Volební názorové střípky

Na vydávání pravidelného čtvrtletníku se bude podílet celá redakční rada, jeho obsahem budou rovněž náměty a připomínky obyvatel. Vydávání magazínu bude řešeno z části sponzorským darem.

řešení klíčových bodů ve fungování obce a rozhodnutí o důležitých krocích budou svolána „referenda“ občanů Všestar a/nebo vyhlášena hlasování. 

Nové a funkční webové stránky obce s aktuálními informacemi mohou být připraveny do 3 týdnů s maximální investicí 20 000 Kč. Měly by informovat občany Všestar o zasedáních zastupitelstva a stávajících problémech obce, obsahovat zápisy ze zasedání a texty uzavíraných smluv, vyhlášky, průběžné sledování klíčových bodů i jednotlivých žádostí, stav jejich plnění atd.  

Prioritou finální podoby územního plánu musí být příjemné životní prostředí, ochrana kulturních a přírodních zajímavostí, relaxační a odpočinkové zóny a nepřetíženost obce. 

Na vzhledu obce budou pracovat odpovědní zaměstnanci podle harmonogramu, který bude uveřejněn na webových stránkách obce. Občané tak budou informováni o termínech údržby zeleně, čištění komunikací a dalších pracích na vzhledu obce a tím bude dána i možnost kontroly plnění jednotlivých úkolů. 

Vážíme si a ceníme každého, kdo se aktivně stará o údržbu obecních prostor a okolí svého bydliště. Vypsáním různých soutěží a jmenovitým vyhlášením vítězů bychom rádi podpořili všechny, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijeme, a obětují mu svůj volný čas i energii.

rámci Regionálního operačního programu je možné dosáhnout napojení na okolní turistické stezky směr Stránčice–Všestary–Klokočná, zpevnění povrchů i úpravu cesty, a tím se stát turisticky zajímavým místem.

Zpomalení průjezdu obcí (zřízením radaru se semaforem a přechodem) v celkové částce cca 500 tis. Kč je další investicí, pro kterou mohou jako zdroj posloužit vyhlášené dotace.  

Přechody pro chodce a jejich označení dopravními značkami jsou instalovány na základě povolení dopravní policie a odboru dopravy. Náklady na namalování přechodu včetně zaměření činí 6 000 Kč, což je částka, kterou bychom pro své bezpečí měli investovat. 

Zpoplatněné půjčování zahradní techniky, jako sekačka, křovinořez, multikára, pila apod., která je v majetku obce, by mohlo být pomocným krokem k udržování zeleně a zvelebování zelených ploch nejen před našimi ploty, ale i za nimi.

Rekonstrukci a rozšíření mateřské školy nebo bezpečné řešení cest a chodníků je možné kompletně realizovat s využitím zdrojů z MAS Říčansko, Středočeský kraj, Regionálního operačního programu a Nadace partnerství (program bezpečné cesty do škol).

Pro místní sportoviště by měla existovat přesná pravidla, kdy a za jakých podmínek mohou být užívána občany Všestar. K údržbě hřišť i jejich okolí by měly být motivovány jak sportovní kluby a spolky, tak ostatní obyvatelé, kteří je chtějí využívat. 

Na zřízení chodníků na základě projektu a vyjádření dotčených účastníků řízení je možné zažádat do konce letošního roku o dotaci přímo Středočeský kraj. 

Nejen morálně, ale i finančně, tedy snížením nebo prominutím poplatků, chceme každoročně odměnit občana Všestar, který za uplynulý rok nejvíce prospěl či pomohl obci. 

Jsme přesvědčeni, že realizace důležitých projektů se obejde bez obávaného zadlužení obce. Toho lze docílit využitím různých dotací ze státních i evropských fondů. Na jejich čerpání se ovšem musí začít pracovat co nejrychleji. 

Nejbližší termín realizace územního plánu, který je v jednání od roku 1998, je možné dosáhnout v horizontu 8 měsíců. Je v zájmu obce se zasadit o to, aby nedošlo k dalším prodlevám. 

Na základě zkušeností z některých okolních obcí jsme rozhodně proti tomu, aby zástavba nových domů přesahovala stávající hranice obce. 

Názorům obyvatel Všestar by měly sloužit schránky zastupitelů, kam bude možné on-line i poštovní formou směrovat své dotazy a připomínky. Jednotliví zastupitelé budou mít ve své kompetenci určitou oblast, které se budou věnovat, čímž na sebe převezmou část úkolů starosty obce. Schránky budou vybírány denně.

Volební program a cíle
Volební názorové střípky

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.