Střípky ze zasedání 21.9.2018

Poslední, 44. zasedání v aktuálním složení zastupitelů. Starosta obce oznámil, že jsme s počtem těchto setkání zřejmě rekordmani, okolní obce jich mají výrazně menší počet. ze zákona vyplývá povinnost sejít se minimálně čtyřikrát za rok. Na začátek krátká informace starosty a diskuze s občany: 

Od 17.9. je pan Skuplík zapojen do chodu obce jako její údržbář. Zeleň zůstává panu Havlíčkovi. Využijeme jeho šikovné ruce pro vysbírání betonu, výkop na Horkách kameny, vyčištění svodnic. Budou-li mít občané další náměty, zašlete je prosím na emailovou adresu úřadu. 

Příští týden proběhne v pátek na hřbitově sláva spojená s rekonstrukcí kapličky. Uskuteční se také prořízka ošklivých a přerostlých tůjí. Z důvodu vyschlé studny nakoupí obec tank na vodu, do kterého budou hasiči v dobách suchy vodu doplňovat. A své místo tu naleznou také popelnice na bio a plast. 

Starosta poznamenal také, že od 1.11. bude volný obecní byt k pronájmu. A 5. a 6.10 nás kromě voleb do zastupitelstva obce čekají i volby do Senátu (jsme volební okrsek Benešov). 

V obci se konala oprava obecních ulic. Bohužel některé poslední části silnic se nezvládly, protože se stroj rozbil. Budou tedy dodělány příští rok. Část ulice Klikatá, kam se silničáři nedostali s velkým vozem, Na Vávrově 2 kam jim byl znemožněn vjezd kvůli zabetonovaným sloupkům. Ty se aktuálně řeší ve správním řízení. 

Úsekové měření je zatím bez doplácení. V průměru máme 2 lidi s přestupkem za den. Obcí projede denně přibližně 4 tisíce aut. Je tedy úspěch, že se nám podařilo takto zklidnit provoz v obci. 

Paní Kubová se ptala na očkování psů. Skončilo aktuálně ve Strančicích a starosta prověří možný termín u nás. Lavičky ukradené z pod lesa. Stále se šetří. Kamery bohužel dle vyjádření policie nepomohly. Pan Vašátko udělal novou a dáváme jej proto na listinu cti. Děkujeme. 

Prodala se stará obecní Avie. Za úžasných 6,5 tis Kč jsme se jí konečně zbavili :-) 

Starosta informoval, že ví o podnětu rodičů s dojížděním dětí z Mnichovic. Občas se stane, že jsou delší fronty na oběd a ujede jim autobus. Řády bohužel změnit nelze. Proto se to vyřeší kartičkami, které děti proposutí dopředu na oběd. Starosta se domluví rovnou s paní ředitelkou. Řešením bude i připravovaná cyklostezka, která bezpečně propojí Všestary s Mnichovicemi. 

Pan Baťcha vznesl dotaz na to, co má zastupitelstvo v plánu v dalších letech. Kulturák, rozhlas. Starosta Jech uvedl, že toto přísluší komentovat spíše jednotlivým stranám než celému zastupitelstvu. Máme tu dvě kandidátky. Menčickou a Všestarskou. A podle toho bude zřejmě i v dalších obdobích rozhodováno o prioritách. Martin Vycpálek podotkl, zda má skutečně smysl dělat kulturák, když se v něm lidi sejdou tak dvakrát, třikrát za rok. Starosta Jech odpověděl, že vytvoření podmínek pro vznik kulturního centra, klubovny i obecního rozhlasu by mělo být zájemem obou stran. 

Poslední dotaz Miloše Kuby k opravě povrchů po kanalizaci. S těmi se počítá, záruku máme do roku 2020. Čekáme s tím na místech, kde je to bez ohrožení zdraví, života, majetku na poslední chvíli. Aby si vše řádně sedlo. S kritickými úseky, kde je silně propadlé, tak se srovnávámeme průběžně. Starosta uvedl, že ve Struhařově položily nové asfalty hned a do měsíce se to propadlo znovu. Ve Strančicích to vypadá, že ty rozkopané silnice budou až do jara, protože se s nimi handrkují. V tomto ohledu máme obrovské štěstí, že jsme vybrali Metrostav, který se ke všemu staví čelem. Narozdíl od malých firem, které v okolních obcích od odpovědnosti utíkají. 

Rozpočtové opatření

Zastupitelé schválili rozpočtové opatření. Jejich součástí byly vyúčtování prací na kapličce, náklady spojené s údržbou kanalizace, vykuřováním, kamerovými zkouškami a opravou kanalizačního řadu. Na straně příjmů přibude za opravu kaple z dotace cca 630 tis. Kč. To byla maximální částka, kterou jsme mohli získat. Celkem účet obce disponuje nyní s částkou převyšující 5 mil CZK a starosta uvedl, že je záměrem je použít na zvelebování života v obci. 

Informace z valné hromady Regionu Jih 

Řešilo se posílení kapacity vodojemu Bartoška a vodovod Kunice. Postavit by to měli do tří let. Na to bude navazovat i vodovod pro Tehov, který půjde přes Všestary, ulicí Do Hůry. Nyní se zpracovává projekt. Podmínky budou stanoveny, mezi nimi se určitě objeví i kompletní přerovnání a úprava povrchu dotčených silnic. 

Starosta poděkoval všem za práci v minulém období.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.