Střípky ze zasedání 20.6. 2019

Začnou opravy po kanalizaci; Kapacita školy stále v jednáních; Víceúčelové hřiště má hotovou dokumetaci; Zelená nádrž čeká na finanční injekci; Ministerský úředník přijel a sebral 300 tis.; Rekultivace lomu jedině s garancemi; Zídka u zvoničky se ještě upraví; Zápisy se před vrácením na web musí anonymizovat; Získali jsme dotaci na Borovou.

Opravy po kanalizaci začínají v červenci.

Starosta informoval, že v červenci začne Metrostav opravovat největší propady okolo kanalizace. A také, že po průtržích má uklidit pracovník obce štěrk na silnicích. Dostal zálohu, tak snad se brzy ukáže. 

Kapacity Mnichovické školy se řeší. 

Probíhají jednání, jezdí inspektoři a hledají se řešení rozšíření školského obvodu. Situace se každou chvíli mění. Mnichovičtí přišli i s alternativou, že by zakoupili starší budovy vedle školy. I tak je výhledu pravděpodobné, že první stupeň v naší obci stejně bude. 

Zídka u zvoničky vyvolala úsměvy. 

U zvoničky vznikla zídka, jejíž vzhled nás trochu zarazil. Prováděcí firma to pojala navzdory zadání trochu více po svém. Místostarosta Mirek Hofman odpověděl, že se to určitě ještě upraví, aby to více než cimbuří se střílnami vypadalo jako ochranná zídka. 

Víceúčelové hřiště má hotovou dokumentaci. 

Výkresy i dokumentace jsou připraveny a dle slov místostarosty byla podaná žádost na vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Jakmile dostaneme souhlas s pracemi, že to můžeme dělat, čeká nás výběr zhotovitele a pak hledání vhodné dotace. 

Nádrž na návsi potřebuje komplexní řešení. 

Letní evergreen, o kterém se básní i v okolních obcích, zůstane i v tomto roce ve stavu jak je. Zespodu silně prosakují fosfáty, proto je řešení dražší než desetitisícová položka, kterou by obec utáhla nyní ze svého. Komplexní řešení je ve výhledu prací na další roky, jakmile budou finance. V současné chvíli se bude pouze častěji stahovat zeleň z povrchu. Co byste řekli na veřejnou sbírku, ať se té ostudy zbavíme? 

Zápisy ze zasedání se vrátí na web. 

Zápisy se do konce července upraví kvůli doporučení právní kanceláře o anonymizaci některých údajů a budou opět zveřejněny na stranách obce. Zápisy budou zveřejňovány, jak uvedl starosta obce na dotaz občanů, do 11 dnů od zasedání. 

Obec musí vrátit 5 % dotace. 

Navzdory všem schválením od ROPu i kontrolám přišel po třech letech ministerský úředník ve fešném kabátku a namydlené limuzíně a oznámil, že chce vrátit 300 tisíc korun. Našli drobnost v chybně udělaném výběrovém řízení na stavbu MŠ. Jeho přípravou byla pověřená firma Sofis Grant. V době jeho přípravy došlo ke změně zákona. My jsme měli, že firmy musí předložit zakázky v hodnotě 7 mil. 3 roky nazpátek a v roce, kdy se VŘ zveřejňovalo se již nově požadovalo 5 let nazpátek. Vše řešili právníci a administrátor. Obec se bez úspěchu odvolávala. Případný soudní spor by prohrála. Obec bude škodu vymáhat na administrátorovi, tedy firmě Sofis Grant, který by měl nést vinu na sobě. O vývoji akce bude starosta informovat. 

Plán likvidace lomu potřebuje garance.

Z místního šetření 13. 5. 2019 vyplynulo, že organizace Kámen Zbraslav nový Plán likvidace nedostatečně projednala s obcí Všestary (chybí dořešení podmínky převodu pozemků) a vůbec neprojednala s obcí Klokočná. Zastupitelé jsou pro plán likvidace lomu s řešením, že se menší část lomu zaveze a vznikne plocha s pohodlným přístupem k vodě. 

To, co vyvyolalo dvě hodiny diskuzí s občany i zástupci Kámen Zbraslav byla všem společná snaha o to, aby se zabránilo dalšímu zavážení, těžbě či ekologickému znečištění a zůstala myšlenka lomu s vodou a přírodním koupalištěm křišťálově čistá. Zkrátka zabránit tomu, aby někdo s obcí tzv. hezky česky "vyjebal". No a protože to každý vidí trochu ze svého pohledu, bylo to diskuze vášnivá. 

Na zástupcích KZ, nakonec i na starostovi a místostarostovi bylo znát lehké rozladění. Přece jenom se celá situace řeší dva roky, na zastupitelstvu i mimo, byly sestaveny pracovní skupiny, zpracovávaly se podmínky a zájem občanů byl minimální. A teď přišly další podmínky a tedy je obava, aby se to dobralo již konce. I přesto se podařilo diskuzi uřídit. Jejím výsledkem je, že uděláme maximum pro to, abychom ochránili zájmy obce. 

Zastupitelstvo požaduje, aby právníci zapracovali nad rámec dohodnutých podmínek do smluv i tyto garance: 

  • odkazy ve smlouvě na podmínky, které se dohodly 
  • udělají se sondy ke kontrole, že byl použitý správný zásypový materiál a ve správném množství 
  • bude provedena záměra před a po 
  • současně musí být ve smlouvě garance ZK, že odstraní chybný výkopový materiál a ponese odpovědnost finanční 
  • KZ neprodá nezavežené, nebude vyvíjet činnost v zavážení nad daný rámec a zaváže třetí osobu aby se dále nemohlo zavážet a nebude vyvíjet činnost nad rámec třetího plánu. 
  • KZ také chce, aby obec zaručila, že občané tam nevyhodí nevhodný odpad. 

Vše se připraví do 25.7.2019 ke schválení do zastupitelstva. Pro úplnost shrnuji starostou uvedená negativa a pozitiva finálního řešení: 

Negativa: 1) Po dobu zavážení zvýšená automobilová doprava, při 250.000 m3 ca. 17.000 nákladních aut. 2) Zmenšení objemu zadržované vody z 1.100.000 m3 na 850.000 m3. I tak je to zásoba vody pro Všestary a Klokočnou na dlouhé desítky let. 

Pozitiva: 1) Rychlejší zatopení lomu. 2) Přínosnější pro životní prostředí (schváleno OŽP Říčany). 3) Vznik lepšího přístupu „k vodě“. 4) Peníze pro obec (ca. 2.5 mil Kč). 5) Realizace plánu sanace a rekultivace důvěryhodnou firmou. 

Zprávy ze zasedání Regionu Jih. 

Pracuje se na vodojemu Bartošky, jsou zahájeny práce na bypasu vodojemu. Řeší se připojení areálu Bonavita. Projekt BRKO - Struhařovská kompostána je slovy starosty tak trochu průšvih, nestíhá se, řeší se zvýšení kapacity. Připojení Tehova na vodovod - povede ulicí K lesu a úvozem do Hůry - je ve fázi projektu. 

Strančický plac bohatší o 10 domů a Borová dostane nový povrch.

Rozšíření výstavby na Strančickém placu vzalo zastupitelstvo na vědomí a bude jednat. V době zasedání přišla dobrá zpráva - získali jsme dotaci na opravu ulice Borová. 

Konec před půlnocí. jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.