Střípky ze zasedání 25.4. 2019

V obci možná vznikne první stupeň základní školy; Hastrman má po opravách; Opraví se kanalizace v oblasti Central Group; Zeminu z cyklostezky využijeme pro nás; Obchod se musí dotovat; Uvažuje se o vzniku krizového bydlení; V obci se objeví koše na psí výkaly. 

Mnichovice bez další kapacity ve škole.

Od 1.9. chybí kapacity základní školy v Mnichovicích, došlo k velkému nárustu dětí. Probíhají jednání, a uvažuje se, že v obci vznikne pětitřídní škola. Příspěvek státu na dítě činí 14.500 Kč. Platy učitelů jsou hrazeny státem. Je tedy předpoklad, že do deseti let by se investice do školy mohla vrátit. S Mnichovicemi máme uzavřený školský obvod na 15 let s tím, že se každý rok vyhodnocuje stav dětí a pokud to vypadá špatně, tak se jedná, jak to řešit. 

Jedna z úvah je taková, že by existovala jedna škola, Mnichovická, a ve Všestarech by vzniklo pod nimi jako detašované pracoviště prvního stupně. Uvažovaným pozemkem by byl současný cvičák, kde by se měl objevit i kulturák a hasičárna. Starosta doplnil, že od cca roku 2013 jsme pomohli Mnichovicím cca 2,7 mil s tím, že jsme byli bez starostí. 

Proběhly stavební úpravy u Hastrmana. 

Některé drobnosti byly občany shledány jako podivné. Například výška kliky u dveří ve výšce jednoho metru. Starosta uvedl, že kdyby se to mělo dělat řádně, tak by se musela zpracovat projektová dokumentace a celé by se to prodražilo o desítky procent. Je to oprava a nese s sebou tato rizika. A radši než požadovat slevu to nechá opravit. Co se týká posuvných dveří, které zajíždějí před lednici, tak je podle sdělení místostarosty chtěl takto udělat sám nájemce. 

Zřídili jsme účty na obnovy kanalizace a vodovodu. 

Zastupitelé pověřili starostu zřízením účtu fondu obnovy - oprav kanalizačního a jednorázovým zasláním částky 300.000 Kč a následně pravidelným zasíláním částky ve výši 5.000 Kč měsíčně na tento účet. Stejně tak bude založen účet na budoucí opravy vododního řadu s jednorázovým vkladem 100.000 Kč a stejným měsíčním vkladem. Tím obec naplní doporučení auditorů a vytvoří si tak potřebné rezervy. Starosta dále doplnil, že oprava kanalizace v oblasti Central Group bude stát 220 tis, jsou tam zborceniny. 

Účetní závěrka MŠ Všestary i obce za rok 2018 schválena.

Zastupitelé schválili účetní uzávěrku MŠ Všestary se ziskem 872 Kč a účetní uzávěrku obce se ztrátou ve výši 1 mil. czk v porovnání s loňským rokem. V oblasti nákladů došlo k navýšení oproti loňského roku na opravy a údržbu o 1,5 mil. Obci zůstává na účtech kolem 5 mil CZK, výstavbu cykostezky máme zajištěnou pomocí úvěru. Starosta informoval, že odbor kontroly Kraje proběhl bez výhrad. 

Všestary uskladní zeminu z cyklostezky.

Stavba cyklostezky běží, faktury se platí. Zastupitelé schválili, že přijeme dotaci 14,7 mil. korun od ministerstva na úsek úsek Mnichovice - Kolovraty, 3. Všestary, kde se Všestary podílejí na realizaci projektu s názvem „Cyklostezka Do Prahy na kole“. Obec Všestary v rámci výstavby cyklostezky Do Prahy na kole umožňuje uložení čisté výkopové zeminy na katastrálním území obce, která by jinak končila na skládce. Tímto obec Všestary všem zúčastněným snižuje rozpočtové náklady spojené s výstavbou, hlína by skončila jinak na placené skládce. Ze strany Všestar je to velkorysá nabídka obcím, že obce uspoří za skládku zeminy a současně Všestary mohou získat významný finanční příspěvek. 

Deponie bude u Krmňáku, čímž jej zrekultivujeme. Druhé místo je na pozemku u panelky, které se následně osadí stromy. Výši příspěvku vyjedná starosta, navrhovaná částka bude představovat od 50 % úspořené částky až k 2/3 částky. Do konce května půjde dolu i plechárna. Smuteční rozloučení se nekoná :-) 

Obec začíná dotovat obchod.

Jako krátkodobé řešení a záplatu současně schválilo zastupitelstvo po vášnivé diskuzi roční příspěvek na provoz obchodu v rozšířené době. A to ve výši 260 tis Kč. Otázkou zůstává, jak natáhnout v dlouhodobém horizontu lidi do obchodu. Zlepší se to jistě cyklostezkou, i tak bylo dojednáno, že potřebujeme kvalitní koncepci žití v obci. 

Psí výkaly půjdou do košů.

Z navýšených poplatků za psa bude hrazeno zakoupení košů se sáčky na výkaly po psech a jejich údržba. 

Vznikne krizové bydlení.

Obec ve výhledu také řeší, že by mohlo vzniknout tzv. krizové bydlení. To běžne slouží jako záložní varianta pro ubytování krátkodobého „nájemníka“ např. matka s dítětem, kterou napadl otec; rodina po vyhoření domu i stavebníci. 

A nějaké ty schvalovačky.

Zastupitelé schválili panu Vladimíru Nesvornému přístavbu skladu na nářadí u stávajícího rodinného domu č.p. 309 s dokumentací stavby. Paní Lenka Kolofíková podala žádost o odkoupení pozemků parc.č. 568/2, 568/1 a 1080/2 v k.ú. Všestary u Říčan. Lokalita by měla být určena k zástavbě. Bylo odloženo. Místostarosta má vypracovat podklady pro zhodnocení celé lokality včetně historických návrhů územního plánu, jak to bude s lokalitou. 

Konec 21:45. jrk

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.