Jednání zastupitelstva 24.2.2011

Jednání zastupitelstva obce, konané ve čtvrtek 24.2., přilákalo zase o něco více občanů, zřejmě i z důvodu projednávání velmi a ožehavých aktuálních témat. A diskuze, které bylo možné se tentokrát účastnit i v průběhu zasedání zastupitelstva, byla místy skutečně bouřlivá. Doufejme, že tento přístup vydrží i v průběhu dalších zasedání. Vybíráme proto nejzajímavější témata a jejich výsledky.

Rušení autobusových spojů

Denním tiskem i éterem proběhla informace o průběžném rušení příměstských spojů, které vzniklo na popud hejtmana kraje Davida Ratha. Tento krok obecně zvednul vlnu nevole mezi starosty obcí a vyvolal dokonce petiční akci směřující k odvolání Davida Ratha z funkce hejtmana. Podrobnější informace naleznete např. zde. Nicméně dle slov pana starosty, Všestar, Menčic a Vávrova by se rušení nemělo významněji dotknout. Upravila se pouze linka 489. Ostatní spoje 490, 494 a 495 zůstávají zřejmě beze změny.

Nové jízdní řády naleznete na www.ropid.cz.

 

Výtluky a úklid sněhu

Stav cest a silnic je v obci, obecně vzato, v katastrofickém stavu a i proto se stává častým terčem připomínek a nespokojenosti občanů. V zimě se o sníh staral nově pan Šindelář ze Svojetic, nutno uznat, že až na drobnosti výsledek byl rozhodně uspokojivější, než předchozí roky. Nicméně zima je zdá se pryč a je nutné pomýšlet na zametání od štěrku, ořez a úklid větví, sekání trávy. Na popud "hlasu lidu" komise pro údržbu obce přeměří plochy nutné k údržbě a bude vypsáno výběrové řízení na celoroční údržbu silnic, chodníků a přilehlých prostor.

 

Nakládání s odpady

Někteří občané (zejména ti starší, kteří žijí sami) již pocítili drobné zdražení v poplatku za popelnice, které přišlo v souvislosti s novou obecní vyhláškou o poplatcích za svoz komunálního odpadu. Zastupitelstvo slovy starosty obce a zastupitele Jaromíra Jecha vyjádřilo pochopení k situaci, nicméně skutečnost je taková, že do roku 2010 obec na vývoz popelnic doplácela, a to nemalou měrou, z obecního rozpočtu. Prakticky tedy vybrané peníze zdaleka nepokryly náklady na vývoz odpadu a tento stav nemohl být déle udržitelný. Podrobněji se bude poplatkům za vývozy odpadu věnovat článek v jarním čísle Života Všestar.

 

Dopravní studie

Na přelomu ledna a února proběhla v obci měření dopravní vytíženosti firmou Gemos. Výsledky by měly být v nejbližších týdnech. V souvislosti s podanou žádostí o dotaci na výstavbu dopravně-bezpečnostního zařízení v obci padnul dotaz, co se bude dít, pokud dotaci obec nezíská. Zastupitelé reagovali tím, že v tom případě se začne vyhledávat jiná dotace, o kterou bychom mohli zažádat a současně budou provedena alespoň nutná optaření v podobě přechodů a nalajnování silnic.

 

Ožehavé téma - úředník na úřadě

Dlouhodbá absence úředníka na obecním úřadě je palčivou otázkou. Pan starosta se snaží práci zastat, bohužel se mu nedostává pak času na důležité věci a je utopen v denní rutině. Prozatím tedy počítejte s otvíracími hodinami úřadu pro veřejnost každou středu od 17:00 do 20:00 hodin. Toto provizorní řešení je ale zcela nedostačující. Cítíme nutnost upozornit na to, že je sice pěkné, že se starosta snaží zastat veškerou práci sám, ale je to časově i finančně neefektivní a nesmyslné. Úředník na úřadě pro vyřizování běžného papírování a poskytování informací je nutností bez ohledu na to, jestli si starosta či někteří zastupitelé myslí, že je složité mu předat informace, kompetence a bude stát peníze. Starosta obce přislíbil, že v druhé polovině měsíce března vypíše výběrové řízení na tuto pozici a zveřejní jej.

Ze strany zastupitelů Volby pro Všestary zazněl v rámci projednávání tohoto tématu návrh na pozici uvolněného, tedy obcí placeného starosty, který má starostování jako svoje zaměstnání a věnuje obci veškerý svůj pracovní čas. Prozatím byla vyvolána krátká diskuze, neboť dle slov pana Vydry: "To přece nějak funguje". Bohužel problém je v tom slově "nějak", protože "nějak" nám všem opravdu nestačí. Pokud to s obcí myslí zastupitelé vážně, měli by se hluboce zamyslet nad tím, aby se starosta stal skutečným starostou, věnoval se naplno důležitým věcem a drobné úkony delegoval na jednotlivé zastupitele nebo obecního úředníka.

Na úvodní stránce naleznete anketu na toto téma, neváhejte tedy vyjádřit svůj názor i vy.

Mimochodem delegování práce je asi největší slabinou současného starosty. Snaha dělat si všechno sám, postarat se o vše sám, vše sám podepsat a potvrdit, všude a u všeho být, vše schválit a vše vidět se nedá stíhat ani při starostování na plný úvazek. Natož pak na poloviční. Situace pak vede k tomu, že podáte žádost o změnu trvalého pobytu a čekáte na ní celé týdny, na jmenování komisí se čeká 3 měsíce, na informace o výsledku při výběru dlužných částek pak nejméně stejnou dobu. Vše se protahuje a my máme pocit, že to opravdu nefunguje, nebo přinejmenším alespoň hodně kulhá.

 

Rozpočet obce

Nemalujme si rozpočet obce nikterak růžově. Dokonce ani jiná, než hodně temná barva nebude správným pojmenováním. Na co se peníze vydávají konkrétně, tedy skutečně položkové rozčlenění příjmů a výdajů má zatím u sebe jen starosta obce ale je jisté, že bez pomoci občanů to prostě nepůjde.  

Ptáte se jak pomoci? Jednoduše. Sáhněte si na svědomí a pokud zde ještě nemáte trvalé bydliště, zažádejte o něj. Pokud je to jediná věc, kterou byste měli udělat pro obec, tak ji udělejte. Pokud nejste ve Všestarech trvale hlášeni k pobytu, obec za vás nedostává žádná finance. Ve své podstatě obec peníze pouze stojíte. Máte postavený dům a není zkolaudovaný? Opět chyba a vaší povinností je dům zkolaudovat! Protože v opačném případě pro obec prostě neexistujete. Nejenže vaše stížnosti a připomínky nemají téměř žádnou váhu, navíc se dopouštíte neférového a někdy i protizákonného jednání k místu, které jste si vybrali k bydlení. Podnikáte ve Všestarech a přitom máte hlášené sídlo firmy jinam? I to je důvod, proč má obec málo financí. Vaše daně plynou do příjmu jiného města a vy obci nepomáháte.

Už slyšíme ty námitky. Nakonec zazněly i na zasedání zastupitelstva. Proč bych přehlašoval svůj pobyt nebo firmu do obce, která vypadá jak Rumunsko, nemá pořádné cesty, nic se tu neděje, na nic tu nejsou peníze? Právě proto! Protože je to jediné, co pro obec můžete teď hned udělat!  

Neptejte se co může obec dělat pro vás, řekněte, co jste pro obec udělali vy!

 

Mateřská školka

Dalším horkým tématem se stala mateřská školka. Asi všichni rodiče by chtěli, aby jejich děti vstoupili do školky již od 3 let a nejlépe ve Všestarech. Žádné velké dojíždění apod. Jenže všechny děti se evidentně do stávající školky nevejdou. Je hodně velká škoda, že na zasedání chyběla paní Škvorová, která školku vede. 

Paní Váňová připravila na zasedání zastupitelstva podklady k přístavbě školky a rozšíření kapacity formou "kontejnerového" řešení. Její nadšení a houževnatost byla cítit v každé větě. Zastupitelé s rozšířením školky či nalezením jiného řešení souhlasí, nicméně již na první pohled bylo znát rozdílné úhly pohledu na časovou i finančí realizaci celé akce. Nemá smysl zde popisovat celou rozpoutanou diskuzi, výsledkem je, že bude svoláno setkání rodičů na pondělí 7.3., na kterém se mají probrat varianty spolufinancování projektové části přístavby. 

Druhou možností, která byla zatím jen nastíněna, je vybudování dopoledního či celodenního klubu dětí v některé z obecních či jiných budov. Členům sdružení Volby pro VMV se zdá toto řešení zatím nejschůdnější jak z hlediska ekonomického, časového a nakonec i byrokratického. Je totiž zřejmé, že rozšíření školky znamená spousty povolení a papírování. Takto zrekonstruovaná budova by pak mohla sloužit i jako klubovna či místo pro setkávání se. Je zřejmé, že toto téma bude ještě chvíli horkým bramborem a pokud zajímá i vás, přijďte v pondělí v 19hod na obecní úřad. Svoji účast potvrďte či své dotazy posílejte na organizátorku setkání denisa.vanova@gmail.com, tel. 776 822 440.

 

Všestary odpadní jímkou

Situace kolem navážení splašek z čistírny odpadních vod je čím dál vážnější. Po 13 letech se konečně stala předmětem zasedání zastupitelstva, ale není vyhráno. Na pozemek 160/1, který je za stanovených podmínek určený pouze jako hnojiště, se stále naváží nebezpečné kaly. Celkem je tam cca 2.700 kubíků nebezpečného a zdraví škodlivého odpadu. A to nejsou splněny ani podmínky pro bezpečné provozování hnojiště! Zastupitelstvo v reakci na starostovu zprávu výrazně vystoupilo proti této činnosti, budou sepsány dopisy na všechny dotčené orgány výsledky rozborů budou známy během jednoho týdne. Doufejme, že skončila doba slepé nečinnosti a začne se konat. Podrobněji se budeme situaci věnovat v jarním čísle Života Všestar.

jrk

 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.