupitele, výbory a komise, resp. jejich členy, kteří mají tyto záležitosti v rámci obce na starosti.

pondělí 

  • 9:00 - 11:00 /starosta, místostarosta/ 
  • 17:00 - 19:00 /místostarosta nebo starosta/ 

středa 

  • 8:00 - 10:00 /úřednice = úřední úkony, platby, trvalý pobyt/ 
  • 17:00 - 19:00 /úřednice, starosta, místostarosta/ 

čtvrtek 

  • 9:00 - 11:00 /místostarosta/

Telefon: +420 323 640 822

Doplňující info: Starosta je na úřadě denně zpravidla od 7.30 do 9.00 (až 11 hodin). Pokud chcete přijít, doporučujeme se nejdříve domluvit telefonicky. Místostarosta vyřizuje agendu (zejména věci ohledně výstavby, sítí) zpravidla navečer, též je lepší se dopředu telefonicky objednat. Úřední úkony, tj. poplatky, pobyt, hroby aj., provádí výhradně úředník obce.

  Vedení obce   Kontakt
Starosta Mgr. Jaromír Jech starosta@obec-vsestary.cz
+420 737 414 538
Místostarosta Ing. arch. Miroslav Hofman info@obec-vsestary.cz
+420 602 120 674   
Úředník na úřadě Dana Hnyková urad@obec-vsestary.cz

 

Finanční výbor 

Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, vyjadřuje se k uvažovaným závazkům obce, jakož i k prodeji, směně a darování majetku, zpracovává stanovisko k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, podílí se na sestavování rozpočtu a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Kontrolní výbor 

Kontrolní výbor dohlíží nad hospodařením obce, kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti (dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí). Současně můžete předávat náměty, připomínky či stížnosti mezi sousedy. Dále plní další úkoly, jimiž jej pověřil Zastupitelstvo obce. 

Členství ve svazcích 

Obec Všestar má své zástupce v dobrovolných svazcích obcí jejichž je členem. Svazek Region Jih má na starosti provozování vodovodu v obci, svazek Ladův kraj pak rozvoj krajiny a obcí ve spolku, tvorbu stezek, aktivity v kraji a jejich propagaci apod.

 
Výbory a
zastoupení
ve svazcích
Předseda                        Členové                       Kontakt 
Kontrolní výbor Dana Hnyková Gabriela Kotoučová
Michal Baldrych
kontrolni-vybor
@obec-vsestary.cz
Finanční výbor Miloš Kuba Milan Jánský
Markéta Dušková
financni-vybor
@obec-vsestary.cz
Dobrovolný svazek
obcí Region Jih
vykonává starosta
obce  Jaromír Jech
   
Dobrovolný svazek
obcí Ladův Kraj
vykonává starosta
obce  Jaromír Jech
   

 

Komise.

Stavební komise 

Úřední hodiny pro veřejnost: každé první úterý v měsíci od 18.00 do 19.00. Stavební komise řeší některé jednodušší stížnosti stavebního charakteru. Provádí místní šetření a spolupracuje se stavebním úřadem. Povoluje pouze drobné stavby a přestavby, které nemění vzhled budovy, a to jen v případě, že se nejedná o kulturní památku, a které spadají dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění pod ohlašovací povinnost na stavebním úřadě MěÚ Mnichovice. Dále vydává stanoviska k umístění nových zdrojů pitné vody, k oplocení, k projektové dokumentaci nových rodinných domů vč. přístaveb a nástaveb, které opět spadají do stavebního řízení dle výše uvedeného zákona. 

Komise pro dopravu, čistotu a vzhled 

Zajišťuje údržbu a úpravu obce. Dále se stará o odklízení sněhu, odvoz popelnic, prořezávání větví stromů, sekání trav a křovin, údržbu silnic, chodíků, osvětlení a další. 

Komise pro občanské záležitosti 

Komise pro občanské záležitosti zajišťuje a pořádá kulturní a společenské akce pořádané obcí. Zastupuje obec při slavnostních událostech občanů (blahopřání k životnímu výročí, vítání občánků, blahopřání k narození dítěte a další). Dále se zaměřuje na problematiku obce a občanů.

Komise Předseda Členové Kontakt
Stavební komise Miroslav Hofman Pavel Suchánek stavebni-komise
@obec-vsestary.cz
Komise pro
údržbu obce
Martin Vycpálek   udrzba-komise
@obec-vsestary.cz
Komise pro
občanské záležitosti
Helena Kubová Dana Hnyková
Alena Šafránková
Aneta Hynková
obcanska-komise
@obec-vsestary.cz
Osadní výbor Vávrov     bez činnosti

Stále sháníme dobrovolníky, ideálně z Menčic a Vávrova, do jedntolivých komisí, aby nám pomohli s údržbou a rozvojem obce. Přihlásit se můžou na urad@obec-vsestary.cz.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.