Střípky ze zasedání 13.12. 2018

Úřad obce v rekonstrukci. S výdaji jsme opatrní. Borovou čeká nový povrch. Ceny za vodné, stočné, odpady...

Kamna v zasedací místnosti zůstala chladná, poprvé je nahradilo nově vybudované topení na plyn. Na úřadě totiž již několik dní probíhají rušné stavební práce a opravuje se prostor obecního bytu. Lidé, kteří budou na úřadě čekat nebo půjdou do knihovny, tak budou konečně v teple. Spodní patro osídlí hasiči a úřad starosty se přesune nahoru. S ohledem na starší obyvatele zůstává kancelář obce dole. A dojde také k vymalování. Před 14 dny vyhořela elektřina v přízemí z 50. let minulého století. Proto se natáhnou nové rozvody i s kabely na internet. Na pár let by mohl úřad mít možnost fungovat v zas o něco kvalitnějších podmínkách. 

Zasedání se účastnilo šest zastupitelů a projednali celkem 14 bodů. Zatím ještě se čeká na doplnění člena do finančního výboru. Starosta doplnil, že sníh je letos prohrnován panem Hůrkou. Autobusy někde musely čekat nebo vynechaly, protože musely počkat, až se posype. 

Na straně výdajů zůstáváme při zemi. 

Starosta předložil rozpočtový výhled a rozpočet na 2019. S příjmy se drží při zemi s ohledem na možnou recesi. Obec by měla v následujích třech letech hospodařit se zhruba 12 mil / rok, který se může navýšit o získané dotace. Ačkoliv byl tento rok byl pro obec příjemnější na straně výběru daní, co se týká výhledu zůstáváme při zemi. Na straně naplánovaných výdajů naleznete například výdaje na opravy silnic cca 1 mil., dopravní obslužnost 250 tis, škola a školka 1,5 mil., osvětlení 340 tis., územní plánování 400 tis., péče o zeleň 300 tis. aj. Obec bude chtít také zadat projekt na víceúčelové hřiště a z dotačního titulu se bude realizovat cyklostezka. Rozpočet k nahlédnutí zde.

Cena za odpady ve stejné výši zřejmě naposledy. 

Celkově jako obec vyprodukujeme výrazně větší množství odpadu, než bylo před osmi lety, kdy se nastavovaly poplatky. V současné chvíli obec vydá z rozpočtu ročně přibližně 1,2 mil Kč, od občanů vybere ca. 630.000, od EkoKomu dostaneme za třídění ca. 170.000, tudíž obec doplácí ca. 400 tis. Poplatek byl před lety nastaven tak, aby jsme pokryli všechny vývozy. Dříve se vozilo 1x týdně, nyní 2x, zvýšili jsme počet míst, vozí se bio kontejnery. 

Cena odpadu je kalkulována na nemovitost a je součtem směsného a tříděného odpadu. Zastupitelé pro rok 2019 ještě cenu ponechali s tím, že pro další zasedání připraví starosta návrhy, jak s tímto narůstajícím rozdílem pro další roky naložit. Dá se předpokládat postupné zvýšení poplatků. 

Stočné a vodné o pár korun poskočí.

Za balastní vody, tedy vodu, která nateče do kanálů navíc například při deštích či pravděpodobně z propadlé kanalizace v Central group obec letos zaplatila cca 160 tis., zatímco za rok 2017 to bylo 400 tis. Očekává se, že jakmile se opraví propadlina v Central groupu, postupnou výměnou poklopů a přespádováváním cest se toto bude postupně minimalizovat. 

Vzhledem k tomu, že obec nesmí dotovat stočné, z navrhované kalkulace stočného vychází navýšení stočného o 6 Kč, což představuje ca. 120 – 180 Kč na osobu/rok. Je to dané také zdražením elektřiny a ceny z Mnichovické čističky, kterou využíváme. Aktuálně je připojeno cca 280 z cca 330 čísel orientačních. 

Co se týká vodného, navyšuje se cena o 1,70 kč za kubík vody. Celkem za kubík tedy 101,78. 

Obec začne tvořit rezervy. 

Zastupitelé schválili zřízení podúčtu obce, který bude sloužit jako rezerva obce jako řádného hospodáře na údržbu a opravy kanalizace, čímž splní požadavek SFŽP ze zákona plán financování obnovy. 

Cyklostezka pokračuje, obec si vydobyla slušné podmínky. 

V rámci přípravy cyklostezky dostali zastupitelé ke schválení vícenáklady ve výši cca 30 tis. za vícetisky projektové dokumentace. Cyklostezka se začíná stavět. Projektant začal zpracovávat návrh úsporných opatření, aby obec minimalizovala navýšený podíl na její výstavbě. O situaci jsme informovali minule. 

Dle aktuálních zpráv ke dni zveřejnění těchto střípků víme, že se podařilo po změnách dospět k rozumným nákladům na její výstavbu. Dobrá zpráva pro ty, kteří dění kolem ní sledují. 

Borová dostane nový povrch. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační titul na opravu místních komunikací. S ohledem na to, že cesta nesmí být slepá a současně nesmí spadat mezi ty, kterých se týká oprava v rámci reklamace po kanalizaci, tak vybrali do akce zastupitelé ulici Borovou. Oprava vyjde na cca 700 tis, 30 % uhradíme ze svého. 

Pokud uvažovat o výstavbě, tak silně regulované.

Zastupitelé diskutovali umístění výstavby 8 rodinných domů na pozemcích parc. č. 951, 952, 953, 954 a 947/1. Jak se ukázalo na zasedání, majitelé ještě musí dojít k vzájemnému souladu názorů. proto zastupitelé jasně avizovali, že pokud to má vůbec projít k dalšímu jednání, musí záměr splňovat tyto podmínky:

  •  zastavěná plocha max. 150 m2 + 50 m2 pro doplňkovou stavbu 
  • jednopodlažní bez obytného podkroví do výšky 5m 
  • s max. jednou bytovou jednotkou 
  • zatravněná skladba střechy 
  • příspěvek na komunikaci 
  • spodní část pozemků určená pro výsadbu veřejné zeleně bezplatně převedena na obec 
  • rozšíří se o jeden metr šířka komunikace 

Schválení směny částí pozemků 1154 a 103/1 za 538/10 bylo odloženo na termín až po vyvěšení záměru směny. Touto směnou se narovná stav po digitalizaci map. 

Konec 23:00 Pěkný večer a víkend! 

Telegraficky od starosty po zasedání: 

Vánoční strom je ok. Včera psal občan, že máme špatně zapojené osvětlení na návsi. Nechal jsem jej raději vypnout, dnes jej kontroloval revizní technik, je to v pořádku, je tam proudový chránič. Byť to zapojení vypadá strašidelně, je správně. Proběhne ještě dodatečné zaizolování. 

Hastrman je k pronájmu. Se současným nájemcem byly dohodnuty podmínky na ukončení nájmu včetně vyúčtování. Během příštího týdne (po – út) vyvěsí záměr pronájmu.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.