OBEC | Vedení a komise

Víte kdo vede obec, na koho se obracet ohledně údržby chodníků, na povolování drobných staveb, na sekání travin atd.? Níže naleznete zastupitele, výbory a komise, resp. jejich členy, kteří mají tyto záležitosti v rámci obce na starosti.

 

Úřad obce

Pokladna, podatelna, administrativní úkony: středa 8.00 - 10.00 a 17.00 - 19.00
Úřední hodiny starosty: středa 17.00 - 19.00
Telefon: +420 323 640 822

Doplňující info: Starosta či místostarosta jsou na úřadě prakticky denně, téměř s jistotou v pondělí od 9 do 11 hodin. Schůzky lze domlouvat na různé termíny po telefonické dohodě.

  Vedení obce   Kontakt
Starosta Mgr. Jaromír Jech info@obec-vsestary.cz
+420 737 414 538
Místostarosta Ing. arch. Miroslav Hofman info@obec-vsestary.cz
+420 602 120 674   
  Úředník na úřadě Zatím jeho funkci
vykonává starosta
a místostarosta společně
 

 

Finanční výbor

Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, vyjadřuje se k uvažovaným závazkům obce, jakož i k prodeji, směně a darování majetku, zpracovává stanovisko k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, podílí se na sestavování rozpočtu a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor dohlíží nad hospodařením obce, kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti (dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí). Současně můžete předávat náměty, připomínky či stížnosti mezi sousedy. Dále plní další úkoly, jimiž jej pověřil Zastupitelstvo obce.
 
 

Členství ve svazcích

Obec Všestar má své zástupce v dobrovolných svazcích obcí jejichž je členem. Svazek Region Jih má na starosti provozování vodovodu v obci, svazek Ladův kraj pak rozvoj krajiny a obcí ve spolku, tvorbu stezek, aktivity v kraji a jejich propagaci apod.
 
Výbory a
zastoupení
ve svazcích
Předseda                        Členové                       Kontakt 
Kontrolní výbor Dana Hnyková Gabriela Kotoučová
Michal Baldrych
kontrolni-vybor
@obec-vsestary.cz
Finanční výbor Miloš Kuba Milan Jánský
Markéta Dušková
financni-vybor
@obec-vsestary.cz
Dobrovolný svazek
obcí Region Jih
vykonává starosta
obce  Jaromír Jech
   
Dobrovolný svazek
obcí Ladův Kraj
Martin Vycpálek   laduv-kraj
@obec-vsestary.cz

Důležité: (kontakty zatím nejsou funkční - vyčkejte prosím chvilku, pracujeme na tom)

 

Stavební komise

Úřední hodiny pro veřejnost: každé první úterý v měsíci od 18.00 do 19.00.
Stavební komise řeší některé jednodušší stížnosti stavebního charakteru. Provádí místní šetření a spolupracuje se stavebním úřadem. Povoluje pouze drobné stavby a přestavby, které nemění vzhled budovy, a to jen v případě, že se nejedná o kulturní památku, a které spadají dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění pod ohlašovací povinnost na stavebním úřadě MěÚ Mnichovice. Dále vydává stanoviska k umístění nových zdrojů pitné vody, k oplocení, k projektové dokumentaci nových rodinných domů vč. přístaveb a nástaveb, které opět spadají do stavebního řízení dle výše uvedeného zákona.

 

Komise pro dopravu, čistotu a vzhled

Zajišťuje údržbu a úpravu obce. Dále se stará o odklízení sněhu, odvoz popelnic, prořezávání větví stromů, sekání trav a křovin, údržbu silnic, chodíků, osvětlení a další.
 
 

Komise pro občanské záležitosti

Komise pro občanské záležitosti zajišťuje a pořádá kulturní a společenské akce
pořádané obcí. Zastupuje obec při slavnostních událostech občanů (blahopřání k životnímu výročí, vítání občánků, blahopřání k narození dítěte a další). Dále se zaměřuje na problematiku obce a občanů.
 
Komise Předseda Členové Kontakt
Stavební komise Miroslav Hofman Pavel Suchánek stavebni-komise
@obec-vsestary.cz
Komise pro
údržbu obce
Martin Vycpálek   udrzba-komise
@obec-vsestary.cz
Komise pro
občanské záležitosti
Helena Kubová Dana Hnyková
Alena Šafránková
Aneta Hynková
obcanska-komise
@obec-vsestary.cz
Redakční rada Jiří Macháček Eva Hofmanová redakce
@obec-vsestary.cz
Osadní výbor Vávrov     osadni-vybor
@obec-vsestary.cz

Důležité: (kontakty zatím nejsou funkční - vyčkejte prosím chvilku, pracujeme na tom)

Stále sháníme dobrovolníky, ideálně z Menčic a Vávrova, do komise pro údržbu obce a Redakční rady! Hlaste se prosím zatím na   volbaprovsestary@email.cz !

Novinky

Přihlaste se k odběru vybraných aktualit, termínů akcí a brigád! Zadejte vaši emailovou adresu a potvrďte na ODESLAT: