Postřehy z jednání ze dne 23.2.2012

Zasedání začalo v překvapivě uhlím příjemně vytopené místnosti obecního úřadu chvíli po 19. hodině již tradičním předčítáním zápisu z minulého setkání. Na základě návrhu pana Jecha bylo toto čtení zřejmě mezi posledními. Vzhledem k efektivnímu využití času, tomu že zápis je schválen, ověřen a pro veřejnost vyvěšen, jeví se jako přirozené věnovat čas aktuálním bodům než předčítáním toho, co již bylo řečeno a uzavřeno. Na pořadu zasedání bylo sice jen pět bodů, nicméně i tak byla očekávána dlouhá diskuze nad některými z nich. 

 
Občanů se sešlo opravdu minimálně, konkrétně dva. Ani jeden však z těch, kteří píší připomínky a postřehy do dotazů na těchto stránkách. Škoda, sami mohli vidět, jak vypadá rozhodování zastupitelstva o důležitých bodech, kdo a jaké zastává názory a kdo si za čím stojí. A tentokrát se skutečně jednalo o jedno z nejdůležitějších hlasování.
 
V rámci dotazů občanů, byly diskutovány podněty pana Baťchy, kterými vyjádřil své znepokojení nad tím, že obec rozumnou výstavbou nerozvíjí počet svých trvale žijících obyvatel a přichází tak již spousty let nazpátek o značnou část svých příjmů. V krátké diskuzi bylo konstatováno, že bez územního plánu by k nové výstavbě stejně dojít nemohlo, že obec zamýšlí rozšířit počet obyvatel na maximálně 1.000 obyvatel. Pan Jech celou diskuzi uzavřel nejdůležitější myšlenkou, o které asi všichni víme, ale možná nezaznívá příliš často. Nezáleží na tom, kolik se postaví nových domů, záleží na tom, kolik ze současných obyvatel má chuť se přihlásit do Všestar k trvalému pobytu. A právě tady mají Všestary velké rezervy.
Určitou šanci získání peněz nabízí i změna zákona o rozpočtovém určení daní, který je zatím připravován a v rámci kterého starostové malých obcí bojují za to, aby bylo více peněz rozděleno mezi obce na úkor rozpočtů pro města.
 
Z úst pana Baťchy zaznilo poděkování hasičům za aktivity v roce 2011, funkční zvoničku i paní Hnykové za provedené práce v rámci sdružení s tím, že se tu konečně "alespoň něco děje".
 
Milan Šafránek, na základě častých připomínek našich čtenářů, zjišťoval, proč tak často padá elektřina v horní části Všestar. Dle informací pana starosty za to můžou neprořezané chvojky, kterými kabely prochází. Naposledy byly prořezány asi před dvěmi lety a tedy je to zřejmě čeká znovu.
 
Krátkou vtipnou glosou byl dotaz Milana na zkoušku obecního rozhlasu. Rozhlas v obci máme, ale zatím se neprovozuje, protože nedosáhne úplně všude. To však nevadí, i méně je někdy dost a tak se tedy v nejbližších dnech dočkáme jeho oživení a prozkoušení všech tlampačů. Při přípravách akcí pro obec či zábav bude možné jej pak využít.
 
Dále by a projednány tyto body zasedání:
 
1. Obecně závazná vyhláška1/2012
Vyhláška už trochu vypadá jako ementál, každou změnou zákona se do ní musí zasáhnout a upravit následnými úpravami. Snaha starosty obce bude kompletní sepsání ucelené vyhlášky do jednoho souboru. Lhal bych, kdybych věděl co vše se ve vyhlášce upravilo. Pan starosta sice asi 5 minut předčítal, co je nutné na základě zákona poupravit, co vyhodit a co zařadit, ale ztratil jsem se v oficiální hatlamatilce někde v polovině. Jednalo se o poplatcích, které obec může vybírat např. za provozování výherních automatů apod. Doufejme, že zastupitelé měli svižnější paměť a postřeh, protože změny schválili bez výhrad. Počkáme si na zápis, tam bude vše pečlivě vypsané, nicméně běžného života v obci by se to nemělo nijak dotknout.
 
2. Výsledek hospodaření Mateřské školy v roce 2011
Hospodaření školky skončilo ziskem závratných 3.659 Kč. Částka se přesunula se do rezervního fondu. Část nákladů mateřské školky hradí obec svým příspěvkem, část nákladů zejména na mzdy přichází ze státních zdrojů a nakonec vybírá školka školné u dětí do 5 let věku. V zúčtování se zase naopak ztrácel pan starosta, takže byla vyjádřena všeobecná víra v účetní úzávěrku. Pan Jech navíc informoval, že v prosinci prozkoumal hospodaření školky finanční výbor a vše bylo shledáno v pořádku.
 
3. Dopravní obslužnost v roce 2012 - o nás bez nás?
Jak jste již stačili možná postřehnout, byly v roce 2011 vypovězeny Středočeským krajem všechny smlouvy s autobusovými dopravci v kraji. Proslýchá se, že za vším stojí osoba z ROPIDu, která byla odejita. K 31.5. by měly skončit jezdit spoje, které zajišťují základní obslužnost (k lékaři  a do škol). Ropid upozornil na to, že by spoje 1.6. nemusely vyjet na trasu. Vzájemná přestřelka mezi krajem a Ropidem zatím pokračuje. 
 
Od Hejtmana došel v lednu na obec dopis, ve kterém vyzval obce, jestli se připojí k nabídkovému listu. Cílem kraje je 11 let fungující systém dle jejich slov více zefektivnit a zlevnit. Opozice kraje ODS, TOP 09 apod. je však odlišného názoru a tvrdí, že to, co kraj schválil, je v rozporu se zákony a ve svém důsledku poškodí právě obce. Kraj počítá s centralizovaným zadáváním, kde by centralizovaným zadavatelem byl právě on. Kraj rozdal výpovědi, ale nemá náhradní řešení. Zatím dopravcům tedy prodloužil výpovědní lhůtu.
 
V lednu se uskutečnilo setkání, kde zazněla informace, že dopravci nemají zaplacené faktury. Kraj se setkání, jako ostatně žádného z nich, nezúčastnil, nic nevysvětluje, k ničemu se nevyjadřuje. Kraj ani neodpovídá na vznesené požadavky. Výběrové řízení se jeví jako narychlo spíchnuté. Nejsou známy ani podrobné podmínky výběrového řízení či přesný koncept, který se měl společně s městy projednat před vyhlášením výběrového řízení.
 
Obec Všestary má smlouvy uzavřené s dopravci do roku 2019. Smlouvy kryjí spoje, které nejsou krajem placeny, tedy nejsou mezi tzv. základní dopravní obslužnost . Zajištění této ostatní dopravní obslužnosti vloni stálo obec 125 tis. Kč. Na letošní rok byly Ropidem zaslány nové smlouvy s navýšením částky na 131tis. Kč.
 
Starosta obce pan Trojánek dále informoval, že starosta Mnichovic, které se k výběrovému řízení připojili, vyjádřil obavu, že pokud Kraj vysoutěží jiného dopravce, obci, která se nepřipojí, se můžou zdražit spoje, které by provozoval stávající dopravce vzhledem k tomu, že by objem jeho spojů byl výrazně nižší. Na druhou stranu Tehovští či Strančice se rozhodli k řízení nepřipojit. Celá situace je poměrně zmatená a nepřehledná. Kraj je v úzkkých, do kterých se přivedl zcela sám svým nezodpovědným jednáním.
 
V zásadě je asi rozumné vybrat jednoho zadavatele, ale mělo by být sestaveno a zadáno ve společné spolupráci s městy a obci. Zastupitelstvo se po dlouhé diskuzi dohodlo, na základě protinávrhu Jaromíra Jecha, že se k výběrovému řízení nepřipojí zejména z důvodu nekompletnosti dodání podkladů a z důvodu, že k výraznému zlevnění zřejmě nemůže dojít a nemá smysl za současných podmínek bořit stávající fungující systém dopravy, jak se vyjádřil starosta obce. Kraj tedy evidentně šlápnul vedle a bude ještě napínavé sledovat, jak celá kauza dopadne.
 
4. Návrh plánovací smlouvy na výstavbu místních komunikací, aneb blýská se na lepší časy s chodníkem do Strančic
Zastupitelé VPV přispěli k rozumnému projednání bodu, který by, pokud by při minulém zasedání prošel v původním znění, byl pro obec velmi rizikový. Svým jednáním dosáhli toho, že toto nebezpečí nejenže odvrátili, ale navíc získali výrazné plusové body právě pro obec. Na základě podnětů z minulého zasedání byla totiž doplněna smlouva s investorem I.Q.Trust, který bude stavět rodinné domy na Strančickém placu, o podstatné body, které zajistí první kroky ve výstavbě chodníku do Strančic a zamezí nebezpečí, že bychom obcí převzaté nové silnice a cesty museli po dobu výstavby opravovat ze svého. A nejvíce se o tento husarský kousek zasloužil Jaromír Jech svojí argumentací, uvážlivostí i opatrností.
 
I.Q.Trust se zavazuje vystavět chodník před svými pozemky současně se zálivem pro autobusovou zastávku a dále, že v rámci stavebních příprav a prací vyprojektuje a stavebně projedná chodník s napojením až na Strančice. K výstavbě celé délky chodníku se zatím zavázat I.Q. Trust nemůže, protože chodník zřejmě povede po pozemcích majitelů, se kterými se zatím nejednalo. Po vyprojektování tedy zřejmě čeká zastupitele jednání s vlastníky těchto částí pozemků o odkoupení, aby mohl být chodník dokončen až do Strančic, čehož se I.Q.Trust také zúčastní.  
 
Navíc se podařilo vyjednat, že po dobu 10let se I.Q. Trust zavazuje zajišťovat a financovat opravy silnic a cest, které vystaví a předá obci. Tím se zamezí riziku, že by při výstavbě domů musela opravy a škody hradit obec ze svého. Všestary osadí tyto komunikace označením zákazem vjezdu nad 3,5t. 
 
Zastupitelstvo souhlasilo s výstavbou max. 29 domků a stanovilo regulativa pro jejich výstavbu:
- zastavěno může být max 30% plochy pozemku
- střechy musí být sedlové, valbové a polovalbové
- výška domu může být maximálně 8 metrů 
 
5. Zadání přezkoumání hospodaření obce v roce 2012
Obec zažádá přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem středočeského kraje. Obec to nic nestojí a po dobu již cca 5 let úspěšně přezkoumání probíhá, spokojenost je dle slov starosty na obou stranách.

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.