Počasí Říčany - Slunečno.cz

Vážení spoluobčané,

jako voda uplynuly další čtyři roky a opět tu máme volby do obecního zastupitelstva. Během čtyř let jsme toho společně zažili hodně: Od výstavby cyklostezky, opravy parkoviště u hřbitova, přes vybudování multifunkčního hřiště, realizaci naučné stezky Lesní svět, zlepšení informovanosti občanů, po aktivní podporu seniorů, spolkového a sportovního života v obci. Kdybychom jmenovali vše, budou to téměř tři desítky úspěšných projektů. Ať každý sám posoudí, zda se mu ty čtyři roky líbily.

Naše sdružení „Volba pro Všestary, Menčice a Vávrov“ se znovu s hrdostí a zároveň s pokorou uchází o Vaši přízeň. Naše společné motto zní: Posunuli jsme řadu věcí v obci dopředu a rádi bychom v tom i nadále pokračovali. Víme, co chceme, víme, jak toho dosáhnout, víme, z čeho to zaplatit.

Protože jsme ve vedení obce už osm let, já jako zastupitel pracuji už let dvanáct, místostarosta let šestnáct, nemůžeme a nechceme se za nikoho schovávat, nemůžeme se na nikoho a na nic vymlouvat. Minimálně osm let můžete naši práci sledovat v přímém přenosu. Její hodnocení necháváme na vás. Z většiny zrealizovaných a fungujících věcí máme radost, jsou i takové, které bychom zpětně možná udělali jinak. Co však můžu napsat zcela bez uzardění: Svou práci děláme dle nejlepšího vědomí a svědomí. A nemohli bychom ji vykonávat bez Vašich námětů a bez Vaší podpory. Děkujeme.

Prosím, přijďte ve dnech 23. a 24. září k volbám. Každý váš hlas posouvá projekty blíže k dokončení.

 

NÁŠ TÝM

Jaromír Jech, starosta: Stále mám spoustu nápadů a chuť je realizovat.

 

Miroslav Hofman, místostarosta, architekt: Jako rodilý Všestarák chci, aby se Všestary a Menčice dál rozumně rozvíjely.

 

Jiří Šafránek, technik kontroly: Jako hasič jsem připravený pomáhat všude tam, kde je to třeba.

 

Milan Suchánek, konzultant vodního hospodářství: Udělat něco je těžší než vyprávět, co by se udělat mělo. Pojďme společně věci zlepšit, abychom bydleli v místě, kde se dobře žije. Děláme to pro sebe.

 

Dana Hnyková, invalidní důchodce: Jsem spokojená v týmu, pro který ráda odvádím často neviditelnou mravenčí práci.

 

Eva Lapešová, podnikatelka, majitelka prodejny a e-shopu: Ačkoli se od mého dětství Všestary rozrostly téměř dvojnásobně a z vesnice je městečko, mou ambicí je, abychom fungovali jako komunita lidí, které spojuje zájem o kvalitu života a životního prostoru.

 

Alena Šafránková, v domácnosti: Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Všestary jsou pro mě domovem, který se v uplynulých letech mění k lepšímu. A právě proto kandiduji, abych pokračovala v nastolené cestě a svoje stáří dožila právě zde, v příjemném prostředí.

 

Tomáš Severýn, IT architekt: Chci, aby se u nás noví obyvatelé cítili jako doma ještě dříve, než zde začnou žít a setřely se rozdíly bez ohledu, jak dlouho zde kdo žije. Věnuji svou energii vylepšení dostupnosti a bezpečnosti pro všechny formy osobní dopravy.

 

Matyáš Řehák, architekt: Všestary mají ohromný potenciál a pevně věřím, že mohou být nejlepší vsí Středočeského kraje. Ze své profese pomůžu Všestarům, Menčicím a Vávrovu zrealizovat vizi rozvoje území tak, abychom mohli žít v obci, na kterou budeme moct být hrdí.

 

TĚŠÍ NÁS SPRÁVA OBCE

Myšlenky a zásady, kterými se řídíme a které dodržujeme.

 • Držíme se nastoleného trendu: Víme, co chceme a jak toho docílit.
 • Řídíme se selským rozumem.
 • Máme zodpovědný přístup k financím.
 • Prosazujeme a realizujeme smysluplné projekty.
 • Spolupracujeme se spolky a dobrovolníky v obci.
 • Podporujeme společenský život v obci.
 • Dotace využíváme velmi uvážlivě a pouze tam, kde to má smysl a na projekty, které bychom dělali i bez nich.
 • Pokračujeme ve zvelebování obce a ve zlepšování kvality života napříč věkovými kategoriemi – od dětí, přes lidi v aktivním věku až po seniory.
 • Pokračujeme v nastolené dobré spolupráci s okolními obcemi nejen v rámci dobrovolných svazků obcí (Ladův kraj, Region Jih).
 • Ve spolupráci s městem Mnichovice zajišťujeme a zkvalitňujeme školní docházku.
 • Průběžně opravujeme místní komunikace.

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

Na čem již pracujeme.

Minulost je pěkná věc, ze sentimentu se však žít nedá. Dostáváme se k tomu nejdůležitějšímu – našim představám o směřování obce v následujících letech. A s vědomím toho, jak je lehké něco slíbit, jak těžké je to udělat.

Je jisté, že ne vše se nám v následujících čtyřech letech podaří. Něco jsou sny, něco jsou vize, ale v každém případě jsou to mety, ke kterým postupně kráčíme. Věříme, že nakonec většinu z níže uvedeného společně zrealizujeme.

 • Postavíme nový chodník na Vávrově včetně dopravních opatření, která zvýší bezpečnosti provozu v lokalitě (listopad 2022).
 • Zrealizujeme rekonstrukci zahrady MŠ (podzim 2022, jaro 2023).
 • Protáhneme chodník doslova až ke hřbitovu (podzim 2022, jaro 2023).
 • Vydáme územní plán (veřejné projednání na podzim 2022, vydání na jaře 2023).
 • Zrekonstruujeme krajskou komunikaci Říčanská – Mnichovická, postavíme nový chodník z návsi na konec obce směrem na Mnichovice. Máme vydané stavební povolení, uzavřeli jsme smlouvu s „Krajem“, zpracováváme dokumentaci pro provedení stavby (2023/2024).
 • Zrekonstruujeme krajskou komunikaci Strančická. Vybudujeme nový chybějící chodník na nádraží do Strančic (2023). Postavíme novou autobusovou zastávku před č. p. 1, autobus nebude objíždět náves. Máme územní rozhodnutí, připravujeme stavební povolení (2024/2025).
 • Vyměníme a opravíme veřejné osvětlení (podzim 2022, jaro 2023).
 • Dotáhneme koncepci využitelnosti veřejných budov a obecního majetku (2023).
 • Zpracujeme projekt využití obecní budovy Říčanská 12 (bývalá stará škola; 2023).
 • Zrekonstruujeme bývalé trafo v lese. V plánu je lezecká stěna, klubovna. Do rozhodování o konkrétním řešení určitě zapojíme veřejnost (2025).
 • Logicky a smysluplně obnovíme historické cesty, což povede ke zprůchodnění a oživení krajiny. Takto plánujeme propojit zejména Všestary a Menčice (2024 – 2025).
 • Zrevitalizujeme menčický rybník: Zrekonstruujeme jeho hráz, odbahníme jej. Jsou hotové rozbory sedimentu, zpracováváme projekt (2024/2025).
 • Zrevitalizujeme požární nádrž a náves.
 • Začneme realizovat „zelené nárazníkové pásy“ kolem obce.
 • Zrealizujeme stezku Hurá do Hůry.
 • Výhledově plánujeme postavit chodníky z Vávrova do Mnichovic a do Strančic.
 • Odkanalizujeme Menčice včetně chatové oblasti Údolí raků. Již jsme prověřili kapacitu ČOV v Mnichovicích. Ve spolupráci s obcí Tehov budeme zadávat zpracování studie proveditelnosti.
 • Snížíme energetickou náročnost budovy obecního úřadu.
 • Ve spolupráci s obcemi našeho školského obvodu postavíme ZŠ včetně tělocvičny.
 • Postavíme kulturní, společenské a sportovní centrum.
 • Postavíme nové zázemí SDH Všestary.
 
 

CO JSME DOKÁZALI

2010 – 2014

(zastupitelé Jaromír Jech, Dana Hnyková, Miroslav Hofman, náhradník Milan Suchánek)

 • Rekonstrukce návsi
 • Příprava rekonstrukce a přístavby mateřské školy
 • Školský obvod s Mnichovicemi – zajištění školského obvodu pro naše děti
 • Obecní brigády, zprůchodnění pravého úvozu
 • Aktivní účast v dobrovolném svazku obcí Region Jih

 

2014 – 2018

(starosta Jaromír Jech, místostarosta Miroslav Hofman, zastupitelka Dana Hnyková)

 • Kanalizace (realizace již připraveného projektu) vč. části místních komunikací – asfalt
 • Realizace rekonstrukce a přístavby mateřské školy
 • Kompletní rekonstrukce obchodu a zajištění dlouhodobě funkčního provozovatele 
 • Oprava chodníku Strančická včetně nové autobusové zastávky
 • Oprava opěrné zdi v Menčicích
 • Průběžné opravy místních komunikací – recyklát, prostřik (K Údolí raků…)
 • Zprůchodnění propojky Strančická – Sluneční pro pěší
 • Oprava zbylé části ul. V Zahradách – nový asfalt
 • Rozšíření kontejnerových stání
 • Zlepšení svozu odpadů, zejména tříděného, zavedení svozu BIO odpadů
 • Modernizace úřadu
 • Zlepšení informovanosti občanů, nové přehledné webové stránky obce
 • Kompletní oprava kaple
 • Rekonstrukce části místní komunikace ul. Hlavní v Menčicích včetně mostu

 

2018- 2022

(starosta Jaromír Jech, místostarosta Miroslav Hofman, zastupitelé Dana Hnyková, Jiří Šafránek, Milan Suchánek)

 • Cyklostezka vč. nového asfaltu v ul. Sluneční
 • Multifunkční hřiště
 • Chodník Říčanská – oprava od č. p. 12 (bývalé staré školy) ke hřbitovu
 • Úprava kontejnerového stání na návsi
 • Kompletní rekonstrukce ul. Hlavní a K Údolí raků v Menčicích vč. kontejnerového stání
 • Oprava bistra U Hastrmana, zámková dlažba a asfaltový povrch před objektem
 • Nový asfalt v ulici Borová, na části Březové a na části ulice v Jedlovci
 • Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Všestary
 • Rekonstrukce kabin SK Všestary: Rozpočet projektu, dozor nad stavbou, financování
 • Funkční otevřený úřad – úřednice od března 2020
 • Pořízení „nové“ cisternové automobilové stříkačky pro SDH Všestary (termín dodání 9/2022)
 • Nový asfaltový povrch v ul. Klikatá
 • Nový chodník na Vávrově vč. dopravně bezpečnostních prvků (realizace 11/2022)
 • Aktivní podpora seniorů
 • Realizace naučné stezky Lesní svět
 • Sanace nebezpečných stromů v úvozu
 • Zlepšení kvality vody v požární nádrži na návsi provzdušňovacím zařízením
 • Zavedení aplikace Mobilní rozhlas pro snadnější dostupnost informací pro občany
 • Rekonstrukce parkoviště u hřbitova
 • Podpora akcí pořádaných spolky a dobrovolníky (dětský den, mikulášská)
 • Organizace akcí (vítání občánků, Všestarská venkovní zábava, letní kino)
 • Získali jsme pro obec bývalé trafo v lese
 
 
 

Trvalky umožňují obci se rozvíjet.

Peníze jdou tam, kde máme trvalé bydliště nebo sídlo firmy. Za každého občana s trvalým pobytem mají Všestary příjem 10 tis. Kč za rok. To je za 10 let důležitých 100 tis. Kč. Potřebují je na údržbu, opravy silnic, novou infrastrukturu. Bez nich je pro obec mnohem složitější, aby rozkvétala. Díky trvalky.

Na kole do školy v Mnichovicích i na trhy do Říčan.

Všestary se zapsaly na mapu cyklostezek. O náročnosti celého projektu se v pořadu České televize - Náš venkov rozpovídali její inciátoři Milan Suchánek a starosta Jaromír Jech.

Co se děje.

Před čtyřmi jsme si došli pro kuráž převzít odpovědnost za obec. Každý váš nápad i kritika ovlivnili rozhodnutí, jak se poprat s každodenními úkoly. Zde je celý příběh ve zkratce.

Chcete sledovat aktuální dění aniž byste museli pokaždé klikat na tyto či jiné stránky? Použijte kanály RSS.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.