Postřehy ze zářijového zasedání zastupitelstva

První poprázdninové zasedání obecního zastupitelstva bylo lehkým překvapením pro každého. Čekali bychom, že po letní, zčásti prosluněné idylce, dozajista plné rozjímání nad novými nápady, se v září protrhne pytel s bezpočtem změn, návrhů a řešení. Pytel se sice protrhnul, ale tak trochu jednostranně. Zatímco čtyři menšinoví zastupitelé Volby pro Všestary seskládali celkem 7 bodů zcela konkrétních kroků, jak obec začít dávat dohromady, zbývajících 5 členů (zasedání se sice účastnili čtyři, ale určitě se setkávají a vymýšlejí společně i mimo termíny těchto zastupitelstev :-) přineslo celkem … pomineme-li tři informační body pana starosty … NULA bodů. Ano skutečně. Starostovi muži přinesli NULA bodů k zasedání. NULA konkrétních kroků. Nic je nepálí, nic je v obci netrápí, nic nechtějí zlepšit. Proč? Že by neviděli kolem sebe ten prosebný výraz každé části Všestar o obnovu, renovaci? Čekají na to, až "to" napadne někoho jiného nebo očekávají v nejbližších dnech dar z nebes? Anebo prostě a jednoduše sami nic dělat nechtějí, obzvláště pak jakmile hrozí reálné nebezpečí, že by to to jen trochu přesáhlo rámec jejich povinností? Ten kdo sleduje zasedání delší dobu není možná tak moc překvapen, ale je rok od voleb a doposud nic. Nic, nic, nic. Tyto hochy jsme si (myšleno tím obecně) zvolili do svého vedení. Aktivita, tím myšlena v rámci funkce zastupitele, za celý rok minimální. A ani po prázdninách se nic výrazně nezlepšilo.
 
Na druhou stranu, abychom byli spravedliví, pro všechny návrhy VPV zvedli (většinově) ruce a nechali nás postupně uskutečňovat první kroky. Není nutné čekat na dotace, hodně práce zvládneme sami. Co nás tedy na zasedání čekalo?
 
V rámci připomínek občanů jsem se veřejně omluvil za nevyšlé číslo Života Všestar v létě. Můžu za to sám, podklady redakční rada poskládala, ale čekal jsem na zápis z červnového zasedání, kterého jsem se nemohl kvůli přesunutí termínu zúčastnit. Ten se ke mě nedostal včas a pak se nahrnuly povinnosti kombinované s nepříjemnou nehodou a časem, který jsem trávil na rehabilitacích. Maličko se mi přehodnotily priority a raději jsem čas místo psaní věnoval svému okolí a jeho údržbě. Jsem si ale vědom, a dle některých velmi pichlavých připomínek starších spoluobčanů je to i zřejmé, že vám prostě časopis chyběl a tak na podzim zase vyjde. Jenom pro informaci, jeho seskládání představuje minimálně týden perné práce a tu dělám a zčásti i finančně dotuji zcela dobrovolně. Obec, slovy starostových hochů, vyčlenila totiž peníze jen na samotný tisk - že prý raději opraví chodníky, než platit drahý časopis. Chodníky opravené tedy zatím nejsou, ale třeba na jejich slova dojde. Případné pichlavé poznámky na moji adresu nejsou tedy zcela namístě, i když na druhou stranu ukazují, jak si někteří z vás na novou podobu časopisu zvykli a to mě velmi těší.
 
Pan Růžek dal podnět zastupitelstvu na snížení tonáže aut projíždějících obcí. Je evidentní, že zřejmě ruku v ruce s uzavřením mostu na 10. km sjezdu z D1 na Říčany se zvýšil počet kamionů, nákladních aut ale i osobních aut, které Všestary projíždějí. Pan starosta přislíbil, že toto bude na dalších zasedáních řešeno. Prověří se možnosti, načerpají zkušenosti např. ze Strančic a zjistí se, jak postupovat. Všimli jste si jako já zvratných spojení: "se zjistí", "se načerpají", "se prověří"? Starosta nikoho ze zastupitelů neurčil jako odpovědnou osobu. Má pocit, že to musí zvládnout sám, ale již když vyslovuje odpověď tuší, že to sám nezvládne. Proto mluví o problému jako že "se vyřeší". Ono se to samo ale nikdy nevyřeší. Ono se to totiž musí řešit tak, že to "někdo" vyřeší. Stačilo by tedy říct: "Dobře občane, např. pan Hofman zjistí informace a možnosti a předloží řešení na dalším zasedání". Na tento akční přístup si ale budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. A čekat, že některý z ne tak vytížených zastupitelů sám od sebe řekne: "Dobrý podnět, beru si to za své!" je už asi opravdu sci-fi představou.
 
Aktuálním tématem byl dotaz na stav územního plánu obce. Po delší době jsme se tedy opět dozvěděli něco nového. Ne že by tedy plán kráčel mílovými kroky dopředu, ale drobný posun přeci jen existuje. Zastupitelstvo, resp. hlavně starosta zjistil, že územní plán obce asi nemůže poskládat jen tak někdo s kulatým razítkem, jak tomu bylo doposud, navíc bez smlouvy anebo se smlouvu, ale úžasně dobře ztracenou.  Byl osloven pan Jakl, jakožto osoba, která má oprávnění pořizovat územní plány (územní plán je výkonem státní správy, obec toto oprávnění nemá, ó jaké překvapení), zda-li by se dokončení či sestavení územního plánu nechopil. Pokud po prostudování materiálů přikývne, a my pevně věříme že ano, tak se začne plán zpracovávat. Jak pan starosta dokonce dvakrát podotknul, budou zřejmě někteří velmi, velmi překvapeni. Zastupitelé si totiž nemohou sami určovat, jestli se někde bude nebo nebude stavět. Stejně tak připomínky občanů nemusí být brány v potaz. Naopak velmi důležité jsou připomínky dotčených orgánů - Krajského úřadu, Životního prostředí atd. aby se udržela celistvost a smysluplnost rozvoje a aby se zamezilo zájmů jednotlivců či skupin. No, nejvíce z toho všeho byl zřejmě překvapen sám starosta obce.
 
Na základě této zprávy se rozpoutala krátká přestřelka mezi panem Baťchou a panem starostou. Doposud se totiž na územní plán nesáhlo, což pan starosta ne zcela kategoricky popírá, ovšem v zápětí je skutečně nahlas řečeno, že od roku 2007 vlastně "ležel v šuplíku" ve fázi megalomanského konceptu zástavby jakožto toužebné přání předchozího zastupitelstva a následných připomínek občanů a dotčených orgánů. Ještěže máme v zastupitelstvu Jaromíra, který tomu všemu dá zcela nezištně ve správnou chvíli krátké, srozumitelné a pravdivé pojmenování. Tedy zatím vyčkejme a uvidíme.
 
Již pravidelnou stížností je hlasitý nesouhlas se stavem silnic v obci, vzhled návsi atd. Problém jsou peníze, řešením dotace. Tu jsme zatím nezískali, nicméně žádat budou zastupitelé dál. Obzvláště aktivní je v této oblasti Jaromír Jech. Nikdo tu nechce děravé silnice, ale z poměrně malých příjmů obce se rekonstrukce utáhnout nedá. V tomto bodě se někteří zastupitelé rozcházejí názorově, stejně tak však i samotní občané obce. Osobně zastávám názor, že je lepší si vypůjčit a 5 let splácet a mít nové chodníky, silnice a přechody, než čekat na kanalizaci, na kterou možná nedosáhneme. Na některé věci a opravy však nejsou nutně zapotřebí velké finance. Materiál se dá zakoupit, práci můžeme odvést sami. ALE.. 
 
Paní Polachová měla několik výčitek ke stavu obce. Narazila i na historii, kde se jí líbilo, že se pořádali brigády, v rámci kterých se hodně práce udělalo, lidé se poznai a vůbec to bylo celé takové milé, hezké a přátelské. Zastupitelé VPV odpověděli, že tyto brigády v obcí fungují znovu pod názvem Dnů pro obec, že jsou stejně milé, hezké a přátelské, dokonce dost možná milejší a přátelštějští než kdysi, ale že účast na nich je minimální či žádná a že ani paní Polachovou na nich nikdy nebylo vidět. A to že je dost škoda, když si tak hezky postěžovala. No a na to ona ale odvětila, že se jí to znechutilo, když se tedy ty brigády přestaly dělat po roce 89 a že teď se raději bude starat jen o to svoje. Promiňte mi tedy moji přímost, ale co vlastně paní chce? Je smutné, když si stěžovat přicházejí ti, kteří odmítají osobně přiložit ruku k dílu, ať již formou práce, napsáním příspěvku do novin nebo jen konkrétním návrhem spojeným s řešením na samotném zasedání obce.  Jedna věc je totiž pravdou. I když to bylo kdysi možná milé, příjemné a přátelské, tak to bylo poviné. Nyní je účast zcela dobrovolná a v tom tkví ten zakopaný pes. Ono nám ty ruce trochu zlenivěli pokud se jedná o něco víc, než jen o to své, zatímco hlava by vymýšlela dál a dál, až slova nestačí.
 
I proto, pokud máte jakýkoliv návrh, který chcete, aby zastupitelstvo projednalo a řešilo, zpracujte jeho podobu do písemné formy, připište řešení problému, napište konkrétní osobu, která se problému ujme (vy, někdo z rodiny či jiný, s kým se domluvíte) a předejte jej některému ze zastupitelů nebo pošlete na náš email. Použít k tomu můžete jednoduchý formulář, který si stáhnete na úvodní stránce webu VPV.
 
Tím skončily připomínky občanů a následovalo 10 bodů zasedání zastupitelstva:
 
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace pro dobrovolné hasiče z fondu Středočeského kraje na dovybavení ve výši cca 190.000,-.
 
Zastupitelstvo dále převzalo od starosty informaci o přípravě projektu Ladova kraje "Na výlet do Ladova kraje" a pověřilo starostu, aby v případě, že nebude projekt zastaven, sdělil svazku Ladova kraje nesouhlas všestarského zastupitelstva podílet se finančně na případné ztrátě, ke které může dojít, pokud dojde k neproplacení dotace k tomuto projektu.
 
Starosta informoval v rámci třetího bodu jednání zastupitelstvo o tom, že aktuální obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, několikrát již pozměnována či doplňována,  by měla opět doznat změn díky změnám v zákoně a upravit tak znění některých článků. Starosta obce přislíbil, že do konce roku připraví úplně novou vyhlášku tak, aby byla pouze jedna a přehledně sjednotila všechny poplatky.
 
Prvním konkrétním bodem navrženým zastupiteli VPV byla žádost o uvolnění financí na opravu místní komunikace K Údolí raků a Pod Lesem. Komunikace je ve zcela nesjízdném stavu, nevlastníte-li právě terénní vozidlo. Jedná se o komunikaci dlouhodobě problematickou. Zastupitelstvo po diskuzi schválilo, že uvolní prostředky na zemní práce, vykopání struh vedoucí vodu kolem cesty a její zpevnění a srovnání. Pověřenou osobou je Mária Bahníková, maximální investice 50 tisíc Kč.
 
Dalším konkrétním návrhem byl návrh na dokončení úprav svahu včetně jeho srovnání a zatravnění na začátku Všestar při příjezdu od Světic, a to na pravé straně tak, aby byla umožněna jednoduchá a pravidelná údržba. Tento svah byl ve spolupráci občanů, VPV a hasičů Všestary na jaře vysekán od křovin (poděkování zatím nedorazilo, možná si toho vedení obce nevšimlo :o).
Na srovnání terénu bude využita zemina z ostatních zemních prací a pan Nesvorný přislíbil 2-3 tatry hlíny. Současně s těmito pracemi se srovná a upraví terén u křížku a naproti svah u hřbitova, kde vznikne prostor pro pěší a příprava pro budoucí chodník, kterého snad také někdy dočkáme. Náklad na chodník včetně rekonstrukce podél celé této lokality totiž představuje částku necelých 100 tis. Kč a to zatím obec uvolnit nechce. Pokud by se našli v obci sponzoři, kteří by byli ochotni přispět na obnovu, přidalo by se k nim i sdružení VPV a mohli bychom mít cestu k hřbitovu kompletně novou. 
 
Zatím tedy zastupitelstvo schválilo částku 15.000 na tyto zemní práce a vyštěrkování. Současně bude provedena úprava začátku pěší cesty do Hůry, zejména pak její terénní srovnání, odvedení vody z polí do sběrače, zatravnění a osázení stromy či keři.
Schválení tohoto bodu vůbec neprobíhalo jednoduše. Bylo vyvoláno několikeré hlasování, názory v místnosti se různě mísily. Zastupitelé VPV i občané občas nevěřili, jak složité je z obce dostat tuto minimální částku. Dlouhou diskuzi vyvolalo i zaměření cesty do Hůry, dle slov starosty se to přece dá odhadnout a nemusí se nic zaměřovat, že to bude stát zbytečně peníze a je lepší si počkat, až to za obec vyměří vlastníci okolních pozemků. Teprve příslib můj vlastní, že jestli obec nemá pár tisícovek na zaměření, tak to zaplatím, přiměl, (tedy s takticky přesnou  a kvalitně mířenou poznámkou pana Hofmana, že: "když to tedy pan Macháček zaplatí, tak zvedne ruku pro"), posunout celou záležitost trochu kupředu k další argumentaci. Kocourkov. Dále bylo upozorněno na nevhodné zavezení původní cesty novou zeminou z lopat stavebníků, kteří v ulici K lesu bydlí a jejich spoluúčasti na rekonstrukci. Pověřenými osobami jsou Milan Šafránek a Jiří Macháček. 
 
V rámci dalšího bodu zastupitelstvo schválilo návrh Jaromíra Jecha na příspěvek 20.000 Kč určený na úpravu některých poškozených silnic, které v obci jsou v dezolátním stavu a současně s tím i úpravou okolí některých cest, tak aby na ně nevytékala voda a to tradičními cestářskými pracemi: obnovením škarp, odstraněním nánosů štěrku a kamení. Tyto práce budou realizovány za spoluúčasti se sdružením dobrovolných hasičů. Pověřenými osobami jsou kdo jiní, než Jaromír Jech a Milan Šafránek.
 
Ve chvíli, kdy píši tyto postřehy ze zastupitelstva, je už provedeno zaměření cesty do Hůry (za polovinu nákladů, než které hrůzostrašně avizoval pan starosta s panem Hofmanem), byla provedena schůzka a obhlídka s panem Hůrkou, který bude vykonávat všechny schválené zemní práce a stanoveno datum započetí těchto prací na 14.10.2011.
 
Kontejnery na tříděný odpad na návsi jsou nevkusnou dominantou Všestar. Proto byl předložen návrh Milana Šafránka na řešení. To spočívá v přesunutí kontejnerů za zastávku vedle prodejny, kde se již nachází zpevněná plocha. V tomto místě budou na základě schválení návrhu zastupitelstvem provedeny menší terénní úpravy a zřízeno oplocení či ohrada. 
 
Předmětem jednání zastupitelstva se stal také obchod na návsi. Tento je vnímán vesměs pozitivně, k lepšímu se změnila kvalita nabídky, přístup personálu apod. Dne 7.9. proběhlo na obecním úřadě krátké jednání s nájemcem, panem Kulhavým. Dle jeho vyjádření proběhlo během léta několik kontrol hygieny, která zakázala prodej čepovaného piva. To by mělo na jednu stranu trochu pomoci tomu, aby prodejna nebyla pravidelně pomočována některými z našich spoluobčanů, kteří v obchodě našli náhradu za chybějící hospodu a následně i toalety, na druhou stranu nájemce přišel o část tržeb. Nájemce zvažuje rekonstrukci objektu tak, aby zde bylo WC pro veřejnost a to předběžně na jaře 2012. Současně se zavázal usměrňovat problematické podnapilé návštěvníky tak, aby svým nevychováním neobtěžovali slušné občany, alespoň tak, jak mu minimální pravomoce umožní. Jaromír Jech dále informoval, že v současné době je dopracovávána celková koncepce vzhledu návsi, jejíž součástí je i případná rekonstrukce vč. úpravy vzhledu prodejny. I na toto budeme očekávat vypsání dotačních titulů.
 
Dalším evergreenem zasedání zastupitelstva je stav přechodů v obci. Původně měly být řešeny v rámci dotace na bezpečnostně-dopravní úpravy, ale dotaci jsme bohužel nezískali. Zastupitelé VPV se rozhodli však neskládat zbraně a všemi možnými způsoby dosáhnout toho, aby přechody v obci na návsi vznikly. Milan Šafránek jednal s SÚS, kde mu byl přislíben nástřik/obnova přechodu k mateřské škole. Na místech, kde přechod není, komplikuje celou záležitost i nutnost nové přechody osvětlit, na což obec opět nemá finance. Milan Šafránek byl tedy pověřen k tomu, aby zjistil co nejvíce možných informací k tomu, jak přechody získat a osvítit např. využitím již existujících sloupů.
 
Posledním bodem byla diskuze nad neudržovanými pozemky v obci. Zastupitelé VPV rozhodně požadují po starostovi obce, aby (už konečně) obeslal majitele dotčených pozemků dopisem, ve kterém bude požadovat sjednání nápravy s využitím pravomoci pokutovat za nedodržení této zákonné povinnosti. Panu starostovi byly proto předány seznamy neudržovaných pozemků a současně i dopisy. Počkáme si tedy, jestli k jejich rozeslání skutečně dojde a bude vůle naplnit to, co bylo přislíbeno.
 
  
 
 
 
 
 

Sem tam přijde email.

Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?

Volba pro Všestary, o.s.

Všestary, Praha - východ IČ: 22846735 volbaprovsestary@email.cz
© 2010 Volba pro Všestary, o.s. Refresh stran 2018.