Indiáni a kovbojové ovládli dětský den.

 V sobotu 9. června 2012 se na fotbalovém hřišti ve Všestarech usadila indiánská rodina. Tu  přepadla skupina kovbojů, jeden dokonce na svém moto-oři. Nejprve to vypadalo na masakr, ale pak společně zakopali válečnou sekeru a vykouřili dýmku míru made in  „Tesco“. A touto scénkou zahájili pořadatelé Dětský den.
Děti si mohly zasoutěžit v tradičních kláních jako lezení pytlem strachu, závod tater, chůze na chůdách, hod míčkem, lovení rybiček, skákání v pytli, lovení jablíček, navíc letos byly nové disciplíny jako házení podkovou, střelba lukem a házení lasem.
A za splnění všech soutěží dostala děcka dárek dle svého výběru. Vyskákala se na skákacím hradu a na závěr vyskotačila v nafoukané pěně.
Kdo přišel, neprohloupil – děti se velice dobře bavily.
Velké poděkování patří všem sponzorům.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.