Jede zastupitelstvo na plný plyn?

Jednání zastupitelstva ze dne 25.11.2010 rozhýbalo trochu stojaté vody nečinosti. O konkrétních bodech a hlasováních se dozvíte v zimním čísle Života Všestar. Jeho přípravy a produkce se ujal člen našeho sdružení Jiří Macháček, který byl zvolen předsedou redakční rady. Cílem redakce bude pravidelně informovat o všem, co se dělo a bude dít v zastupitelstvu a obci. I proto budete nadále na těchto stranách získávat pouze nejdůležitější postřehy a informace. Ve vzduchu visí ještě otázka správy webových stran obce, ta by se měla dořešit na dalším zasedání, které proběhne v úterý 28.12.

Dana Hnyková iniciativně připravila pro zasedání zastupitelstva podnět k získání dotace na výstavbu chodníků, přechodů a zpomalovacích zařízení v obci. Zastupitelstvo záměr schválilo a tak se může roztočit kolečko přípravy projektu, odhadu kalkulací a vyplnění žádosti o dotaci. Protože k dořešení dopravně-bezpečností situace v obci je potřeba komplexního přístupu, nechá Jaromír Jech připravit odhad ceny za studii a realizaci.

Současně s tím Dana ve spolupráci s Milošem Lengerem, taktéž členem našeho sdružení, připravují kroky proti neplatičům obecních poplatků, kde výše nezaplacených peněz dosáhla částky 300.000 Kč.

Naši zastupitelé vznesli vůči starostovi výhrady na práci obecních slouhů a apelovali na konkrétnější uzavření časových termínů, do kterých má po oznámení probíhat uklizení silnic od sněhu. Starosta přislíbil učinit kroky směřující k nápravě situace.

Zastupitelé Jech, Vydra a Hofman se dohodli na přípravě strategického plánu rozvoje obce do roku 2020. Tento plán by měl jasně vymezit cíle a záměry zastupitelstva s obcí jako takovou a měl by být prvotním impulsem k finalizaci územního plánu obce.

Milan Šafránek se opakovaně hlásil o to, aby byla konečně zvolena nová komise pro vzhled a čistotu obce, jejíž má být předsedou. Starosta ji doposud nejmenoval a tak není zatím v jejích silách výrazněji zasahovat do údržby obce (zatím je ve funkci paní Netoličková). Doufejme, že ke jmenování opravdu dojde k 1.1.2011, jak bylo starostou přislíbeno. Současně byla vznesena žádost o finanční příspěvek na připravovanou Mikulášskou a rozsvícení vánočního stromu, který zastupitelstvo jednomyslně schválilo. Děkujeme!

Úspěchem zastupitelstva bylo schválení termínů jednotlivých zasedání, tedy každý z nás se může na jednání, která jsou veřejná, připravit a aktivně tak zapojit do chodu obce. Pro připomínky je většinou věnován začátek zasedání, jako vstřícný krok občanům obce, aby nemuseli čekat až na skončení zasedání. Termíny jsou tyto: úterý 28.12.2010, čtvrtek 24.02.2011, čtvrtek 14.04.2011, čtvrtek 23.06.2011, čtvrtek 08.09.2011, čtvrtek 20.10.2011 a čtvrtek 29.12.2011.

Vávrovští obyvatelé vyjádřili přání stát se součástí zastupitelstva formou např. osadního výboru. Mária Bahníková společně s Jaromírem Jechem prověřují konkrétní zájemce a sestavují návrh náplně činnosti této místní iniciativní skupiny a její začlenění podle Organizačního řádu obce Všestary. 

Ten, kdo sledoval celé zasedání se však nemohl v úkolech dopočítat. Zastupitelů obce máme celkem devět. Aktivně se úkolů zhostilo 6 z nich, proaktivně přinášejí návrhy zatím jen čtyři zastupitelé.

Pokud z těchto počtů vyjmeme funkci starosty, který má své úkoly jasně dané a navíc jich je nemálo, zbývají nám 2 zastupitelé, kteří od svého zvolení doposud neučinili žádný konkrétní krok ani neavizovali žádnou aktivitu směřující k naplnění programového prohlášení.

A tak se ptám, jak dlouho chtějí tito dva zastupitelé jen chodit na zasedání a nic nedělat? Proč se nechali zvolit do zastupitelstva, když nevyvíjí žádnou činnost?  

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.