STŘÍPKY ZE ZASEDÁNÍ 24.1. 2019

Nový nájemce u Hastrmana, SDH obnoví vozový park, černým stavbám jasné "ne" a náročný souboj o míru výstavby v lokalitě Na Horkách. 

Zasedací místnost se zaplnila cca 15 občany obce v očekávaném souboji o rozšiřování zástavby obce. 

Komunikace v obci. 

Starosta informoval, že se údajně připravuje petice občanů na údržbu silnic. Situaci je potřeba, dle jeho slov, vnímat s nadhledem. Středočeský kraj souhlasil se zásahem do komunikace pouze v případě, že obec povrchy po kanalizaci opraví. Stavba si sedá, a dát na to nové povrchy hned by bylo krátkozraké. Upozornil na příklad Světic, kde se po roce povrchy opravují. Současně je nutné na toto získat zdroje právě z Kraje, který by to právoplatně mohl naopak požadovat po obci. 

Přechody. 

Obdobná situace. Dát přechody je vhodné nechat až po opravách chodníku i povrchu silnic. Přechod Na Vávrově policie nepovolí, je v zatáčce. V rámci rekonstrukce silnic se plánují chodníky i přechody. 

Hřbitov kaplička. 

Ví se, že plocha může svádět sprejery. Řeší se tedy namontování kamer, které ji pohlídají. V současné chvíli je na kapličce ochranný nátěr, ze kterého to jde lépe smýt. Na jaře se uvažuje o lankové konstrukci, aby stěna porostla břečťanem. 

Betonárka.

Pan Trojánek vznesl dotaz, jestli má vedení obce informaci o tom, že betonárka Mukařov se snaží vykoupit pozemky v prostoru ZEA Světice. O situaci obec ví, v místě vznikly první navážky. Obec bude požadovat uvedení do původního stavu. Obecní zastupitelstvo jasně vyslalo signál, že v prostoru rozhodně nepovolí kácení stromů, ani s jakoukoliv výrobou. Betonárka se snaží vykoupit i okolní pozemky. 

Sanace lomu. 

Od léta min. roku se řeší požadavek na sanaci a rekultivaci lomu. Současný stav je takový, že se počítá s částečným závozem 1/4 a zbytek bude zatopen. Jedná se o cca milion kubíků vody. Kámen Zbraslav to chtějí prodat celé najednou, firma by to zavezla zeminou a následně upravila dle plánu. Vše je zatím ve fázi jednání. 

Plán rekultivace je z roku 2001 počítal se skládkou. Pak se změnil na vodní plochu. Pokud by selhal současný plán s variantou voda + louka s přístupem k vodě, bude platit původní plán s kompletním zatopením. Místostarosta Mirek Hofman nabídl bývalému starostovi pan Trojánkovi, který byl zaměstnán ve Zbraslavi Kámen a stál za původním sanačním plánem, aby se účastnil jménem obce všech jednání. Ten to však odmítl s tím, že si stojí za kompletním zatopením. Napouštění je spočítáno na cca 35 let. 

Starosta doplnil, že současně probíhají jednání ohledně protipovodňových opatření by v okamžiku povodní by voda mohla jít do lomu. Ohroženy jsou Menčice. 

Územní plán. 

Grafická část je připravena a textovou část obec musí připravit připomínky. Redukce ploch určených k zástavbě na základě připomínek dotčených orgánů je hotova. Plochy k zástavbě byly zregulovány a bude následovat veřejné projednání. Územní plán je v naší obci mnohaletým evergreenem, výhledově to vypadá že plán vstoupí v platnost v roce 2020. 

Příprava projektu multifunkčního hřiště. 

Připravuje poptávkové řízení na projektanta. Před odesláním pokud budou nějaké náměty, určitě je možné je zaslat na úřad. Obecně starosta doplnil, že kvalitní projektanti mají plno práce a je chybí, proto se čekací doby na zpracování zakázek natahují. 

Po úvodní diskuzi pokračovalo zasedání jednotlivými body. 

Bistro u Hastrmana bude mít nového nájemce. 

Petru Bučkovou. Ta slibuje studenou kuchyni, pivo, kvalitní moravská vína, v létě grilování. Otvírací doba bude zatím pátek - neděle v odpoledních až večerních hodinách. V zimním období pátek a sobota večer. Pracovní dny zatím zavřeno. 

Zastupitelé schválili směnu... 

částí pozemků č. 1154 a 103/1 za část obecního pozemku par. č. 538/10. Čímž došlo k narovnání hranic dalších pozemků, které vzájemně zasahují mimo stávající oplocení. 

Možnost výstavby v lokalitě Na Horkách. 

Na minulém zasedání se řešila výstavba na pozemcích s panem Cimickým, který to celé inicioval. Proběhla jednání s vlastníky pozemků v celé lokalitě. Žadatel připravil novou koncepci tak, aby vznikla i křižovatka a vznikl pruh zeleně. Ten bude na základě požadavku odboru životního prostředí převeden do vlastnictví obce, aby byla záruka, že zůstane pro veřejnou zeleň. Vzniknout by měly parcely v rozmezí 1000-1500 m2 v jedné řadě domů. Celkem má lokalita zde 5 vlastníků. Protože obec v místě investovala do kanalizačního řadu a o zástavbě této lokality se historicky již uvažovalo - byť původně ve dvou řadách, zastupitelstvo stavbu umožní. Pouze však se silnou regulací. A začala velmi divoká diskuze. 

Pan Trojánek v roli ambasadora, jak se označil, přišel s tím, že by celou lokalitu Na Horkách rozparceloval a zastavěl úplně celou. A že nevidí důvod, proč by obec měla požadovat předání pruhů se zelení. Zastupitelstvo upozornilo, že v tomto případě se jedná o stavbu mimo zastavěné území obce a pokud by vyslovilo dle paragrafu 15 nesouhlas s návrhem, pak by pozemky zůstaly bez jakékoliv výstavby. 

Trojánek zaútočil na zastupitele s větou "Vy jste si postavili, nic nám tu nestavte." 

Starosta Jaromír Jech poděkoval za tento zcestný příspěvek. Shrnul pak celou situaci. 

  • Současné zastupitelstvo zastává názor, že výstavba v obci se má omezit. 
  • Změnila se situace i na Středočeském kraji. Ten dal v roce 2015 jasné vyjádření, že v původním návrhu územního plánu z dob býv. starosty Trojánka musíme redukovat výstavbu o 30 %. 
  • Dále uvedl, že kanalizace v obci je projektována na 1.050 ekvivalentních obyvatel. S Mnichovicemi máme smlouvu na 900 EO. Přes tento počet nás nadřízené úřady nepustí. 
  • V této lokalitě si navíc vyžádal úřad Životního prostředí silné regulativy. 
  • Také demografické studie ukazují, že za tři roky nám dojde kapacita Mnichovické školy. 

V současné chvíli, oproštěné o historii, je to tedy dle Jaromíra Jecha ze strany zastupitelstva velmi vstřícný kompromisní návrh. Pokud stavět, tak jen na části. Vlastníkům se zhodnotí pozemky, mohou je prodat nebo si postavit dům. A opakovaně zmínil, že zastupitelstvo může také říct žádosti o zástavbu na pozemcích ve dvou řadách na základě par. 188a jasné ne a zůstanou polem bez možnosti výstavby. 

Silnice obec k pozemkům bude zastupitelstvo řešit až ve chvíli, kdy budou vypořádány všechny majetkové převody dle regulativ. S ohledem na to, že se jednalo o jedno z nejsložitějších hlasování, muselo se ustanovení schvalovat po jednotlivých bodech. 

Černé stavbě u Mnichovic odzvonilo.

Komplikace pokračovaly i v tomto bodu. Majitelé postavili na pozemcích 852/6 u Mnichovic černé stavby a přišli žádat o znovuprojednání možnosti výstavby. Zejména s ohledem na vznik nebezpečeného precedensu zastupitelé v poměru 5-2-2 opakovaně nesouhlasili s výstavbou mimo intravilán obce a žádají odstranit černé stavby. 

Ranč s důchodem pro koně.

Majitelé pozemku č. 1037/1 v k.ú. Všestary u Říčan podali žádost o vyjádření k záměru výstavby zemědělské stavby s bytovou jednotkou a prostorem pro chov starších koní. Zastupitelstvo bod odložilo a pověřilo starostu místním šetřením. A upřesněním celkového záměru. 

SDH bude mít nové vozidlo. 

Zastupitelé odsouhlasili žádost JSDH Všestary, aby obec požádala o dotaci na obnovu vozového parku. Maximální cena by měla být 900 tis s DPH, s tím, že obec přispěje 150 tis. Jedná se o dotaci na nákup nového devítimístného dopravního automobilu typu „tranzit“. Auto bude moci užívat i obec. 

Hasiči informovali, že si převezmou zpět pod patronaci dětský den. 

Finanční výbor má nového člena.

Novým členem finančního výboru na návrh Miloše Kuba byl jmenován Petr Řezníček z Menčic. V nejbližší době proběhne kontrola ve školce. 

Zasedání skončilo ve 23.35.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.