Dopravně-bezpečnostní studie je hotova

V lednu 2011 Obec Všestary zadala prostřednictví Jaromíra Jecha zpracování dopravně bezpečnostní studie firmě Gemos CZ, spol. s r.o.. Ve dnech 28.1. – 2.2.2011 proběhlo automatické měření rychlosti na příjezdech a výjezdech do/z obce. Na základě měření, na základě pochůzky po obci návrhu zastupitelů obce byl vypracován „Návrh dopravních opatření“ vč.  předběžné cenové rozvahy. Na realizaci dopravně bezpečnostních opatření byla v lednu 2011 podána žádost o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst /FROM/. O přidělení dotace rozhodne zastupitelstvo Středočeského kraje, které bude, dle informace paní Fundové, svoláno na přelom května a června.

V případě obdržení dotace bude nutné zadat konkrétní projektové zpracování navrhovaných opatření, součástí projektových prací by bylo i jeho projednání s dotčenými orgány. Po obdržení všech povolení by došlo k realizaci. 

Jedním z navrhovaných opatření je i osazení dopravních značek začátek a konec zóny 40km/h. Toto opatření bude realizováno bez ohledu na výsledek žádosti o dotaci nejspíše do prázdnin.

Pokud dotaci obec neobdrží, budou plněny doporučené kroky ze studie postupně, tedy nalajnování přechodů, výstavba chodníků atd.

Studii s doporučenými úpravami si můžete prohlédnout právě zde.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.