Blíží se sezona výskytu plevelů - SEKEJTE pozemky

S příchodem května se začnou na neudržovaných pozemcích vyskytovat plevele. Jejich eliminace je prioritním bodem každé obce. Přinutit však jejich majitele k sečení pozemků není snadné a potýkají se s ním téměř všechna zastupitelstva ve Středočeském Kraji. I proto byli starosta Jaromír Jech a zastupitel Jiří Macháček účastníky semináře odboru Životního prostředí v Říčanech. Problematiku představila paní Machotová.

Na počátku semináře bylo řečeno, že jedinou prevencí proti výskytu plevelných rostlin je pravidelné sečení a to minimálně 2x do roka - v květnu, kdy kvetou a srpnu, kdy tvoří semena. Jak tedy bojovat s vlastníky, kteří pozemky nesekají?

Kupodivu obce mají výraznou oporu v zákoně a mají v rukou řešení, které není pro obec složité a nedůsledným majitelům pozemků velmi výrazně znesnadní jejich život. Avšak i tak, jak uvedla paní Machotová, je lepší cestou zkusit nejdříve "nerepresivní" variantu. Jak tedy budou Všestary postupovat?

  1. Prvním krokem bude upozornění na povinost sečení a údržby. To bude na našich stránkách, případně v časopise. U problematických vlastníků pak dopisem. 
  2. Nebude-li dosaženo kýženého výsledku, tedy posekání travin, bude následovat místní šetření kdy se zjistí, zda dochází k zaplevelení anebo je to jen vysoká a následuje výzva k podání osobního vysvětlení na úřadě
  3. Pokud by se majitel pozemku nedostavil, vystavuje se riziku nemalé pokuty
  4. a následuje podnět na odbor životního prostředí do Říčan (případně na Ústřední kontrolní zemědělský ústav v Brně). Tyto úřady mají plnou pravomoc majitele nejen vyzvat k nápravě, ale současně postihovat pokutami.  

Je tedy rozumnější si posekání pozemků včas zajistit, než strávit hromadu času na úřadech a nakonec vše ještě zaplatit.

Na závěr paní Machotová informovala účastníky semináře, že od 1.4. nabyla účinosti vyhláška o odnímání ze ZPF (zemědělského půdního fondu). Toto vynětí podléhá nově poplatkům, vyměřovat jej budou Říčany. Pokud tedy nejste v současně zastavěném území, tak za vynětí ze ZPF zaplatíte.

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.