Volební program a cíle


Dlouhodobé průběžné cíle: 

 • Bez nadměrného zadlužení obce výstavba kanalizace
 • Zřízení „obecního domu s klubovnou”, místa, kde najdou útočiště místní spolky, děti, senioři a kde by mohli trávit volný čas.
 • Nové silnice a cesty získáním dotací z grantů.

Krátkodobé cíle:

Priorita 1: Vytvořit fungující, otevřený, vstřícný obecní úřad – informování občanů

 • Vytvoření funkční www stránky, na kterých naleznete veškeré důležité i praktické informace: termíny, dokumenty, zápisy z jednání zastupitelstva, poplatky, výluky (ČEZ, voda…), tipy, obecní vyhlášky, kontakty na místní soukromníky a doporučení atd., doplněné "diskusním fórem", abyste se mohli vyjadřovat k plánovaným návrhům/změnám, hlasovat o nich a sledovat výsledky.
 • Vydávání pravidelného čtvrtletníku v papírové podobě, který shrne nejdůležitější události v obci, plány na další čtvrtletí, upozorní na nadcházející období a s ním spojené informace, kontakty, oznámení a vaše názory. 
 • Vytvoření ambasadorů, kteří by v roli velvyslanců vždy za danou část obce komunikovaly s úřadem veškeré důležité připomínky a ke kterým vy byste se mohli obracet o pomoc, aniž byste museli přímo docházet na úřad.
 • Princip neustále otevřených dveří na úřadě, kdy jste skutečně se svými problémy vítáni,  úprava otevírací doby úřadu tak, aby vyhovovala potřebám většiny obyvatel. Zapojení obyvatel obce do chodu obce.

 

Priorita 2: Vydání územního plánu

 • Vytvořit dlouhodobou strategii obce a umožnit co nejrychlejší schválení územního plánu, stanovení základní koncepce rozvoje území obce a zejména pak ochrany jeho hodnot; následně vydání regulačního plánu (konkretizace plánu územního pro určité lokality).

 

Priorita 3: Zvelebování vzhledu obce

 • Pravidelná a důsledná údržba obecních prostranství, údržba a zvelebení návsi, vyřešení přeplněnosti a nevzhlednosti stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, zpřístupnění vycházkových tras v okolí a napojení na turistické stezky, starost o obecní zeleň, vysazovaní alejí kolem nových a kde bude možné i kolem původních cest.
 • Motivace obyvatel k péči o své okolí a zapojení se zvelebování obce.
 • Úprava hřbitova a okolí, dokončení chodníku a logické dořešení parkování.

 

Priorita 4: Vydání obecně závazné vyhlášky

 • Po diskusi s občany vydání obecní vyhlášky, která bude řešit zejména čistotu ulic, ochranu životního prostředí (zamezení neekologického nakládání s domovními odpady), nadměrný hluk ve dnech volna.
 • Seznámit stávající i nové občany se zněním vyhlášky, stanovit lhůty k jejímu naplnění /aby byl čas na nápravu/, motivovat občany k jejímu dodržování a následně toto důsledně kontrolovat.

 

Priorita 5: Zvýšení kapacity mateřské školy

 • Rekonstrukce kuchyně a zázemí školky, rozšíření kapacity. Možnost využití kuchyně i pro strávníky zvenčí, např. i v rámci pečovatelské služby

.   

Priorita 6: Bezpečnost na místních komunikacích

 • Vybudování/dobudování bezpečných chodníků, úpravy/opravy stávajících v první řadě chodníků ke hřbitovu, do Strančic a do Menčic.
 • Vybudování přechodů pro chodce.
 • Zřízení zpomalovacího semaforu při průjedu obcí.
 • Opravy a zprůjezdnění rozbitých či nedokončených silnic a cest.

 

Priorita 7: Otevřená spolupráce obce na všech úrovních

 • Otevřená a přímá spolupráce s občany Všestar, podpora místních spolků a sdružením (sportovci, hasiči, chovatelé…), zpřístupnění obecních sportovišť pro všechny obyvatele, pořádání „Dnů vesnice“, při nichž bychom mohli sami zkrášlovat svou obec, společné kulturní i sportovní události a sešlosti.
 • Úzká spolupráce s okolními obcemi Strančice, Mnichovice, Tehov, Světice a samozřejmě s městem Říčany.
 • Podpora a spolupráce s místními firmami, živnostníky a podnikateli.

 


Volební program a cíle
Volební názorové střípky 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.