Není vám stav obce lhostejný?

Chcete podpořit aktivity sdružení? Je vám sympatická činnost sdružení? Nemáte čas chodit na brigády, ale není vám lhostejný stav obce? 

 
Podpořte činnost sdružení finančně!
 
Obec pravidelně bojuje s rozpočtem a je zřejmé, že dokud nedojde v dalších volbách ke změně, na některé základní věci jako údržba obecního prostranství, natírání plotů apod. se finance prostě nenaleznou. Získat od obce částky např. na vysekání křovin, na barvy, na drobné opravy atd. je mnohdy nadlidský výkon, vyžaduje to zařazení bodu na zasedání zastupitelstva a následně jeho schválení a to je běh na dlouhé trati. A ani účast na společných brigádách není z řad občanů závratná, spíše se limitně blíží nule. Práce, která by se dala zvládnout v osmi až deseti lidech za jeden den, trvá mnohem déle, než si na ní dobrovolníci z řad sdružení najdou postupně čas. 
 
Chcete příklady?
 
  • sekání návsi stojí na tom, že starosta vyhlásil, že najde firmu, kterou osloví. Mezitím nám ale tráva křoví roste vesele dál
  • pravidelná údržba úvozu do Hůry je práce pro 6 chlapů. Obec sice zapůjčí křovinořezy, ale pohonné hmoty a lidi chybí
  • vloni jsme vyčistili svah u příjezdu od Menčic, ale tři Tatry hlíny, co slíbil zastupitel Nesvorný zatím nedorazily, mezitím svah znovu zarostl
  • nákup kontejneru na hřbitov znamená, že starosta nyní bude dlouze zkoumat, který a za kolik, jak jej vyvážet apod. Už tam ale může stát
  • a další
Sdružení má v úmyslu tedy za pomocí Vás, dárců, najmout na tyto práce brigádníky, s jejichž pomocí by se dílčí úkony rychleji realizovali. Dále pak zakoupit materiál rovnou a ne složitě žádat obec. Cítíte to také jako zbytečné a myslíte si, že přeci není problém vydat např. 5.000 Kč a rovnou to mít? Anebo chcete čekat až na to někdy dojde řada? 
 
Víme, že jsou v obci lidé, kteří by také rádi viděli obec v udržovanějším stavu, jsou pracovně vytížení, takže pro ně účast na brigádách nepadá v úvahu, ale rádi by přispěli, pomohli. Možná mezi ně patříte i Vy. Proto můžete posílat své příspěvky na účet č.: 19-5559100267 / 0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol uveďte IČO sdružení, tedy: 22846735
 
Na konci každého kalendářního roku zveřejňuje výbor sdružení celkovou výši přijatých příspěvků, jejich čerpání a na jaké projekty byly určeny. Příspěvky jsou využívány výhradně na činnost směřující ke zvelebení obce. Velmi rádi zveřejníme i zde na stránkách jméno dárce, pokud to bude jeho přáním. Dárci také mohou na email sdružení dávat podněty a navrhovat činnosti, které by sdružení v rámci úprav a údržby obce mohlo podniknout.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.