Zápisy ze zasedání 2018-2022

Termín 2019 Zasedání Program Zápis Střípky
2018_01_24 Řádné
1) Výběr nájemce bistra U Hastrmana.
2) Směna části pozemků par. č. 1154 a 103/1 za část pozemku par. č. 538/10.
3) Možnost výstavby v lokalitě Na Horkách na pozemcích par. č. 951; 952;
    953; 954 a 947/1.
4) Znovuprojednání možnosti výstavby na pozemku par. č. 852/6.
5) Projednání záměru možnosti výstavby na pozemku par. č. 1037/1.
6) Záměr podání dotace na koupi dopravního automobilu pro SDH.
 1. Výběr nájemce bistra U Hastrmana. 
 2. Směna části pozemků par. č. 1154 a 103/1 za část pozemku par. č. 538/10. 
 3. Možnost výstavby v lokalitě Na Horkách na pozemcích par. č. 951; 952; 953; 954 a 947/1. 
 4. Znovuprojednání možnosti výstavby na pozemku par. č. 852/6. 
 5. Projednání záměru možnosti výstavby na pozemku par. č. 1037/1. 
 6. Záměr podání dotace na koupi dopravního automobilu pro SDH.    
   
2018_12_13 Řádné
 1. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 – 2021. 
 2. Rozpočet obce na rok 2019. 
 3. Cena za svoz odpadů v roce 2019. 
 4. Stočné na rok 2019. 
 5. Vodné na rok 2019. 
 6. Plán obnovy kanalizace Všestary. 
 7. Dodatek č. 3 k SoD na projektovou dokumentaci „Cyklostezka do Prahy na kole“. 
 8. Informace z valné hromady DSO Ladův kraj. 
 9. Informace z valné hromady DSO Region Jih. 
 10. Žádost o dotaci „Rekonstrukce části místní komunikace Borová“. 
 11. Projednání možnosti výstavby v lokalitě Na Horkách na pozemcích par. č. 951, 952, 953, 954 a 947/1. 
 12. Projednání směny částí pozemků par. č. 1154 a 103/1 za část obecního pozemku par. č. 538/10.
 13. Rozpočtové opatření 10/2018. 
 14. Informace „Cyklostezka do Prahy na kole…“, podání výzvy zhotoviteli.
č. 02 PŘEČÍST PŘEČÍST
2018_11_01 Ustavující
 1. Slib členů zastupitelstva obce. 
 2. Volba orgánů jednání 
 3. Volba starosty a místostarosty 
 4. Volba členů výborů zastupitelstva obce. 
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí. 
 6. Volba zástupců obce v dobrovolném svazku obcí Region Jih a Ladův kraj. 
 7. Smlouva o dílo se zhotovitelem "Cyklostezka do Prahy na kole..." 
 8. Příkazní smlouva TDI a BOZP "Cyklostezka do Prahy na kole..." 
 9. Informace z dílčího finančního přezkoumání obce
č. 01
PŘEČÍST
 PŘEČÍST 

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.